Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

V

Via particularis. Alatta azt a folyamatot értették, amidôn a fémet folyadékban. áztatták, hogy részben nemes fémmé alakuljon. Az átváltozás tehát részleges (Bárótzi).

Via universalis. Az a folyamat, amikor a fém teljesen és tökéletesen átalakul nemes fémmé. Ez akkor következett be, amikor a megolvadt fémre rádobták a viaszba beágyazott bölcsek kövét (Bárótzi).

Venus. Réz.

Vinum mortuum. Ecet.

Viride aeris. Aerugo Viride graecum. Viride hispanicum. Grünspan. Lásd: Aes viride.

Vitriolum. Vasszulfáttal erôsen szennyezett rézszulfát. Nagy vastartalma miatt rendesen zöldeskék színû.

Vitriolum album. Kristályvizétôl megfosztott rézszulfát. A kristályvíz elpárologtatására legjobb volt a nap melege, mert így a nap érlelô tulajdonsága felhalmozódhatott. Néha cinkszulfátot jelentett.

Vitriolum de Cypro. Ciprus szigetérôl származó rézszulfát. Jó minôségû, a magyar eredetûvel is felvette a versenyt.

Vitriolum hermaphroditicum. Cementvíz.

Vitriolum hungaricum. Ungarisches Vitriol. Magyar származású rézszulfát (CuSO4). Tisztasága miatt messze földön híres volt. A felsômagyarországi bányákban elég gyakori, de laboratóriumokban is készítették.

Vitriolum Martis. Vasszulfát (FeSO4). Az oxidált vasvitriolt a német alkémisták Gelbvitriolnak nevezték.

Vitriolum Romanum. Római vitriol, római eredetû rézszulfát, amelyben a vasszulfát mennyisége rendesen nagyobb volt, mint a rézszulfat tartalma. Sokszor csak vasszulfát.

Vitriolum rubificatum. Kiizzított vasszulfát. Színe vörös volt, mert a kihevítés oly magas hômérsékleten történt, hogy vasoxid keletkezett.

Vitriolum Veneris. Salétromsavban oldott réz (Lemery).

Vitrificatio. Alkémiai és kohászati mûvelet. Üvegesítés. Fémeknek, érceknek, ásványoknak összeolvasztása olyan anyagokkal (pl. szóda), amelyekkel üvegszerû olvadékot ad.

Vitrum. Üveg.

Vitrum Alexandrinum, Glacies Mariae, Lapis specularis, Marien-Eis, Marienglss, azonos fogalmak. Gipsz, csillám, talkum értendô alatta.

Volatile. Illanó. Ellentéte a fixus, Sal volatile, illanó só.

Vulcanus. Római Isten, aki a fémek és ércek megmûvelésével, feldolgozásával faglalkozott. Ilyen értelemben használták az alkémisták.

W

Windkälte. Paracelsus kifejezése. Gáz értendô alatta.

Z

Ziniar, Zyniar. Az arab alkémistáknál grünspant jelentett.

Zoza, Sosa. Az arab alkémisták azt az alkálikarbonátot értették alatta, amelyet fahamuból állítottak elô. 
AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ 
Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/