Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

O

Oculus Typhonis. Auge des Typhon. Typhon szeme. Scilla maritima. Meerzwiebel. Tengeri hagyma. Belôle készítették a scilla-vizet, huzamosabb ideig való fôzéssel. A réz fehérítésére használták, tehát festô ereje volt. Typhon, Seth-Typhon; egyiptomi daemon, aki a világosságot rabolta el.

Odor plumbi. Kohófüst. A kohóból az ólomércek pörkölésekor felszálló füstöt, gázokat nevezték így.

Ohne Substanz. A gáz szóval egyenértékû. Paracelsus használta.

Oleum. Sokszor sulfur értelme van (Lemery: Curs. Chym.), mert illanékony, könnyen ég és kenôcsös természetû. Rendesen olaj.

Oleum antimonii. Antimonitból és cukorból desztillált olajos anyag, amely nagyobbára kozmás anyagokból állt, de antimónt nem tartartalmazhatott.

Oleum incerativum. Oleaginitas. Oleaginum. Olyan anyag, amellyel a fém hamarabb megpuhul, megolvad. Rendesen valamilyen olajból, vagy viaszos, zsíros anyagból állt. Az anyag sokszor arra szolgált, hogy a transzmutálandó fémet az elégéstôl védje.

Oleum philosophorum. Olajba annyi téglaport kevertek, hogy pép álljon elô, melybôl apró golyócskát készítettek. Ez az anyag retortából ledesztillálva adta az oleum philosophorumot. Voltaképen acroleinnal telített kozmás anyag,

Oleum Saturni. Terpentinolajban inkább elkevert, mint feloldott ólomsó, amely mint gyógyszer játszott szerepet.

Oleum tartari. Sal alkali. Tömény oldata az alkáliának. Levegôn szétfolyó anyag. Rendesen borkôbôl készített káliumkarbonát (K2CO3), amely a levegôn állva, nedvességet vett fel és szétfolyt.

Oleum vitrioli. Sulfur liquidum. Oleum sulfuris, vitriololaj. (Glauber: De igne.) Töményebb kénsav (H2SO4).

Opus. A fémátalakítás munkája, amely lehet minus, medium és majus. Opus majus, rendesen az aranycsinálás.

Orcus (pokol). Aqua Stygia. Fémeket oldó folyadék, amely azonban oly értelmû, hogy a sal mundi visszamaradjon. (Glauber: De Purgatorio).

Orobus. Hevítésre szolgáló edény. Rendesen fémbôl készült. Lednek magvához hasonló.

Ossa Persarum. Knochen der Perser. Elégetett fém. Fémoxid.

Ossa Typhonis. Knochen des Typhon. Elégetett vas. Vasoxid.

Ossa Veneris. Knochen des Kupfers. Elégetett réz. Rézoxid.

Ovum philosophorum. Philosophisches Ei. Tojásalakú üvegedény, amely egyik végén keskeny és rövid nyakú.

Ovum philosophorum seu Hermetis. Ei der Philosophen. Szimbolikus értelmû. Négy elemet (réz, vas, ólom, ón) értettek alatta. E nevet azért kapta, mert a tojás is négy részbôl áll (tojáshéj, pergamentburok, tojás fehérje, tojás sárgája).


AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/