Egyéb OA publikálási lehetőség

 

A publikációm egyik fenti kiadóhoz vagy folyóirathoz sem tartozik. Mit tehetek?

Ha Ön OTKA/NKFIH vagy egyéb finanszírozású kutatási projektben vesz részt, akkor érdemes ellenőrizni a támogatási szerződést, mert a teljesítési feltételekben általában szerepel, hogy a projekt kutatási eredményeit nyílt hozzáférési formában kötelező közzé tenni és ez finanszírozható az elnyert támogatásból, de a mértéke eltérő lehet. Továbbá, az általános költségek (rezsi) bizonyos százaléka kötelezően tudományos információk beszerzésére (könyv, folyóirat, adatbázis) fordítandó.

Ha nem vesz részt kutatási projektben, akkor közvetlenül az intézetekhez adható be igény.

Az MTA Kutatóintézeti Főosztálya minden évben támogatást biztosít az intézetek számára open access publikálás céljából. A Wigner FK-ra jutó keret teljes egészében a SCOAP3  konzorcium számára kerül befizetésre.

Wigner FK munkatársak a Wigner Igazgatótanács részére adhatnak be kérvényt, amely egyedi elbírálással rendszeresen hoz döntést nyílt hozzáférésű cikkek támogatásának megítéléséről. A Könyvtár szívesen nyújt segítséget a kiválasztott folyóirat vagy a kiadó hitelességének megállapításában és az adminisztratív teendők elvégzésében, a számlát a Gazdasági Osztály ügyintézni.

Az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársai az EK Főigazgató és a Kutatóközponti Tudományos Tanács (KUTTA) részére továbbíthatják a kéréseiket. Támogatásban részesülhetnek az EK levelező szerzők és az EK társszerzők is, de csak a Gold Open Access módozat finanszírozása jöhet szóba. Az MTA Kutatóintézeti Főosztálya által biztosított keret 4-6 cikk finanszírozását teszi lehetővé az Energiatudományi Kutatóközpontban.

Egyéb open access publikálási lehetőségek:

 Akadémiai Kiadó >>

 American Chemical Society >>

 Electrochemical Society  >>

 Elsevier >>

 Royal Society of Chemistry >>

 Springer Nature  >>

 Taylor & Francis  >>

 SCOAP3  >>