"De ha a Természetbe magába lakik is az az élô'
erö, melly a halandóságnak ellent ál,
lehet é azt az eröt egy kis üvegbe
tüz által belé húzni?
"
(Bessenyei György)

Tabula Smaragdina
  Kommentárok a Tabula Smaragdinához  
  Hamvas Béla
Hermész Triszmegisztoszról
  és a Tabula Smaragdináról
  Hornok Sándor Hermész Triszmegisztoszról

Részletek, idézetek korabeli írásokból

Szathmáry László
  az alkímiáról
  a bibliáról és az alkímiáról

Carl Gustav Jung az alkímiai konjunkcióról

Alkímiai szimbólumok
  A Nagy Mû létrehozása
  A Nap és az árnyék
  Kleopátra rajza

Rózsakeresztesek
  Eckhardt Sándor a magyar rózsakeresztesekrôl
  Szathmáry Sándor a magyar rózsakeresztesekrôl
  Szerb Antal a rózsakeresztesekrôl

Alkímiai szakkifejezések magyarázata
(Szathmáry László: Magyar alkémisták c. mûvébôl)

"The Alchemy Web site"

Vissza a kémiatörténeti tartalomjegyzékhez