[bal]
 
Újdonságok Keresés a ChemoNetben

A ChemoNet tartalmát folyamatosan frissítjük. Ezen a lapon csak azokhoz az újdonságokhoz, hírekhez helyezünk el mutatókat, amelyekre külön is fel szeretnénk hívni a figyelmet.
 
2002. június
Természetrajz Az építész Timochares mágneskõvel kezdte beboltozni Arsinoe templomát Alexandriában, hogy a vasból készült szobor a levegõben lebegõnek tûnjék. De a munkát félbeszakította saját és Ptolemaeus király halála, aki nõvére számára rendelte ezt az emlékmûvet
Emlékeztetõ a Kémiai Osztály június 11-i ülésérõl
Természet Világa 2002. július
A papírkromatográfia hõskorából A vizsgált anyagok között szerepeltek például  sók, természetes és mesterséges szerves festékek, élelmiszer-ipari termékek (pl. ásványvizek, borok, sör és fûszerek), valamint biológiai anyagok (pl. tej, epe, vizelet)
Philosophiae naturalis Theoria Az erôk törvénye azonban olyan, hogy a legkisebb távolságok esetén taszítók lesznek, s a végtelenségig nônek annál inkább, minél inkább csökkennek végtelen kicsinyre a távolságok
Országos Radiokémiai Napok 2002 Körlevél
Emlékbeszéd Burger Kálmánról A különbözõ kérdések megvitatása során véleménye tárgyszerû volt, munkatársaira akkor sem tett sértõ megjegyzést, ha következtetésével nem értett egyet, vagy ha munkájáról negatív véleménye volt
Kémiai Tudományok Osztálya: osztályelnök-választás
Szteroid hormonhatások a központi idegrendszerben: az új, béta típusú ösztrogén receptor szerepe élettani és kóros folyamatok szabályozásában
Miért? Hány nyelven beszélnek a madarak? Miért hordanak a nõk fekete nadrágot? 
"Életem és a mágikus kémia". Oláh György köszöntése Hiszem, hogy a kémia képes lehet és képes is lesz arra, hogy egyensúlyt teremtsen az emberiség igényei és a jogos környezetvédelmi aggodalmak között
A legjobbak – a legjobb helyen... A Scientific American válogatása

 
2002. május
Természet Világa 2002. június
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával Holmesra néztem, de õ csak mosolygott, és egy újabb ezüstdarabkát dobott a kénsavba
A központi idegrendszer "validált" célfehérjéi A termék-ciklus idõ optimalizálásának és rövidítésének igénye várhatóan jelent?s változásokat idéz elõ a gyógyszerfejlesztésben
Meteorologika Azt mondjuk tehát, hogy a tûz, a levegô, a víz és a föld egymásból keletkeznek, és ezek mindegyikében megvan mindegyik lehetôség szerint
A keletkezésrôl és a pusztulásról Démokritosz és Leukipposz viszont azt mondják, hogy oszthatatlan részekbôl vannak összetéve a többi dolgok
A táplálkozástudomány és az élelmiszerbiztonság aktuális kérdései
(Elõadások az Akadémián)
Az élelmiszer – táplálkozás – egészség kapcsolat korunkban az európai élelmiszer-tudományi, táplálkozás-tudományi és élelmiszer-technológiai kutatások összefonódásának motiválója
A levegõ természetérõl Nem szabad azt hinni, hogy a föld felszínéhez közeli levegõnek, amelyet belélegzünk, természetes kiterjedése van
Sokváltozós adatelemzés (kemometria) ...az átlagos egyetemi hallgató, legalábbis posztgraduális tanulmányai elõtt, nem ért meg egy tudományos dolgozatot, mert statisztikai ismeretei végetérnek a függvények paramétereinek becslésénél
Pályázat Zemplén Géza-díjra
Célok, eredmények, perspektívák Görög Sándor osztályelnök cikluszáró beszámolója
Somorjai Gábor kitüntetése Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Nemzeti Érdemérem a Tudományért kitüntetõ díjban  részesítette Somorjai A. Gábort
Miért? Hogy repül a papírrepülõ? Miért csikorog a bõrünk az üvegen? 
A matematikai statisztika elemei Az adatoktól az összefüggések vizsgálatáig
2002. április
Természet Világa 2002. május
Édes molekulák A hidrogénezett cukrok vagy poliolok kalóriaértéke ugyanakkora, mint a cukroké, de lassabban szívódnak fel, ezért a cukorbetegek szervezete jobban tûri ezeket a vegyületeket
Beszámoló a Mûszaki Kémiai Komplex Bizottság 2000–2001. évi munkájáról 
Beszámoló a Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság 1999–2001. évi  tevékenységérõl
Beszámoló az Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottság 2001. évi munkájáról
Kémiai Osztály: a bizottságok és munkabizottságaik mûködésének statisztikai adatai 2000–2002
Magyar Kémiai Folyóirat Útmutató a szerzõknek, áprilisi, májusi tartalom
A matematikai statisztika elemei/2 Statisztikai jellemzõk megbízhatósága, statisztikai hipotézisek, statisztikai döntések 
Az elektromos áramról ...felboncoltam és preparáltam egy békát, s miközben valami más kötötte le a figyelmemet, egy asztalra fektettem, amelyen egy elektromozó gép állt valamelyes távolságra a vezetõtõl és jelentõs távolságra a békától
Ásványok könyve De azok, akik fehérre színeznek fémeket fehérrel, vagy sárgára sárgával, az eredeti fém sajátos alakjának anyagát változatlanul hagyva – kétségkívül csalók, és nem csinálnak valódi aranyat és valódi ezüstöt
Pályázat a MOL Tudományos Díjra
A matematikai statisztika elemei/1 ... hogy a hallgatóságnak ne legyenek idegenek azok a matematikai levezetések, állítások, amelyekkel késõbbi, fõleg fizikai-kémiai tanulmányai során találkozik
Beszámoló az Analitikai Kémiai Bizottság  2001. évi tevékenységérõl 
Mûszeroldal A portál ingyenes mûszerpiac szolgáltatása használt mûszerek eladását/vételét könnyíti meg. A feleslegessé vált mûszerek, tartozékok, alkatrészek virtuális piacán ingyen hirdethet: kínálhat és kereshet mûszereket
Miért? Hogyan készítik a méhek a mézet? Gilisztából vagy emberbõl van több a Földön? 
Hogy mûködik... A víz és a cellulóz szoros kapcsolata miatt megy össze és gyûrõdik össze a pamut- vagy vászonruha a mosásban

 
2002. március
Akadémia védések 2002. április
Természet Világa 2002. április
Emlékbeszéd Földi Zoltán felett Az ipari-tudományos forradalom igazi négycsillagos tábornoka volt
Kémiai tárgyú PhD-tézisek a hazai egyetemeken Demeter Ádám, Mátyus Edit és Porcs-Makkay Márta tézise
A csodálatos só készítésérõl és hatásáról Elsõ helyen kell megemlítenem, hogy Sal Mirabilisem számos remek és rejtett erõvel bír, amennyiben nem csípõs és erõs, mint a többi só, ezért mind belsõ, mind külsõ használata helyet kaphat az orvoslásban
Emlékbeszéd Vas  Károly felett Mindazokon a területeken, ahol tevékenykedett, idõben is, térben is messze-sugárzót alkotott
"Buborékfúzió" Az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium néhány munkatársa arról számol be, hogy egyszerû kísérletben, deutériumozott acetonban sikerült termonukleáris fúziót kiváltani
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával De Holmes, a szalicilátokat most kezdik használni a fejfájás és más fájdalmak csökkentésére. Nem lehet, hogy a grófnõnek csak a feje fájt? 
Tallózás A japán ûrkutatási szervezet munkatársai egy apró teázót terveznek az ûrállomás japán részébe, valószínûleg a Kibo laboratóriumi modulba, amelyet 2004-ben szeretnének felbocsátani
Akadémiai védések 2002. március
„Alkimista” tábor a Thury-várban
Folyóiratok a Hálón A Biomaterialstól a Talantáig
Emlékeztetõ a Kémiai Osztály február 19-i ülésérõl
Az antimon diadalszekere Vedd a legjobb magyar antimont vagy más fajtát, ha úgy adódik, törd olyan finom porrá, amilyenre csak tudod, terítsd szét vékony rétegben egy (kerek vagy szögletes) cseréptálon, melynek vékony pereme van
Kerámiák különleges aranyozási módja a 15. században A festékeket hõkezeléssel rögzítik a felületen. A kerámiákban használt aranyfestékeknek két fõ típusa van. Az egyik úgy készül, hogy aranyport kevernek el egy speciális, alacsony hõmérsékleten olvadó mázzal
Miért? Miért mélyed be fokozatosan a kenyér, ha mézzel kenjük meg? Miért marad meg olyan sokáig a tetoválás? Miért nem használjuk fel a villámlás óriási energiáját a háztartásokban? 
Hogy mûködik... Sok drótnélküli telefon 2,4 GHz-en mûködik, mint a mikrohullámú sütõ. Telefonáláskor nem "sütjük meg" a fülünket? 
2002. február
E-számok Az élelmiszer-adalékok egyáltalán nem jelentenek újdonságot, hiszen már régóta sózzuk-borsozzuk az ételeinket. Érdekes módon a nátrium-kloridnak még sincs E-száma
Természet Világa 2002. március
Pauling jegyzõkönyvei A 7500 oldal Pauling sok számítását, kísérleti adatát, következtetését, elképzelését, kutatási tervét tartalmazza
Kémiai Tudományok Osztálya a 2002. évi ülések várható idõpontjai 
Közös publikációs fórum lengyel, magyar, cseh és szlovák analitikusoknak
Magyar Kémiai Folyóirat Útmutató a szerzõk számára
Sir Willam Crookes, a viktórium és a Kongresszusi Könyvtár A ritkaföldfémek történetét olyan "rövid életû" elemek színezik, amelyek hóbortos neveikkel tûnnek ki, például a kozmium és a neokozmium, az inkognitum, a junónium, a filippinum, a mosandium, az euxénium és az eldebaránium
Molekulamagazin 1987-ben engedélyezték az alkalmazását, de csak 1990-ben vált közismertté, amikor az amerikai hadügy-minisztérium 30 millió tablettát rendelt
Magyar Kémiai Folyóirat Tartalomjegyzék, 2001. december – 2002. március 
Polanyiana 2001. 1–2. szám
Élelmiszer-kémia és élelmiszer-ipari technológia Megújult az "élelmiszer-sarok"
Az affinitásról ... De ha ez lenne is a helyzet, úgyanúgy, mint a természetfilozófia más ágaiban, a szokásostól eltérõ néhány jelenséget üstökösnek kell tekinteni, amelynek pályáját még nem tudjuk meghatározni, mert eddig nem figyeltük meg kellõképpen. Az ismételt megfigyelések és a megfelelõ kísérletek idõvel eloszlatják a sötétséget
Színek az ókori Egyiptomban Nofretete mellszobrának zöld fejdíszét elsõsorban bázisos rész-acetáttal (patinával) színezték. A festék valószínûleg úgy készült, hogy a rezet a bor seprõjében áztatták, majd a zöld felületi réteget lekaparták
A különbözõ anyagok között megfigyelt eltérõ affinitásokról Akik a kémia tanulmányozásába kezdenek, ennek a táblázatnak a segítségével rövid idõn belül megfelelõ képet alkothatnak a különbözõ anyagok közötti affinitásokról, és a kémikusok egyszerûen megállapíthatják, mi játszódik le számos mûveletük során, amikor nehéz kideríteni és megjósolni, hogy minek kell keletkeznie a különbözõ anyagok összekeverésekor
Tallózás a Hálón A londoni Science Museumban április 30-ig tart nyitva a tizenhét Alfa Romeót felsorakoztató kiállítás
Miért? Miért adnak a fémek csengõ hangot? Hogyan készítettek elõször vonalzót? 
Hogy mûködik... Hol van a világegyetem közepe? 
2002. január
Természet Világa 2002. február
Polarizáció és ionizáció a Lewis-féle vegyérték-elmélet alapján Ha a víz asszociációjáról alkotott képünk helyes, egy hidrogén atommagot két oxigén-oktett között olyan erõk tarthatnak meg, amelyek elég nagy távolságon engedelmeskednek a Hooke-törvénynek. Ez a hidrogén az elektromos tér hatására jelentõs mértékben eltolódhat
Vegyészek a vasfüggöny két oldaláról –  1977-ben Frau Cassebaum közgazdász a vasútnál. Életük meglepõen hasonló az enyémhez. Azt tervezik, hogy hétvégi házat építenek egy Magdeburghoz közeli tó partjára, és mindent tudni akartak az én hasonló házamról
A próbakõ. A legrégebbi kolorimetriás elemzés Az aranyat próbáló kõ természete is igen csodálatos, mert ugyanolyan erõvel bírhat, mint a tûz, amely szintén annak a fémnek a próbája
Beszámoló a Szerves és Biomolekuláris Bizottság, valamint a kapcsolódó munkabizottságok 2001-ben végzett tevékenységérôl 
Az elektronok elrendezése az atomokban és a molekulákban Az elmélet megmagyarázza az összes elem periodikus tulajdonságait, beleértve a nyolc csoportot és a ritkaföldfémeket. Sikeresen magyarázza az elemek mágneses tulajdonságait, és ugyanolyan jól alkalmazható az úgynevezett fizikai tulajdonságokra, mint a "kémiai tulajdonságokra"
Sherlock Holmes kalandjai a kémiával Kinek áll útjában egy kémiaprofesszor? 
A kötött levegõrõl A vegyészek gyakran észlelik, hogy a desztilláció során a testek egy része eltûnik a szemük elõl annak ellenére, hogy a legnagyobb gonddal próbálják visszatartani, és a további vizsgálat során mindig azt tapasztalják, hogy ez a finom anyag olyan levegõ, amely a testbe szilárd formában van bezárva
100 és 200 éve Június 1-jén megindult a "Vegyi Ipar. A vegyi ipar minden ágát felölelô technikai és kereskedelmi folyóirat"
Tallózás A belga eurót pörgetve nem azonos eséllyel kapunk fejet vagy írást – mondja két lengyel matematikus
Miért? Miért világítanak alkonyatkor a virágok?  Miért vezet kiszáradáshoz az alkoholfogyasztás? 
Hogy mûködik... Napkeltekor és napnyugtakor a napfény kis szög alatt lép be a légkörbe, és nagy távolságot tesz meg, mielõtt a szemünkhöz érne


Az utolsó két hónap újdonságai Új'2000 Új '99 Új '98 Új '97 Új '96 Tartalom Címlap
Új'2001