Tájékoztató a könyvtárról

A könyvtár hivatalos neve: Wigner Fizikai Kutatóközpont. Könyvtár
Rövidített név: Wigner FK Könyvtár
Névváltozat: KFKI Könyvtár
Címe: Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklós út 29-33. IV. ép. I. emelet
Postai címe: 1525 Budapest 114. Pf. 49
Telefon: (1)392-2222/14-04, 30-26 mellék
  (1)392-2583
E-mail: lib@wigner.hun-ren.hu
Nyitvatartási idő: hétfő - csütörtök: 9 - 15.45
  péntek: 9 - 14.30

A raktárak hétfőtől csütörtökig naponta 15.30-ig, pénteken 14.30-ig üzemelnek.

A Könyvtárat 1953-ban alapították. A mai gyűjtemény magját azok a kisebb
osztály-könyvtárak alkották, amelyeknek állományát összevonva, 1960-ban
létrejött a mai könyvtár szakmai egysége.

Korlátozott nyilvánosságú, tudományos szakkönyvtár.

A Könyvtár az alábbi kutatóközpontok közös könyvtáraként működik:

Feladata, hogy a csillebérci telephelyen folyó kutatásokhoz szükséges szakirodalmi igényeket kielégítse.

Gyűjtőkör:

elsősorban fizika és anyagtudomány,

válogatva kémia, számítástechnika, matematika.

Állomány 2024. január 1-jén:

54 757  nyomtatott könyv

2 782  távoli elérésű elektronikus könyv

41 678  folyóirat egység

40 895  kutatási jelentés (report)

16  elektronikus dokumentum (CD/DVD)

3 muzeális értékű könyv

Olvasótermek:

Az olvasóteremben 18 olvasói férőhely áll rendelkezésre, ahonnan laptoppal érkező felhasználóink vezeték nélküli hálózaton is elérhetik az internetet. A csatlakozás a Wigner wifi vagy KFKI EduRoam szolgáltatásán keresztül történik. Külső látogatók számára vendég hozzáférést tudunk biztosítani. Az olvasótermi multifunkcionális géppel hozott vagy a Könyvtár állományában található dokumentumokból van lehetőség elektronikus vagy nyomtatott másolat készítésére.  A kölcsönző helyiségben 1 asztali számítógépet vehetnek igénybe olvasóink.