Egyéb open access publikálási lehetőség

 

A publikációm egyik fenti kiadóhoz vagy folyóirathoz sem tartozik. Mit tehetek?

Ha Ön OTKA/NKFIH vagy egyéb finanszírozású kutatási projektben vesz részt, akkor érdemes ellenőrizni a támogatási szerződést, mert a teljesítési feltételekben általában szerepel, hogy a projekt kutatási eredményeit nyílt hozzáférési formában kötelező közzé tenni és ez finanszírozható az elnyert támogatásból, de a mértéke eltérő lehet. Továbbá, az általános költségek (rezsi) bizonyos százaléka kötelezően tudományos információk beszerzésére (könyv, folyóirat, adatbázis) fordítandó.

Ha nem vesz részt kutatási projektben, akkor közvetlenül az intézetekhez adható be igény. A Könyvtár szívesen nyújt tájékoztatást a kiválasztott folyóiratról, a kiadók open access politikáról, a publikálás folyamatáról és segít az adminisztratív teendők elvégzésében.

A Wigner FK munkatársak a Wigner Igazgatótanács részére adhatnak be kérvényt, amely egyedi elbírálással rendszeresen hoz döntést nyílt hozzáférésű cikkek támogatásának megítéléséről. A számlát a Gazdasági Osztály ügyintézni.

A Wigner IT-nek szóló kérvényben szíveskedjenek közölni, csatolni az alábbi adatokat:

  • Kérvényben a számlát csatolni kell. Az Európai Gazdasági Térség országainak területén kiállított számlán szerepeljen a Wigner FK adószáma. Ha a számla még nem áll rendelkezésre, akkor közöljék a számla várható összegét.
  • Szerzők, cím, folyóirat neve, DOI vagy egyéb preprintre mutató link, ahol elolvasható a publikáció. Ennek hiányában magát a prepritet kell csatolni a kérvényben.
  • Történt-e egyeztetés a Könyvtárral az adott folyóiratban történő ingyenes open access publikálási lehetőségről.

Wigner IT által javasolt open access folyóiratok listája. (A link csak Wigner intranetes bejelentkezés után nyitható meg.)

Egyéb open access publikálási lehetőségek:

 Akadémiai Kiadó >>

 American Chemical Society >>

 Electrochemical Society  >>

 Elsevier >>

 Institute of Physics Publishing >>

 Royal Society of Chemistry >>

 Springer Nature  >>

 Taylor & Francis  >>

 SCOAP3  >>