[bal]
 
Újdonságok Keresés a ChemoNetben

A ChemoNet tartalmát folyamatosan frissítjük. Ezen a lapon csak azokhoz az újdonságokhoz, hírekhez helyezünk el mutatókat, amelyekre külön is fel szeretnénk hívni a figyelmet.
 
 
 
1999. december
Természet Világa Elôzetes a folyóirat januári számából, tallózás régi cikkek között
A Biblia kódjáról A könyv legtöbbünk számára mellbevágó következtetése az, hogy a Teremtés könyvében kódolva vannak bizonyos szavak, frázisok, esetleg rövid mondatok, amelyek korunkban bekövetkezõ drámai vagy egyébként fontos eseményeket neveznek meg, mégpedig elég világosan, nem a jósoknál szokásos homályossággal
Az ókori Egyiptom némely csodái mai világításban Isteneket vagy démonokat falra rajzoltak, alakjukat bekenték naftával és zecynthi bitumennel, azután a bûvész égô fáklyával közeledett a kép felé. A nafta és a bitumen meggyúlt és a lángra lobbant isten vagy démon állott a szemlélô elõtt
Miért? Hogyan gyújtottak meg 1727-ben 1800 gyertyát három percen belül? Miért nem esnek le a madarak alvás közben az ágról? Miért savanyú a citrom?
Hogy mûködik... ...  a sós vízben az élelmiszer (például a tojás vagy a tészta) magasabb hõmérsékletre melegedhet fel, és gyorsabban fõhet
Ünnepi készülõdés Csomagold be az ezüsttárgyat alumíniumfóliába. A fólia legalább egy helyen érintkezzen az ezüsttel 
Kövek Az Elba szigetén talált két ritka ásványt polluxitnak és castoritnak nevezték el a mitológiai ikerpárról, Castorról és Polluxról
Láthatatlan tinta A II. világháború során a német kémek ólom-nitrát-oldattal dolgoztak, amely szárazon és melegítés hatására is színtelen
Most a vizsgálatok összehangolásában rejlik a munka szépsége. Beszélgetés Görög Sándor akadémikussal, az MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnökével A szintézis stratégiájának kidolgozásához, a receptorfehérje szerkezetének feltérképezéséhez vagy a gyógyszerek hatásmechanizmusának felderítéséhez bizony szükség van az emberi intellektusra
Honnan származik az elemek neve? Az alkimisták titkos receptjeiben például a "Szaturnusz cukra" ólom-acetátot jelentett, a "Vénusz vitriolja" salétromsavban oldott réz volt
250 éve született Claude-Louis Berthollet Köszöntõ helyett...
50 éves a Szerves Vegyipari Kutató Intézet. Pillanatképek az ünnepségrõl Az 1949-ben létesített mintegy 10 ipari kutatóintézetbôl csupán a SZEVIKI maradt meg önálló intézetként
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával.
Karácsonyi történet
Mióta vele laktam, a legritkább esetben kapott ajándékot, s most gondterhelten, gyanakodva tette le a piros csomagot maga elé a földre
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1999. november
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. december
Természet Világa Elôzetes a folyóirat decemberi számából, tallózás régi cikkek között
A mesterséges izomtól a mágneses gélen át az intelligens üvegig. Beszélgetés Zrínyi Miklóssal, a Budapesti Mûszaki Egyetem Fizikai Kémia Tanszékének vezetõjével  ...  legtöbb tulajdonságuk a folyadékokkal, néhány sajátságuk azonban a szilárd anyagokkal rokonítja a géleket. Alkotórészeik megfelelõ kombinációjával arra törekedtünk, hogy a nagy folyadéktartalmú gélek bizonyos szituációkban szilárd anyagként viselkedjenek
Kutatások a Richterben A 219 diplomás kutató közül 33 biológus, 26 orvos, 19 gyógyszerész, 110 vegyész(mérnök), s a cél a biológusok arányának növelése
Miért? Miért bizsergetik a szénsavas italok az ember nyelvét? Miért nem fagy meg a pingvin lába? Miért találják meg a bolhák olyan könnyen a táplálékukat? Mikor kezdõdik a 21. század?
Hogy mûködik... A vízben a szem külsõ felülete nem mûködik lencseként. Ennek az az oka, hogy a fény körülbelül ugyanolyan sebességgel terjed a vízben, mint a szemben, és a fény nem törik meg, amikor belép a szembe.
Aromások Az 1800-as évek elején a Portable Gas Company a világítógázt szén vagy más szerves anyag, például bálna- vagy tõkehalolaj égetésével állította elõ vörös izzásig hevített kemencékbe
Észterek Kiderült, hogy az etil-oleát meggyorsítja az agysejtek káliumion-kibocsátását, s emiatt lelassul a szervezet üzeneteit továbbító neurotranszmitterek termelése. Ez például a reflexek lassulásához vezet
Az aromák titkai ... érthetô, miért rohanják meg az esôerdô még érintetlen területeit azon vegyészek, akiknek valamilyen új, szintetikus aromaanyagot sikerült elôállítaniuk. Ha ugyanis bármelyik növényfajban ki tudják mutatni az adott kémiai komponenst, annak minôsítése máris természetazonos kategóriájú lesz, a gyanús hangzású mesterséges helyett
Pillanatképek Beck Mihály köszöntésérõl
 Az egyszerû anyagok táblázata Mindössze azt a kijelentést kockáztathatjuk meg egy-egy anyagról, hogy tudásunk jelenlegi állása szerint egyszerûnek kell tekintenünk, amennyiben a kémiai elemzés eddig ezt mutatta
Az MTA Kémiai Osztály kérdõíve a DSc pályázó tudományos tevékenységének értékeléséhez
Fémpénzek Ha csak a formákra figyelünk, azt mondhatnánk, hogy a pénzverésben több mint 2000 év óta semmi sem változott. A görög és a római pénzérmékrõl azonnal megállapíthatjuk, hogy mire használták õket
Pillanatképek a Náray-Szabó István akadémikus születésének 100. évfordulóján  rendezett emlékülésrõl Tudósként szerény, mindenkor közvetlen, s szinte mentes volt még a kötelezô hiúságtól is. Nemcsak hazai úttörôje volt tudományának, de messze a határokon túl is elismert mûvelôje volt a röntgendiffrakciós krisztallográfiának
Visszaemlékezés Náray-Szabó Istvánra 1947 februárjában lehettünk, amikor a kisebbik labor fülkéje elõtt együtt ültünk és élveztük a kis meleget, amit a gázláng fölé elhelyezett vaslemez sugárzott. Csendben beszélgettünk. Közben váratlanul megjelent egy jól öltözött civil ember, aki udvariasan kihívta magával Náray-Szabót
Visszaemlékezés a szegedi Eötvös Kollégiumra ... Azonnal visszamentem a laborba s egy egyszerû lombikban, minden túlnyomás nélkül megismételtem a kísérletet. A leírás pontos, megbízható volt, s én megtanultam, hogy az amerikaiak is tudnak kémiát csinálni
Nagyon kíváncsinak kell lenni. Beszélgetés Bruckner Gyõzõ professzorral az 1970-es években Ha az ember valamire törekszik, valamit alkotni akar, akkor bizony a tévelygések gyakoriak. De nem panaszkodhatom túl sok tévelygésrõl 
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1999. október
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. november
Természet Világa Elôzetes a folyóirat novemberi számából, tallózás régi cikkek között
Timaiosz Ha föld találkozik össze tûzzel és felbomlik annak élessége folytán, akkor sodródik vele mindaddig – már akár éppen tûzben, akár levegô vagy víz tömegében bomlik fel –, mígnem részecskéi valahogyan összetalálkoznak, egymással összeilleszkednek s így újra földdé lesznek
A kémiai reakció lelke az átmeneti komplex kialakulása és bomlása.  Beszélgetés – az 1999. évi Nobel-díj kapcsán – Keszei Ernõvel, az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszékének vezetõjével Aki lézerrel foglalkozott, tudott róla, hogy az impulzusok rövidülnek. De 1976-ban még Ahmed Zewailon kívül nem jutott senkinek sem az eszébe, hogy az átmeneti komplexet kellene megmérni a kialakulás és a bomlás közben
A fogtöméstõl a grafitceruzáig Talán érdemes eltûnõdni azon, hogy az angolok miért leadnek nevezik a 82. elemet. A "lead" angolszász eredetû, az ónémetben lod, a hollandban lood, az írben luaidhe formát öltött
A tûz kémiája Azok a kis tüzek, amelyek veszélytelennek és szabályozhatónak tûnnek, másodperceken belül életveszélyessé válhatnak, ha a lángok a mennyezet alatt terjednek
Kémiai analízis a spektrumok alapján Szobánkban 0,3 g bárium-klorátot égettünk el tejcukorral, miután a levegõt alaposan összekevertük egy nyitott esernyõvel
Üvegbe zárt üzenetek Az optikai szálak alkotják a földet átfogó "információs szupersztráda" gerincét
Miért? Miért nem vihetünk fel higanyos hõmérõt a repülõgépre?  Miért feketedik meg a digitális óra számlapja a napon? És mitõl jön rendbe? A földrengéseket miért mindig a Richter-skálán adják meg és miért nem richterben? 
Hogy mûködik... ... tegyük fel, hogy a busz a fénysebesség  99,999999%-ával száguld, és valaki a fénysebesség 0,000002%-ával (kb. 20 km/óra sebességgel) elõrerohan. Mi történik? 
1999 kémiai Nobel-díjasa: Ahmed H. Zewail A kitüntetést a kémia reakciók átmeneti állapotainak femtoszekundumos spektroszkópiai vizsgálatáért kapta
A kémia és a metaforák Ebben az intellektuálisan felpezsdült világban minden tanult embernek illett konyítania a kémiához
Ig® Nobel-díjak Az idei irodalmi Ig® Nobel-díjat  a brit szabványügyi hivatal nyerte el a helyes teakészítés hatoldalas leírásáért
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1999. szeptember
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. október
Természet Világa Elôzetes a folyóirat októberi számából, tallózás régi cikkek között
Kémia az ezredfordulón A kémia lehetõségei és feladatai, Vegyipar – ezredfordulós pillanatfelvétel, A szintetikus izom és szabályozott hatóanyag-leadás, Mi lesz veled, hazai gyógyszerkutatás?, Kõolajkihozatal-növelõ eljárás: a szén-dioxidos mûvelés
Kísérlet az elemi anyagok csoportosítására analógiáik alapján A fluor valójában a sóképzõ elemek közé tartozik, de nem a klór, a bróm és a jód csoportjába
Az elemek atomsúlya és tulajdonságai közötti
kapcsolat
...minden olyan rendszer, amely pontosan meghatározott számokon alapul, elõnyösebb azoknál, amelyeket nem támogatnak számadatok, mert az elõbbiekben kisebb az önkényes választások lehetõsége
A kémiai elemek természete atomsúlyaik függvényében Az elemek atomtérfogata, a kémiai tulajdonságokhoz hasonlóan, atomsúlyaik periodikus függvénye
Miért nem kapott Mengyelejev Nobel-díjat? Mengyelejev neve még az utca emberének is valószínûleg ismerõsebben cseng, mint az elsõ tíz Nobel-díjasé
DNS-ujjlenyomatok Az amerikai igazságügyi minisztérium egyik tanulmánya 28 olyan esetet elemez, amelyben a bíróság által elítélt személyeket a DNS-ujjlenyomat vizsgálata után ártatlannak találták. A módszert ma már rendszeresen alkalmazzák
Édességek Jegyezd meg, hogy a kalcinált ólomra öntött, tiszta, desztillált ecet vízfürdõn melegítve teljesen elveszíti savasságát és olyan édes lesz, mint a cukor
Savas esõ Nyugat-Európában az uralkodó széljárás nyugati, ezért Skandináviában Nagy-Britanniát okolják a savas esõért
A kutatás jelen feltételei és a jövõ reményei
Osztályelnöki beszámoló (1999)
Sokszor volt az az érzésem, hogy az Osztálynak legkevesebb ideje és energiája elsõdleges feladatára, a tudományos kérdések megbeszélésére, egymás munkájának megismerésére, a kémikus társadalommal való kapcsolattartásra jutott
Miért? Hány csillagot fedeztek fel a csillagászok? Az afrikai síkságokon álldogáló zsiráfokba nem csap bele a villám? Mire használták a 16 fordulat/perces lemezeket? 
Hogy mûködik... A hideg elemben lelassulnak az elektrokémiai folyamatok. Ha túl nagy áramot küldünk a hideg elem felé, az elem nem tud elég gyorsan töltéseket küldeni az elektródokra, és a feszültség leesik
Tallózás Valószínûleg ez volt a világ leghidegebb szökõkútja, hõmérséklete tízmilliárdod fokkal haladhatta meg az abszolút nulla fokot
5. Grand Prix Chimique nemzetközi vegyésztechnikusi diákverseny Budapesten A vesenyfeladatokat (magyar jellegzetességként) a gyógyszergyártás, a gyógyszerkémia körébõl állítottuk össze (1-benzil-cikloheptán-1-ol elõállítása, Elixirum Thymi Compositum összetevõinek kvantitatív meghatározása)
Egy elveszettnek hitt alkimista írásról ... a cinóbert (HgS), a transzmutáció egyik közbensõ anyagát, trónuson ülõ oroszlánként írja le. A trónhoz kilenc lépcsõ vezet  (ennyi lépés szükséges az elixir elõállításához), minden lépcsõ más színû, és az utolsó rubinvörös
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1999. augusztus
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. szeptember
Kémiai Tudományok Osztálya Meghívók elõadásokra
Természet Világa Elôzetes a folyóirat szeptemberi számából, tallózás régi cikkek között
Tudományos és Környezetvédelmi Újságíró-stódió Jelentkezés a tanfolyamra
Hogy mûködik... A mechanikai munkát nagyon egyszerû hõvé alakítani (elég, ha összedörzsöljük a kezünket), de a hõ nagyon nehezen alakítható át munkává. Nem készíthetünk "mikrohullámú fridzsidert", amely a hõenergiát mikrohullámokká alakítja az étel belsejében
Miért? Hogyan kelthetünk éjszakai szivárványt? Miért látszik a Hold a nappali égbolton ugyanolyan világosnak, mint a felhõk? Honnan tudja a mobiltelefon-hálózat, hogy kinek hol van a telefonja?
Névadók A vizsgálatok során veszítette el fél szemét egy robbanás alkalmával, és csaknem végzetes arzénmérgezést szenvedett. A gázégõt azonban valószínûleg nem õ, hanem technikusa, Peter Desdega találta fel
Miért csíp a paprika? A kapszaicinnal bevont magokat nyugodtan megehetik a madarak, a mókusok azonban otthagyják
5. Grand Prix Chimique nemzetközi vegyésztechnikusi diákverseny Budapesten A Grand Prix Chimique versenyeket 1991-tõl kétévenként rendezik meg az európai országok vegyipari szakképzésben részt vevõ középiskolás diákjai részvételével. A versenyeken nagy szakmai jártasságot kívánó kémiai laboratóriumi gyakorlatokat kell megoldani
Ragasztó és rágógumi – a természetes anyagok kémiája a régészetben A régészetben a természetes anyagok kémiáját hívják segítségül, hogy az ásatasok során elõkerülõ, amorf szerves anyagokat jellemezzék, megállapítsák eredetüket, feltérképezzék használatukat. Az analitikai vizsgálatok számos kromatográfiás és spektroszkópiai eljárást használnak
Részletek a "Sztöchiometriá"-ból A sztöchiometria a kvantitatív arányok vagy a kémiai elemek közötti tömegarányok mérésének tudománya
Kísérletek a rézzel ...ha mindkét karbonát alapja a fekete oxid, fel kell ismernünk azt a láthatatlan kezet, amely a vegyületek képzõdésében egyensúlyt teremt és akarata szerint szabja meg a tulajdonságokat. Rá kell ébrednünk, hogy a természet a világ mélyén sem mûködik másként, mint a felszínén vagy az ember kezében
A vegyületekrõl és a keverékekrõl Az ammónia vizes oldata az én szememben egyáltalán nem olyan, mint a hidrogéné a nitrogénben, amely ammóniát képez
Tallózás szabadalmak között Az új cigerattapapír egy új kor kezdetét jelentheti: aki dohányosok  társaságában tölti az idejét, ezentúl mósusz-, õszibarack-, kókusz- vagy akár curryillatot szívhat be
Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken Újabb tézisek
Kozmetikumok, piperecikkek A napolajakon feltüntetett védõfaktorok azt jelzik, hogy mennyire hosszabbíthatjuk meg a napozás idõtartamát a napolaj "védõpajzsa" alatt
Milyen vegyész volt Sherlock Holmes? "Adatok nélkül ... kapitális hiba lenne bármit is feltételezni. Az ember ilyenkor az elmélet kedvéért ész nélkül megmásítja a tényeket, ahelyett hogy fordítva cselekednék" 
A magyar kémiai szaknyelv kialakulása "A sütôs lúgsók erôszakos állapotban vannak, mert csak erôvel jól  bedugott edényben lehet ôket ilyen állapotjukban megtartani, különben  a külsô levegôbôl ismét magokba húzzák a szénsavat és megszelidülnek."
A magyar természettudományi mûnyelvrõl Hiába mondanánk a detektiv helyett detectivust, a konvent helyett conventust, a telefon helyett telephonumot, a lokomotiv helyett locomotivust és a dinamit helyett dynamitist (vagy mit?), azért nyelvünk bizony nem lenne magyarabb
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1999. július
Természet Világa Elôzetes a folyóirat augusztusi számából, tallózás régi cikkek között
A szabad gyökök felfedezése Amikor a dobozt hidrogénnel töltötte meg Faraday, az oxigén "feltûnõ paramágneses" viselkedést mutatott
Miért? Miért forog a Föld? Miért található magasabban az ózon a felhõként lebegõ vízgõznél? Miért látunk át a vízen? 
Hogy mûködik... A kemény gumi általában jobban pattan, mint a puha, mert a kemény gumiban a molekulák nehezebben mozdulnak el
Konferenciák Díjmentes, friss e-mail tudósítások
Illatos vegyületek Az ózon szagát – koncentrációjától függõen – például a szegfûéhez, a szénáéhoz, a bróméhoz, a kén-dioxidéhoz hasonlítják, és Schonbein a görög ozein, szagolni igébõl alkotta meg a nevét
Gyanús ékszerek Európa nõi lakosságának mintegy 20 százaléka vált érzékennyé a nikkelre – elsõsorban az olcsó fülbevalók viselése nyomán
Az atomsúlyok kölcsönös kapcsolatának vizsgálata Prout törvényét puszta illúziónak kell tekintenünk, és bolygónk elbonthatatlan testeit olyan különbözõ entitásoknak kell tartanunk, amelyek súlya nincs egymással egyszerû kapcsolatban
Az atomsúlyok kölcsönös kapcsolatának vizsgálata. Kommentár Az az alapelv, amelybõl Prout kiindult törvénye megfogalmazásakor, tehát az anyagi egység fogalma, és az összes többé-kevésbé remek elgondolás, amely ezen az elven alapszik, mind független annak az egységnek a nagyságától, amely az elemekhez tartozó atomsúlyok közös osztójaként szolgál, és amely ezért úgy tekinthetõ, hogy az õsi anyag atomjaihoz tartozó súlyt fejezi ki
Környezetszennyezés Szerbiában Még július elején is ammóniaszag terjengett a városban. A higanyszennyezésrõl nincsenek megbízható adatok
Nem mind arany... A 14 vagy 18 karátos arany legfeljebb csak annak a bõrét színezi, aki királyvizet izzad
"Szabadon" a Hálón Díjmentesen letölthetõ folyóiratok
Huszadik századi "alkímia" Mme Curie tanácsa ellenére nem ismétlem meg a réz–lítium átalakítási kísérletet. Mindössze annyit mondhatok, hogy nekem sikerült az átalakítás, neki nem
Részlet az Optikából Eme elvek szerint tehát úgy tûnik, hogy minden materiális dolog a fent említett kemény és szilárd részecskékbõl áll, amelyek a teremtéskor egy értelmes lény szándéka szerint különbözõ módokon társultak. Mert a teremtõ elrendezte õket. És ha így tett, nem bölcs dolog, hogy a világ bármely más eredete után kutassunk, vagy úgy tegyünk, mintha a világ a káoszból emelkedhetett volna ki a természet puszta törvényeinek engdelmeskedve
Levél Robert Boyle-hoz Ám a légnemû anyagok halmazállapotának maradandóságához nemcsak részecskéik nagysága, hanem sûrûsége is hozzájárul. Minthogy a sûrû anyagoknál a részecskéken kívüli és belüli éter sûrûségkülönbsége még nagyobb, mint a ritka anyagoknál. Ennélfogva már nemegyszer gondoltam, hogy igazán maradandó levegôt fémgôzbôl lehetne elôállítani, minthogy egyetlen más anyag részecskéi sem sûrûbbek a fémekénél
Érintések nyomában ... az ujjlenyomatot átlátszó ragasztószalaggal "felemelik" és papíron rögzítik
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1999. június
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. július
Természet Világa Elôzetes a folyóirat júliusi számából, tallózás régi cikkek között
Miért? Miért az óramutató járásával egyezõ irányban járnak az órák? A Wright testvérek kísérlete elõtt is készítettek már papírrepülõt? Igaz, hogy Antoine Lavoisier találta fel a napszemüveget? 
Hogy mûködik... A tér görbült, ezért a fény nem haladhat egyenes pályán a nehézségi erõ hatása alatt álló tárgyak mellett – a tér görbületét követi
Levél Leonhard Eulerhez Ámde a természetben valamennyi változás olyannak rendeltetett, hogy amennyivel az egyik dolog gyarapszik, ugyanannyi vétetik el a másiktól. Így amennyi anyag hozzáadódik egy testhez, ugyanannyi tûnik el a másikból, ahány órát alvásra szánok, annyival rövidítem meg az ébrenlét idejét stb.
Elmélkedések a meleg és a hideg okáról ... földgolyónkon a hideg lehetô legnagyobb foka nem fordul elô
Retorták és pelikánok Lavoisier vette elõ újra az alkimisták pelikánját, amikor veszteség nélkül akart több napon át vizet desztillálni, hogy eldönthesse: átalakítható-e a hõ anyaggá és a víz átalakítható-e földdé
A sör dicsérete Mérgezõ fém, például kadmium, króm, kobalt, ólom, higany és ón szinte nincs is a sörben
Molekulamagazin ... minden emberi verejték a vegyületek sajátos, egyedi keveréke. A kutyáknak ez olyan, mint az ujjlenyomat
Elõszó "A kémia alapjai"-hoz A nevezéktan azért nem választható el magától a tudománytól, mert a fizikai tudomány minden ágának három dologból kell
állnia: a tudomány tárgyát képezõ tények sorából, a tényeket reprezentáló fogalmakból és a fogalmak kifejezésére szolgáló
szavakból
Új elemek a periódusos rendszerben Tizenegy napos munka után három darab 118-as rendszámú elemet azonosítottak
Kisfaludy Lajos-emlékbeszéd Magic Lewis-nak nevezték, mert sikeresen varázsolta kristályossá a makacsnak tûnõ olajos anyagokat
Hardy Gyula-emlékbeszéd Gillemot professzor acélorientált tanszéke a Mûegyetemen a hatvanas években közel száz fõs volt, s az általa vezetett Vasipari Kutató Intézet pedig közel ezer fõs. Hardy tanár úr mûanyag tanszéke kb. 50 fõs volt, intézete pedig csakhamar 400 fõ fölé növekedett
Gouy, Debye–Hückel és Fick. Hogyan értsünk meg differenciálegyenleteket anélkül, hogy megoldanánk õket? Sok vegyészhallgató nem elég jártas a differenciáegyenleteknek megoldásában; de még ha gyakorlott is, a kémiának nem a matematikai megoldás részleteire, hanem az egyenletek fizikai és kémiai következményeire kell figyelnie
A változatosság nemcsak gyönyörködtet A kombinatorikus megoldást néha ostoba próba-szerencse játéknak tekintik, de azt is elismerik, hogy az elméleti kémia számos problémájának megoldásában nem segítenek a determinisztikus megoldások
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. június
Tíz évvel a "rendszerváltás" után. Beszélgetés Lévay Bélával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Tanszékcsoportjának vezetõjével Sajnos a felvételi követelmények szintjének kényszerû leszállítása miatt szembe találtuk magunkat a "mennyiség kontra minôség" problémájával, ami komoly nehézségeket okoz. Az igazán kiváló versenygyôztesek mellett jelentôsen megnôtt a kevésbé felkészült és motivált hallgatók aránya
Britannica Hungarica Minden héten új arckép
1999. május
A hõ dinamikus elméletérõl, a Joule úr hõegyenértékébõl és Regnault úr gõzzel kapcsolatos kísérleteibõl levezetett számítási eredményekkel Élettelen anyaggal az anyag egyetlen részébõl sem lehet mechanikai hatást kiváltani úgy, hogy az anyagot a környezõ tárgyak leghidegebbikének hõmérséklete alá hûtjük
A hõelmélet néhány fontos kérdésének vizsgálata Az összes egyszerû test atomjának pontosan ugyanaz a hõkapacitása
Természet Világa Elôzetes a folyóirat júniusi számából, tallózás régi cikkek között
A foszfor. Barát vagy ellenség? ... amikor a foszfortartalmú szerves légyirtót a légyre permetezzük, a rovar "halálra izgulja magát"
Miért? Mikor látunk kör alakú szivárványt az égen? Minek alapján döntik el, hogy hány lapátja legyen egy ventilátornak? 
Hogy mûködik.. A repülõgép azért marad fenn a levegõben, mert a teste mellett elhaladó légáramot lefelé téríti el. A szárnyak lefelé tolják a légáramot, és ennek hatására a légáram fölfelé tolja a szárnyakat
Pályázat Oláh György-díjra
A kémia képei "Melyik a helyes a hétféle ábrázolás közül? Melyik a molekula? Nos, mindegyik, és egyik sem. Mindegyik modell; bizonyos esetekben alkalmas, máskor alkalmatlan reprezentáció."
Théba földjétõl a horgas fémig Dioszkoridész és Plinius kadmeiának nevezi azt a Fekete-tenger partjairól származó, cinktartalmú ásványt (gálmát), amely az olvadt rezet sárgarézzé alakítja át
Hajfestékek A zöld, sárga és rózsaszín hajszínezõkhöz klorofillt, fûszereket és kosenilt használnak fel
Tallózás ... a zsûri azok közül választja ki a gyõzteseket, akiknek munkája a mûvészet, a tudomány és a szín "kreatív dialógusát demonstrálja". 
Csak a kívülálló csodálkozik a furcsaságokon. Beszélgetés Horvai Györggyel, a Budapesti Mûszaki Egyetem tudományos és nemzetközi rektorhelyettesével Az a rendszer, amelynek ötéves átfutási ideje van, képtelen a rohamos tempóban átalakuló követelményekhez alkalmazkodni. Négy-öt évnél rövidebb idõ alatt pedig nem lehet értelmiséget képezni
Az indigó nélkül másoló papír A világon ma már évente 109 kg indigómentes másolópapír fogy
Megjegyzések a hõrõl és az elasztikus fluidumok alkatáról Magam láttam hozzá annak bizonyításához, hogy a forgó mozgás, amelyet Sir H. Davy leír, magyarázatot adhat-e Boyle és Mariotte törvényére és az elasztikus fluidumok többi jelenségére
Illusztrációk a gázok dinamikus elméletéhez ... a sebességek a részecskék között ugyanolyan törvény szerint oszlanak el, mint a hibák az észlelt adatok között a "legkisebb négyzetek módszerének" elméletében
A mechanikai hõelmélet második második fõtétele és a valószínûségelmélet közötti kapcsolatról A kezdeti állapot többnyire igen valószínûtlen lesz, s ebbõl a rendszer valószínûbb állapotok felé halad, míg a legvalószínûbb állapotot, vagyis a hõegyensúlyt el nem éri végül. Ha ezt a második fõtételre alkalmazzuk, azt a mennyiséget, amelyet entrópiának nevezünk,  az aktuális állapot valószínûségével azonosíthatjuk
Entrópia és valószínûség Az entrópia az a mennyiség, amely a makroszkopikus termodinamikai jelenségeknél megszabja a jelenségek lefolyásának irányát
A vegyész lottója A vegyületeknek csak elenyészõen kis számából válik piaci termék, tehát a gyógyszerek felfedezésének hagyományos módja hosszadalmas és drága
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
 
1999. április
Természet Világa Elôzetes a folyóirat májusi számából, tallózás régi cikkek között
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. május
Meghívók tudományos rendezvényekre
Hogy mûködik.. Tegyük föl, hogy az ágyúgolyót kidobjuk a vízbe. A golyó gyorsan lesüllyed a tó fenekére. A csónak most magasabban úszik, mint korábban, mert nem kell nyolc ágyúgolyó-térfogatnyi vizet kiszorítania
Miért? Miért a lábamra ömlik a tej a dobozból? Hová tûnik a víz a hajó orra elõl a csatornában? 
Diszciplína-vita A kémiai kutatások stratégiájának kialakítása. Szerves kémiai, környezeti kémiai, anyagtudományi és élelmiszertudományi helyzetkép
Hidrodinamika A második ok miatti növekményt a részecskék mozgása idézi elõ, és úgy tûnik, hogy ütközéseik olyan mértékben gyakoribbak, amilyen mértékben a részecskék közelebb kerülnek egymáshoz: tehát az ütközések száma fordítottan arányos a részecskék felülete
közötti átlagos távolsággal
Az abszolút hõmérsékleti skála A fizika tudományának jelenlegi állása mellett ezért rendkívül érdekes kérdésként vetõdik fel, hogy van-e olyan elv, amelyre abszolút hõmérsékleti skála alapozható. Úgy vélem, hogy Carnot elmélete, amely a hõ mozgatóerejére vonatkozik, lehetõvé teszi számunkra az igenlõ választ
A hô kinetikus elmélete: az elsô lépések ... a fiatal fizikusok ... túlságosan eredeti gondolatokat tartalmazó cikkeiket ne egy tudós társaságnak küldjék be, és különben is jobb, ha elôbb valamilyen elfogadott témakörben könnyen megítélhetô gondolatokkal vívják ki az elismerést
A fehérjemérnökség alternatívája. Az oldószermérnökség Az oldószermérnökség ott játszik fontos szerepet, ahol a fehérje enzimként mûködik, vagy ahol a reakció, amelyet az enzim katalizál, szerves oldószerben zajlik
Tallózás Régóta ismert, hogy a Daphnia hyalina nevû vízibolha a nap folyamán lefelé vándorol a vízben. Sokáig nem sikerült kideríteni, hogy milyen vegyületek váltják ki ezt a viselkedést
    Berzelius – a keresztapa Berzelius jelei szörnyûségesek; a vegytan ifjú hallgatói a hébert sem tanulnák meg nehezebben, mint ezeket
Barnára sülve A nyársonsült illatát például az akrolein idézi elõ
Molekulamemóriák A modern molekuláris kémia egyik legérdekesebb területe az információfeldolgozásra alkalmas molekulák és molekulacsoportok vizsgálata, elõállítása
Két új kísérlet az összenyomott és a kitágított levegõ rugóerejének mérését illetõen Pascal úr és angol barátunk kísérletei azt bizonyítják, hogy minél nagyobb a levegõre nehezedõ súly, a levegõ annál inkább törekszik a tágulásra és annál nagyobb ellenállásának ereje
Gázok kiterjedése hõ hatására Bár ezek a körülmények elegendõk ahhoz, hogy valakit ilyen egyetemes fontosságú kutatásra késztessenek, a vizsgálatok nehézsége engem is elriasztott volna, ha Berthollet polgártárs, akinek van szerencsém tanítványa lenni, nem sürgetett volna nyomatékosan az elvégzésükre
A vegyész kertje Az automatikusan adagolt kobalt-nitrát kristályok növekedését 35 mm-es filmen rögzítették. Néhány hártya spirális alakban tekeredett fel
A sátán kertje ... látva látták a jelenségek számukra reprodukálhatatlan és megjósolhatatlan sokféleségét
Miért? Mi nõ a vegyész kertjében? 
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1999. március
Természet Világa Elôzetes a folyóirat áprilisi számából, tallózás régi cikkek között
A hallgatók ma másképp mennek el vizsgázni. Beszélgetés Kubinyi Miklóssal, a Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának dékánjával Most kisebb felelõsséggel jár, hogy sikerül-e valakinek a vizsgája. A réginél sokkal nagyobb arányban találkozunk fölkészületlen hallgatókkal a vizsgákon, de ez nemcsak az õ hibájuk
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. április
Miért? Igaz-e az az állítás, hogy agyunknak csak 10–20 százalékát használjuk ki? 
Hogy mûködik.. Az asztronauta azért érzi magát súlytalannak, mert állandóan szabadon esik
Légkörök és óceánok Hogyan veszítette el a Föld a szigetelõ szén-dioxid takarót, és hogyan tett szert oxigénre? 
Székfogalaló elõadások összefoglalásai Vértes Attila és Orbán Miklós elõadásának összefoglalása
Kísérletek a levegõvel ... miután az általánosan elfogadott flogiszton-elmélet legalább olyan jól magyarázza az összes jelenséget, mint a Lavoisier úré, az elõbbinél maradok
Megjegyzések a flogisztonról az égés és kalcinálás elméletének kidolgozásához az égés és a kalcinálás összes  jelensége flogiszton nélkül sokkal egyszerûbben és könnyebben magyarázható, mint flogisztonnal
Egy egyenlet "bûvös öröme" A mártogatás fizikája egyszerû. A keksz porózus, a morzsákat csatornák kötik össze
Diszciplína-vita Adalékok a mûszaki kémia területérõl
Százéves az aszpirin Hoffmann és munkatársa elõször aranyhalakon próbálta ki a gyógyszert
Szavak nyomában A szén az egyik legismertebb elem. Angol neve, a carbon, a latin carbo szóból származik. 1789 óta használják: Lavoisier ekkor ismerte fel, hogy a 'carbone' a faszén 'tiszta és esszenciális alkotóeleme'
Molekulamagazin: csokoládé és rágógumi Rá lehet-e szokni? Talán. Az emberek furcsa dolgokat mûvelnek a csokoládéval
Kossuth Lajos levele a Természettudományi Társulathoz Ekkint a természettudományok cultusa lelkem szükségévé vált. Szeretek tanulni. Óhajtanék Társulatukkal tagsági viszonyba lépni
A természettudományi nem- és fajnevek magyarosításának kérdésérõl ... ne tegyék nyelvünket ily képtelen ficzamitásokkal a világ elôtt nevetségessé. Egykor bizonyos kis emberke pöffeszkedésére azt mondá elôttem egy diplomata: ‘et sur tout mes amis craignez le ridicule’ (és fôkép féljetek a nevetségességtôl, barátaim!)  Nem rossz tanács ez. Kossuth
Az ásványok és fémek képzôdésérôl, valamint az alkímia lehetetlenségérôl Azok a tulajdonságok, amelyeket az érzékek felfognak, valószínûleg nem azok a különbségek, amelyek a fémeket fajtákra választják szét, hanem inkább véletlenek vagy következmények, mert a jellegzetes különbségek ismeretlenek. És ha valami ismeretlen, hogyan próbálhatja meg bárki is létrehozni vagy
megsemmisíteni? 
A legnagyobb titokról Hiszen az a medicína, amely eltávolítaná az összes szennyezést és rothadást a nemtelen fémekbôl, hogy ezüstté vagy a legtisztább arannyá váljanak, a tudósok szerint az emberi test pusztuló részeit is el tudná távolítani, annyira, hogy az élet hosszú korszakokra meghosszabbodna
A két ôselemrôl, a levegôrôl és a vízrôl Tehát 164 font fa, kéreg és gyökér egyedül a vízbôl keletkezett
A savakról és a lúgokról ... remélem, senki sem bocsátkozik vitába a savak hegyességét
illetôen, hiszen mindenki tapasztalatból tudja, hogy csak meg kell ízlelnie egy savat, és azonnal úgy szúrja a nyelvét, mint minden más éles, jól kihegyezett dolog
Polanyiana, 7. évfolyam, 1–2. szám Egy rétegzett univerzum tényeit a tudomány csak a tudós személyes részvétele révén ismerheti meg, és egyedül ez teremti meg az alapját annak, hogy egy szigorúan objektivista elemzés ne pusztítsa el az erkölcsi értékeket
Fizikai és kémiai jelenségek a légkörben Néhány fotodisszociációs reakció nyomán gerjesztett elektronállapotú atomok és ionok keletkeznek, amelyek a többlet energiát látható fényként sugározzák ki, amikor visszatérnek alapállapotukba. Ez a folyamat néha olyan lassú, hogy sötétedés után is folytatódik, és annyi fényt bocsát ki, mint Hold nélküli éjszakákon a csillagok
Tallózás A Louvre egyiptomi gyûjteményének kõ-, kerámia-, fa- és nádtégelyei kitûnõ állapotban õrizték meg a kozmetikumokat
Britannica Hungarica Minden héten új arckép

 
1999. február
Természet Világa Elôzetes a folyóirat márciusi számából, tallózás régi cikkek között
Molekulatrófea Német vegyészek elõállították a futball-világbajnokság kupájának egyetlen  molekulából álló változatát
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl 1999. március
Értekezés a hõrõl, a fényrõl és a fény kombinációiról ...a hõ vagy az az erõ, amely megakadályozza a testek korpuszkuláinak érintkezését, és amelynek révén hideget vagy
meleget érzünk, a testet alkotó részecskék olyan mozgásaként, feltehetõen rezgéseként definiálható, amely ezeket a részecskéket igyekszik szétválasztani
Gondolatok a hõ hajtóerejérõl A hõ hajtóereje független az elõállítására használt közegektõl; nagyságát kizárólag azoknak a testeknek a hõmérséklete határozza meg, amelyek között a caloricum-átadás végsõ soron lejátszódik
Hõ és energia Carnot eredetileg hibás elképzelése alapján levezetett formulája teljes egzaktsággal érvényes. Carnot egyébként késôbbi éveiben – mint ahogy ez levezetéseibôl és feljegyzéseibôl kitûnik – tisztán kezdi látni a hô és a mechanikai munka egymásba alakíthatóságának kérdését 
Hogy mûködik... A mikróban valójában nincs meghatározott hõmérséklet, mert a mikrohullám nem hõhatással fõz. A mikrohullámok nem adott  hõmérsékletû, meleg tárgyból lépnek ki, hanem vákuumcsõbõl
A kémiai szintézisekkel nagyon komoly természeti értékek óvhatók meg. Beszélgetés Szántay Csaba
 akadémikussal
A vinkaminra kidolgozott szintézis csekély  módosításával a Cavinton ipari szintézisét is megoldottuk. Az  eredeti fejlesztésû gyógyszer a magyar gyógyszeripar egyik legsikeresebb terméke lett 
Davy és Frankenstein  Mary Shelley írás közben Davy kémiakönyveit is tanulmányozta
Méretre szabott fehérjék A gyógyászatban, az élelmiszeriparban, de az egyre halmozódó mérgezô végtermékek bontásának környezetbarát megoldásában is nélkülözhetetlen a fehérjéket átalakító mérnöki munka. 
Diszciplína-vita A Radiokémiai Bizottság beszámolója a kémiai kutatások stratégiájának kialakításáról a bizottság által reprezentált
szakterületen
Fogas kérdések A jövõben kevesebbet halljuk majd a fogorvosi fúrók hangját, mert egy vörös gél, a Carisolv fájdalommentesen feloldja a szuvas részeket, állítja a svéd Mediteam cég
Miért? Miért nem ragad hozzá a tubus belsejéhez a pillanatragasztó? Milyen fizikai és/vagy kémiai folyamatok játszódnak le vasaláskor? Miért tisztítja meg a kóla a sárgarezet? És mit mûvel a gyomorban? 
 Newton a hõ mérésérõl A táblázatból  kitûnik, hogy a forrásban lévõ víz hõje csaknem háromszor akkora, mint az emberi testé
Értekezés a levegõ néhány tulajdonságáról és arról a módszerrõl, amellyel a hõmérséklet a föld minden éghajlatán meghatározható ...miután senki sem hallott olyan éghajlatról, ahol a hõ meg ne egyezne a forrásban lévõ vízével, és nincs olyan hely a földön, ahol ezt ne határozhatnánk meg könnyen, olyan hõfokot kapunk, amely minden országban ismert, az összes alatta lévõt magába foglalja és ettõl kezdve számíthatjuk az alatta lévõket
Forrásban lévõ folyadékok hõfokával kapcsolatos kísérletek Három év telt el, közben optikai és egyéb munkákat végeztem, amikor elkezdett izgatni, vajon más folyadékok is állandó hõfokon forrnak-e
Keverékek hõmérséklete Vettem egy jó lenmagolajos hõmérõt, amelyet kis osztásokkal láttam el; nem az osztásközök voltak egyenlõk, hanem a csõ különbözõ részein kijelölt térfogatok, ahogy minden hõmérõt skálázni  kellene
Tallózás A Worldwide Fund for Nature (WWF) 2007-re az egész világon be akarja tiltatni a DDT-t. A rovarirtót 34 országban már kivonták a forgalomból, de sok fejlõdõ országban még használják 
Újabb fordulat a DDT történetében ...ötven év kellett annak felismeréséhez, hogy a DDT fô metabolitja antiandrogén sajátságú anyag
Updike és a tudomány Amint az elemi részecskék fizikájának felfoghatatlanul paradox jelensége a két szomszédos nyíláson egyszerre áthaladó egyetlen foton, úgy jár át az író a racionális és irracionális világ kapuin
Enantiomerek szétválasztása ... Európa tengerpartjain páratlan cipõk bukkannak fel. A jobblábas cipõk inkább a Shetland-szigeteknél, a ballábasak inkább Hollandiában kötnek ki; az eltérést a Közös Piac keretében árucserével kell kiegyenlíteni 
Aktuális pályázatok Válogatás

 
1999. január
Természet Világa Elôzetes a folyóirat februári számából, tallózás régi cikkek között
Akadémiai védések valamennyi tudományterületrõl, 1999. február
Beszámoló Lavoisier úr értekezésérõl, melyet a Királyi Tudományos Akadémia nyilvános ülésén olvasott fel november 12-én a víz természetérõl és azon kísérletekrõl, melyek bizonyítani látszanak, hogy ez az anyag valójában nem elem, hanem képes a bomlásra és az újraegyesülésre
Gondolatok a víz és a deflogisztikált levegõ alkotórészeirõl, valamint beszámoló a tárgyhoz
kapcsolódó néhány kísérletrõl
Miután a kísérletek kivitelezésérõl semmilyen részletet nem tudok, nem fûzhetek hozzá észrevételeket, legfeljebb annyit, hogy a kísérletet végzõ urak jellemébõl nincs okom kételkedni abban, hogy mindent a szükséges elõvigyázatossággal és pontossággal hajtottak végre
A savas anyaghoz, a víz összetételéhez és a flogisztonhoz kapcsolódó kísérletekkel és észlelésekkel
szembeni ellenvetések tárgyalása, valamint további kísérletek és megfigyelések ugyanabban a
tárgyban
Miután a gondos kísérletekben mindig keletkezett valamennyi sav, mondja Dr. P., amikor zárt edényben bontottam el a deflogisztikált levegõt és a gyúlékony levegõt, arra a következtetésre jutottam, hogy e két levegõféleség egyesítésének sav volt a szükségképpeni eredménye, nem csupán víz
Beszámoló az MTA CLXIII., 1998. december 7-én tartott közgyûlésérõl Összehasonlítás a Max Planck intézetekkel: ott a tervezéskor nagyobb a bizalom, a számonkéréskor pedig a szigor. A költségvetési tervben legrosszabbul a béremelés áll
Tallózás Nem biztos, hogy elsõsorban jármûvek okozzák a levegõ ólomszennyezését. Egy friss vizsgálat szerint a New York-i ólomszennyezés fõ forrása a szemétégetés
Miért? Hova lesz az autógumiról a gumi? Miért fájdul meg az ember feje, ha hideget eszik? Miért ülepszik le a kukoricapehely, ha felrázzuk a dobozában? 
Mese a tudományos magyarázat logikájáról Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazda meg egy napszámos
Matematikai sztárparádé ... életünk szomorú tényei közé tartozik, hogy népszerû médiasztárjaink körében szinte sikknek számít azon élcelôdni, ki mennyire gyenge volt matematikából, mennyire nem érdekelte ez a tantárgy
Affinitási vizsgálatok A kémiai erôk hatásának módjára vonatkozó eddigi elméleteket, akár elektrokémiai, akár termokémiai elméletekrôl legyen is szó, a vegyészek nem tartják kielégítônek. Kétségesnek kell tekintenünk, hogy az elektromos változások és a kémiai folyamatokat kísérô hôfejlôdés segítségével megtalálhatók-e valaha is a kémiai erôk mûködését leíró törvények. 
Észterek képzôdési és bomlási affinitásainak vizsgálata Megmutattuk, hogy a legkülönbözôbb rendszerekben a képzôdô vagy a megmaradó éter mennyisége független az étert [észtert]alkotó sav és alkohol anyagi minôségétôl. Az éteresítési folyamatokban igen fontos egyedi affinitások fogalmának ezért nagyon egyszerû, nagyon általános elvhez kell vezetnie, amely fôként az egyenértékeken alapszik. 
A mûelemzés kémiája A papirusz kéziratok elemzésére, két–háromezer éves festékek azonosítására alkalmas Raman-mikroszkópia olyan részleteket tár fel, amelyek korábban nem tûnhettek elõ a mûtárgyakon okozott sérülések nélkül
Tallózás A japán kormány fontolóra veszi, hogy felülbírálja a génterápiára vonatkozó irányelveket
Ismét a tudományos világkonferenciáról A Nature online címlapján ezentúl elérhetõk a konferencia elõkészületeirõl szóló tudósítások, a tanácskozást megelõzõ nyilatkozatok – és mindenki megírhatja a találkozó kapcsán felvetõdõ gondolatait. 
A kémiai hullámok és a szívroham A vizsgálatok most – többek között – olyan fontos kérdésekre keresnek választ, hogy a normális hullámok megtörésekor miért keletkeznek spirálok, hogyan lehet a spirálokat arra bírni, hogy újra egyesüljenek, vagy távolodjanak el a szív fontos területeirôl, és hogyan idézhetô elô mindez óvatosan. 
"Tudományos csúcstalálkozó" Budapesten A konferencia június 26-tól július 1-jéig tart. A küldöttek várhatóan két nyilatkozatot fogadnak majd el
Természet Világa 1998. évi III. különszám: Matematika
A Kémiai Tudományok Osztályának helyzetelemzése az MTA elnökének parlamenti beszámolójához Ami a kémia oktatásával foglalkozó egyetemi tanszékek helyzetét illeti, az utolsó évek restrikciói súlyos helyzetet teremtettek
mind az oktatás, mind pedig ennek megfelelõ színvonalon való ellátásához feltétlenül szükséges tanszéki kutatás feltételeinek
a területén. 
50, 100, 150 éve A szabadságharcban önként jelentkezett és részt vett Than Károly VI. oszt. gimnáziumi tanuló, aki 15 évesen beállt Bem erdélyi seregébe. Mint tüzérinas Nagyszebenben ágyúöntödében dolgozott, itt ébredt fel érdeklôdése a kémia iránt.
Az MKE nagyrendezvényei 1999.
Britannica Hungarica Minden héten új arckép


Az utolsó két hónap újdonságai Új'2001 Új'2000 Új'98 Új'97 Új'96 Tartalom Címlap
Új'2002