Elméleti Fizikai Iskola


Integrálhatóság Nyári Iskola

Nevezetes Egzaktul Megoldható Problémák a Fizika Különböző Területeiről


Budapest, augusztus 25-30.

Hely: ELTE TTK, Lágymányos
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
0.81 Ortvay terem


Térkép

Szervezők: Cynolter Gábor és Fehér László


Program

Jelentkezés, költségek

Előzetes órarend

Program
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Részecskefizikai Szakcsoportja az idén is megrendezi hagyományos nyári iskoláját. Idén olyan elméleti fizikai és matematikai fizikai témákkal foglalkozunk, amelyek az iskola szokásos célközönségén túl magasabb évfolyamos fizikus és matematikus hallgatók, illetve a matematikai fizika iránt érdeklődő matematikusok figyelmére is számot tarthatnak.
Az előadók nevére kattintva olvashatók az előadások.

                                  Megnyitó előadás:

Forgács Péter: Integrálható modellek szerepe a fizikában 

Hétfő délelőtt: A Kepler-Coulomb probléma

Lévai Géza: A Kepler-Coulomb probléma helye az egzaktul megoldható feladatok között
  (megoldási módszerek, transzformációk más problémákba)
 A Kepler-Coulomb probléma szimmetriái (degeneració-, spektrumgeneráló és dinamikai algebrák, szuperszimmetria,  egydimenziós eset különlegességei)

Hétfő délután: A Kerr-téridő tulajdonságai

Fodor Gyula: A Kerr-téridő és általános tulajdonságai

Vasúth Mátyás: A Kerr-téridő geodetikusai

Szabados László: A Kerr-téridő globális tulajdonságai.

 Kedd: Integrálható (Calogero- Moser- Sutherland- Ruijsenaars) sokrészecske modellek

Fehér László:  Calogero-Moser-Sutherland modellek áttekintése, integrálhatóságuk és kapcsolatuk szabad mozgással

Pusztai Gábor: A trigonometrikus Sutherland  modell Hamilton operátorának diagonalizálása

Hegedűs Árpád:  Faktorizálható szórás a hiperbolikus Sutherland modellben

Balog János: A Ruijsenaars-Schneider modell relativisztikus invarianciája és integrálhatósága


Szerda:  Az Ising-modell és általánosításai 

Szlachányi Kornél:   Az 1+1 dimenziós Ising modell megoldása (3 óra)   

Woynarovich Ferenc (1) ,(2) : A Hubbard modell Bethe Ansatz megoldása (3 óra).
A Hubbard modell, szimmetriák, a Hamilton operátor diagonalizálása Bethe Ansatz segítségével, a szekuláris egyenletek megoldási startégiája, gerjesztési spektrum, érdekes limeszek.
                                              

Csütörtök: A sine-Gordon modell

Palla LászlóKlasszikus sine-Gordon modell: szoliton valamint szoliton-(anti)szoliton szórási és lélegző  megoldások, integrálhatóság és Lax pár, multiszoliton megoldások, kapcsolat az N részecske  RS modellel. Kvantum sine-Gordon modell: szemiklasszikus szoliton kvantálás: szoliton tömeg és lélegző  spektrum, magasabb spinű megmaradó mennyiségek és a Yang Baxter egyenlet, a YB O(2) szimmetrikus (unitarizált) megoldása, pólusok és lélegzők.    
                 

Takács Gábor (1), (2) : Peremes sine-Gordon modell; integrálható peremfeltételek, klasszikus alapállapotok és határ kötött állapotok, a reflexiós amplitudó és a peremes YB egyenlet, keresztezés és a Ghoshal Zamolodchikov reflexiós amplitúdók, a határ kötött állapotok spektruma.

Meszéna Balázs :A sine-Gordon elmélet kísérleti megvalósítása 100 csatolt ingával.  Sztatikus megoldások (szoliton-antiszoliton). Időfüggő megoldások (szuszogó, szoliton/antiszoliton szórásállapotok). Peremes effektusok.


Péntek: Integrálhatóság a húrelméletben

 Jevicki Antal (1), (2):
 Húrelmélet AdS_5xS^5-on
 Koszet hatás, szimmetriák, töltések
 Redukció: kapcsolat a sine-Gordon modellel
 Konkrét megoldások: forgó es pörgő húr
 Integrálhatóság: monodrómia mátrix, algebrai görbe

 Hegedűs Árpád:
 Koordinátatérbeli Bethe Ansatz AdS/CFT-re
 SU(2) s=1/2 BA, 1,2,K magnon állapotok
 SU(2) magasabb spin, SU(N) nested Bethe Ansatz
 Bethe Ansatz for AdS/CFT

Bajnok Zoltán:
 AdS/CFT, mint integrálható modell
 Bevezetés az AdS/CFT-be
 N=4 SUSY YM: szimmetria, elemi terek, hatás, anomális dimenziók
 Planáris limesz: integrálhatóság, spin lánc megfeleltetés, wrapping probléma
 S-mátrix húrelméletből: fénykúp kvantálás, síkhullám, óriás magnon  limesz
 AdS/CFT mint 2D integrálható modell: YBE, S-mátrix, végesméret effektusok

        Szombat: "Mini-konferencia" az integrálhatósággal kapcsolatos témákban

Szabó Szilárd: A Hitchin-féle rendszer es tükörszimmetria.
Kivonat: Integrálható konnexiók principális nyalábokon, a de Rham modulustér, Hermite-Einstein metrika, Higgs-nyalábok, hiper-Kaehler struktúra a modulustéren, a Hitchin-leképezés, SYZ-f
éle tükörszimmetria

Etesi Gábor: Téregyenletek integrálasa a tvisztor-tér seg
ítségével
Kivonat: Három példán bemutatjuk, hogyan alkalmazható a R. Penrose által bevezetett
ún. tvisztor-tér különböző fizikai téregyenletek integrálására. A három
példa: (i) az önduális vákuum Einstein-egyenletek, (ii) az önduális
Yang--Mills egyenletek, (iii) a tetszőleges spinű Dirac-egyenlet.
Jelentkezés, költségek


Résztvételi díj nem lesz.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk az előadásokon.

Szálláslehetőség: Bolyai Kollégium.
A szállást igénylő résztvevőket kérjük, hogy minél előbb, lehetőleg június 26-ig jelezzék résztvételi szándékukat.

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre kérjük:


Cynolter Gábor
(Cím: user=cyn domain=general.elte.hu (user at domain))

cc: Fehér László
(Cím: user=lfeher domain=rmki.kfki.hu (user at domain))
Előzetes órarend
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
Péntek Szombat
10:00-
Forgács Péter Fehér László Szlachányi Kornél Palla László Bajnok Zoltán Szabó Szilárd

Lévai Géza Fehér László Szlachányi Kornél Palla László Jevicki Antal Etesi Gábor
-13:00 Lévai Géza Pusztai Gábor Szlachányi Kornél Palla László  Bajnok Zoltán TBA

Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd

15:00- Fodor Gyula Hegedűs Árpád Woynarovich Ferenc Takács Gábor Hegedűs Árpád

Vasúth Mátyás Balog János Woynarovich Ferenc Takács Gábor Jevicki Antal
-18:00 Szabados László Balog János Woynarovich Ferenc Meszéna Balázs Bajnok Zoltán
Térkép és megközelítés