"Buborékfúzió"

Az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium néhány munkatársa a Science március 8-i számában arról ír, hogy egyszerû kísérletben, deutériumozott acetonban (C3D6O) sikerült termonukleáris fúziót kiváltani.

A kísérleti berendezés üveghengerének külsõ felületén ólom-cirkonát-titanát piezoelektromos gyûrût használtak hanggenerátorként. Az acetont impulzus üzemû neutrongenerátorból kibocsátott, 14 MeV energiájú neutronokkal sugározták be. Az acetonból érkezõ neutron- és gamma-jeleket folyadékszcintillációs számlálóval, a fényt fotoelektronsokszorozóval észlelték. A fúziót 2,5 MeV energiájú neutronok és trícium detektálásával állapították meg.

A jelenséget a következõképpen magyarázzák a kutatók. A hanghullámok hatására buborékok keletkeznek, amelyek fény kibocsátása közben összeroppannak. A neutronbesugárzás következtében az aceton felmelegszik, párologni kezd, és a néhány nanométeres buborékok kb. 1 milliméteresre nõnek. Ezek összeolvadásakor olyan hõmérséklet és nyomás jön létre, hogy a deutériummagok fúziója lejátszódhat. Ilyenkor azonos valószínûséggel keletkezhet hélium és egy 2,5 MeV energiájú neutron, illetve trícium és protonok. Deutériumot nem tartalmazó aceton esetén sem 2,5 MeV energiájú neutronokat, sem tríciumot nem mutattak ki.

A laboratórium két másik munkatársa érzékenyebb neutrondetektorral ismételte meg a kísérletet, és arra a megállapításra jutott, hogy a korábbi eredmények tévesek. A Lawrence Livermore Laboratórium egyik fizikusa szerint a deutériumozott acetonban akkor is nõhet a tríciumszint a gyors neutronos besugárzás hatására, ha nem játszódik le fúzió.

A Science a nagy port felkavart hidegfúziós kísérleteken okulva igen körültekintõen publikálta a dolgozatot. (Az  Oak Ridge Nemzeti Laboratórium honlapja március 15-ig nem tudósított a kísérletekrõl.) A Hálón elõfizetés nélkül a következõ három cikk összefoglalója, illetve a szerkesztõ dilemmája olvasható (http://www.sciencemag.org/feature/data/hottopics/bubble/index.shtml):
 

2002. március

Vissza a Hírekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/