Egyéb open access publikálási lehetőség

 

A publikációm egyik fenti kiadóhoz vagy folyóirathoz sem tartozik. Mit tehetek?

Ha Ön OTKA/NKFIH vagy egyéb finanszírozású kutatási projektben vesz részt, akkor érdemes ellenőrizni a támogatási szerződést, mert a teljesítési feltételekben általában szerepel, hogy a projekt kutatási eredményeit nyílt hozzáférési formában kötelező közzé tenni és ez finanszírozható az elnyert támogatásból, de a mértéke eltérő lehet. Továbbá, az általános költségek (rezsi) bizonyos százaléka kötelezően tudományos információk beszerzésére (könyv, folyóirat, adatbázis) fordítandó.

Az elmúlt években az MTA Kutatóintézeti Főosztálya minden évben támogatást biztosított az intézetek számára open access publikálás céljából. A Wigner FK-ra jutó keret teljes egészében a SCOAP3 konzorcium számára került befizetésre. Az ELKH keretein belül ez a finanszírozás egyelőre ismeretlen.

Ha nem vesz részt kutatási projektben, akkor közvetlenül az intézetekhez adható be igény. A Könyvtár szívesen nyújt segítséget a kiválasztott folyóirat vagy a kiadó hitelességének megállapításában és az adminisztratív teendők elvégzésében.

Wigner FK

A Wigner FK munkatársak a Wigner Igazgatótanács részére adhatnak be kérvényt, amely egyedi elbírálással rendszeresen hoz döntést nyílt hozzáférésű cikkek támogatásának megítéléséről. A számlát a Gazdasági Osztály ügyintézni.

A Wigner IT-nek szóló kérvényben szíveskedjenek közölni, csatolni az alábbi adatokat:

  • Kérvényben a számlát csatolni kell. Az Európai Gazdasági Térség országainak területén kiállított számlán szerepeljen a Wigner FK adószáma. Ha a számla még nem áll rendelkezésre, akkor közöljék a számla várható összegét.
  • Szerzők, cím, folyóirat neve, DOI vagy egyéb link a preprintre, ahol elolvasható. Ennek hiányában magát a prepritet kell csatolni a kérvényben.
  • Történt-e egyeztetés a Könyvtárral az adott folyóiratban történő ingyenes open access publikálási lehetőségről.

Energiatudományi Kutatóközpont

Az EK munkatársai az EK Főigazgató és a Kutatóközponti Tudományos Tanács (KUTTA) részére továbbíthatják a kéréseiket. Támogatásban részesülhetnek az EK levelező szerzők és az EK társszerzők is, de csak a Gold Open Access módozat finanszírozása jöhet szóba. Az MTA Kutatóintézeti Főosztálya által biztosított keret 4-6 cikk finanszírozását teszi lehetővé az Energiatudományi Kutatóközpontban.

Egyéb open access publikálási lehetőségek:

 Akadémiai Kiadó >>

 American Chemical Society >>

 Electrochemical Society  >>

 Elsevier >>

 Institute of Physics Publishing >>

 Royal Society of Chemistry >>

 Springer Nature  >>

 Taylor & Francis  >>

 SCOAP3  >>