Mûszeroldal

Mûszer- és mérsétechnikai portál az Interneten
 

Cégadatbázisok
A Mûszeroldal cégadatbázisaiból a látogató eljuthat gyártókhoz/forgalmazókhoz/mûszerekhez, kalibráló- és vizsgálólaboratóriumokhoz, mûszerfejlesztõ és mûszerjavító cégekhez. Az adatbázisokban kereshet mûszerfajta, szolgáltatás vagy cégnév szerint. A találatok, a mûszert forgalmazó vagy a mûszeres szolgáltató cégek minden fontos adatát tartalmazza: címét, telefon- és faxszámait, e-mail és honlap-címét.

A cégadatbázisok felhasználhatók mûszerbeszerzések szakmai elõkészítésekor tájékozódásra, referenciák keresésére, javítási, karbantartási, kalibrálási lehetõségek felõli tájékozódásra és üzleti partnerkeresésre. Használhatják mindazok, akik valamilyen új mérési feladattal találkoznak, ehhez mûszert igényelnek, vagy elavult mûszereiket szeretnék javíttatni, pontosságát ellenõriztetni vagy lecserélni. A cégadatbázisok nemcsak a vásárlók érdekeit szolgálják, hanem hatékonyan segíthetik a mûszereket forgalmazó, karbantartó, javító képviseletek munkáját is, mivel termékeiknek és szolgáltatásaiknak széles nyilvánosságot adnak.

A portál ingyenes mûszerpiac szolgáltatása használt mûszerek eladását/vételét könnyíti meg. A feleslegessé vált mûszerek, tartozékok, alkatrészek virtuális piacán ingyen hirdethet: kínálhat és kereshet mûszereket!
 

Metrológia
A kereskedelmi jellegû tájékozódás mellett a portál a szakmai ismeretszerzésben is segíti a látogatót. Ezt szolgálja a metrológiai adatgyûjtemény. A rovat oldalain az olvasó megismerkedhet a metrológia három fõ területével: a tudományos, az ipari és a törvényes metrológiával.

 
Hasznos adatok
Ez a rovat méréseket végzõ, azokat elõkészítõ, vagy a mérési adatokat kiértékelõ szakembereknek nyújt segítséget. A "Hasznos adatok"-ban szerepelnek elméleti leírások, táblázatok, jelleggörbék, ábrák és linkek nyilvános Web-adatbázisokhoz.

Néhány cím a  rovatból: Anyagok szilárdsági jellemzõi, Hõelemek adatai, Fontosabb fizikai állandók, Savak és bázisok pK-értékei, Standard redukciós potenciálok vizes oldatban, Tiszta anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai, Vízben oldott komplexionok stabilitási állandói, Vízben oldott anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai, Veszélyes anyagok kezelése stb.

 
Szakirodalom
Igen értékes része a szakirodalom rovatnak a magyar mûszaki lapokban megjelent cikkek jegyzéke. Az 19912000. években  mintegy 600700 mûszer/méréstechnikai cikk jelent meg, ezeket böngészhetjük téma szerinti csoportosításban. Jelenleg  a magyar nyelven megjelent mûszer/méréstechnikai könyvek jegyzékét állítják össze. Ugyancsak megtalálható a rovatban a Mûszerügyi és Méréstechnikai Közlemények sorozata.

 
Szoftverek
A méréstechnikában egyre fontosabb szerepet kapnak a számítógépek, különösen a mérési adatok gyûjtése és kiértékelése során. Ezért a portál megkönnyíti a mûszer- és méréstechnikai ingyenes vagy olcsó szoftvercsomagok elérését.

 
A portál értékes link-gyûjteménnyel egészíti ki szolgáltatásait.


Újdonságok http://www.chemonet.hu/
http://www.kfki.hu/chemonet/