Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

Q

Quinta essentia, ha valamely anyagból 1, 2, 3, 4, 5-ször vonjuk ki valamely oldószerrel a mercurius philosophorumot, kapjuk a quinta essentiát. (Bas. Val. 68.) Más értelemben lapis philosophorum. Néha az aristotelesi elemek ötödike, az aether értendô alatta. Lásd: Lapis philosophorum.

Quadrupedia draconis. Vier Füsse des Drachen, tetrosomia. Réz, vas, ólom, ón..

Quiritatus stanni. Zinngeschrei. Ha a kristályos ónt meghajlítjuk, recsegô hangot ad. Ezt nevezték "Zinngeschrei"-nak.

R

Radix metallorum. Wurzel der Metalle. Alkémista kifejezés. Lemery szerint antimonit.

Rasio. Rasura (rado, ere igébôl). Felforgácsolás, rendesen olló segítségével, a fémeknél: raspare igébôl rasamen, durvább ráspoly segítségével készült por.

Realgar, vörös arzénszulfid.

Receptaculum, Recipiens. Befogadóhely, székhely. Az alkémisták azt a helyet értették, ahol a testekben a szellem, a fényesség összegyûl, amely azután aranyképzôdésre alkalmas. Ily értelmet Paracelsus adott néki. Más értelme is volt. Szedô (vasrecipiens) a desztillálókészülékhez. Ez a gyakoribb.

Reductio. Oxidoknak, szulfidoknak átalakítása fémmé. Ez az átalakítás legtöbbször széntartalmú sal tartarival (K2CO3) történt. De redukció az is, amidôn valamely anyagot más formába hoztak. Az alkémisták redukciója nem azonos folyamat a mai kémiai redukcióval.

Regnum animale, állatok országa.

Regnum minerale, ásványok országa.

Regnum vegetabile, növények országa.

Regulus. Kiskirály, királyka, színfémet értettek alatta, mégpedig a teljesen tiszta fémet, ami a tégelyben a redukció után maradt vissza.

Rectificatio. Ismételt desztillálás, amikor a spiritus a flegmától teljesen elválasztatott.

Republica espagyrica. A titkos mûvészet (alkémia) mûvelôinek együttese.

Retorta. Anyaghevítésre szolgáló edény, a mai göreb. Kovács így nevezi: görbe tök, Nyulas: nyaka dôlt üveg, Kolozsvári Cementes [XVI. sz.]: töküveg (tökiveg).

Reverberatorium. Kemence, amelyben a testeket visszacsapó lánggal magas hôfokra hevítették. Fôleg calcinatiónál (oxidatio) használták.

Reverberatio. Ha a testeket lángban tartva calcinálták (oxidálták), hol a visszacsapó láng még egyszer megcsapkodja (re + verberare) az edényt, illetve a hevítés tárgyát.

Rotatio prima. Szószerint elsô körülcsavarodás. Becher használta. Materia prima. (Lásd ott.)

Rubescentia. Rubefactio. Megvörösíteni. Alkémiai mûvelet. A tinktúrakészítésnek utolsó fokozata, midôn a fehér színû test vörös színû lett.


AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/