Új elemek a periódusos rendszerben

Új elemek jelentek meg a periódusos rendszer 114., 116. és 118. helyén (a 113., 115. és 117. helyet üresen hagyták).

A 114-es rendszámú elem az ununquadium (Uuq). Nemhivatalosan 1999 januárjában jelentették be a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben folytatott kísérletek alapján, melyekhez az amerikai Lawrence Livermore National Laboratory izotópjait használták. Eddig csak egyetlen Uuq-atomot állítottak elõ a

24494Pu + 4820Ca > 289114Uuq + 3 1n

reakcióval. Az Uuq a-részecske kibocsátásával 112-es elemmé bomlik, felezési ideje kb. 30 másodperc.

A 114-es rendszámú elem egy másik izotópját, a 285114Uuq-ot a nemrégiben felfedezett 118-as rendszámú elem bomlástermékeként tartják számon. A 118-as és a 116-os rendszámú elemet [ununoctium (Uuo) és ununhexium (Uuh)] úgy állították elõ, hogy 449 MeV energiára felgyorsított kripton-86 (8636Kr) ionsugarat ólom-208 (20882Pb) targetekkel ütköztettek. Tizenegy napos munka után három darab 118-as rendszámú elemet azonosítottak. Az elem kb. minden 1012 kölcsönhatásban képzõdik csak:

20882Pb + 8636Kr > 293118Uuo + 1n

Az Uuo képzõdése után nem egészen egy milliszekundum alatt a-részecske kibocsátásával a 116-os elem  egyik izotópjára bomlik, amelybõl további a-részecske kibocsátásával 114-es rendszámú izotóp keletkezik; a bomlási sor utolsó tagja a 106-os rendszámú elem:
 

293118Uuo > 289116Uuh + 42He (0,12 ms)

289116Uuh > 285114Uuq + 42He (0,60 ms)

285114Uuq > 281112Uub + 42He (0,58 ms)

281112Uub > 277110Uun + 42He (0,89 ms)

277110Uun > 273108Hs + 42He (3 ms)

273108Hs    > 269106Sg + 42He (1200 ms)

Forrás: WebElements
1999. június

Kémiatörténet http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/