Joseph Louis Proust
(17541826)

A vegyületekrõl és a keverékekrõl
Részlet

Journal de physique, 63:369 (1806)

(in: Henry Marshall Leicester and Herbert S. Klickstein, A Source Book in Chemistry 1400-1900 (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963)


Berthollet
Proust
De milyen különbséget fedez fel az Ön [Berthollet]kémiai kombinációi és ezek között a csoportosulások között, amelyeket a természet Ön szerint nem köt össze szorosan, állandó arányt tartva? Arról van szó, hogy más erõ készteti a vasat arra, hogy a kénben feloldódjék, mint ami a fém-szulfidot, hogy egy másikban feloldódjék?

Nem sietek választ adni a kérdésre, mert attól tartok, olyan tartományba tévedek, amelyet a tények tudománya talán még nem tárt fel eléggé; de remélem, mégis érzékelhetõ, milyen különbséget teszek, ha a következõ kérdést teszem fel: Az a vonzás, amelynek hatására a cukor feloldódik a vízben, ugyanaz-e vagy sem, mint az a vonzás, amelynek révén adott mennyiségû szén és hidrogén egy másik mennyiségû oxigénben oldódik fel, hogy a növényeinkben cukrot képezzen? Világosan látjuk, hogy ez a kétféle vonzás olyan különbözõ eredményét tekintve, hogy lehetetlen a kettõt összetéveszteni.

A salétrom [kálium-nitrát] oldata a vízben számomra egyáltalán nem olyan, mint a nitrogéné az oxigénben, amely salétromsavat képez, vagy a salétromsavé a hamuzsírban [kálium-karbonátban], amely salétromot ad.

Az ammónia vizes oldata az én szememben egyáltalán nem olyan, mint a hidrogéné a nitrogénben, amely ammóniát képez.


Vissza http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/