Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

F

Faex. Minden tisztátalanság, amely a bölcsek kövének keresése alkálmából az anyagból kivállott, faex volt. De a szennyes ülepedéket, például seprôt, élesztôt is faexnek tekintették. Hogy a szublimátum tisztább legyen, az anyaghoz kevertek kálciumoxidot, vagy más fémoxidot. A visszamaradó anyag faex volt. A folyadék felületén összegyûlô, vagy a folyadék alján lerakódott anyagot is sokszor faexnek nevezték.

Faeces sulfurum, salium scoriae et excrementa. A fémeken található szenny, amely úgy tapad rá a keletkezés alkalmával, s mint ilyen, a föld belsejében található, neveztetett faeces sulfurumnak. (Bas. Val. Chym. Sch. 495.)

Farina. Magvakból ôrölt finomliszt. Farina laterum, finomra ôrölt téglapor.

Fermentum. Erjedés. Kovász. Az alkémisták arany-, ezüstpreparatumot értettek alatta. Fermentum lunare, fermentum solare. Ez az anyag úgy hatott a materia primára, mint az élesztô a tésztára. A tökéletlen fémet nemessé változtatta. Ilyen az alexandriai alkémisták xerionja és az asem.

Ferrugo. Vasrozsda, vagy minden hasonló színû anyag.

Filtratio. Laboratóriumi mûvelet. Szûrés. Rendesen rongyon, darócon, nemezen át történt.

Fimus equinus. Lótrágya. A rothadó trágya állandó meleget szolgáltatott, amelyet az aranycsinálók munkájukhoz sokszor felhasználtak.

Finis ultimus der hermetischen Kunst. A hermetikus mûvészetnek két része volt. Egyik az aranycsinálás, másik az univerzális gyógyszerkészítés. Ez utóbbi a finis ultimus der hermetischen Kunst. A titkos tudomány végcélja.

Fiola. Eredetileg ivóedény. Digesztálásra alkalmas üveglombik, hosszú nyakkal, kis szájjal.

Fixus, fixierung, figiren (figo, ere, xi, ixum). Tûzálló anyag. Állandó. Sokszor használt kifejezés. A fixierung az az alkémiai mûvelet, amidôn az illanó természetû testeket megszilárdították. Ha pl. a kénesôt [higanyt] melegítették és az higanyoxiddá alakult át, fixálva volt. Ez az alkémisták fixált kénesôje. Figiren, valamit állandósítani, tûzállóvá tenni.

Florere, kivirágozni. A testek felületén képzôdött oxid, vagy kristályvízvesztés folytán jelentkezô bevonat. Ilyen kivirágzás bekövetkezhetik a fémek felületén is. Az aranynál soha.

Flores viridis aeris. Rézoxid, de grünspan is.

Flores antimonii. Antimonitkivirágzás, amit azonban mesterségésen is elô tudtak idézni.

Flores benzoes. A benzoegyantából kiszublimált benzoesav.

Flores sulfuris. Kénvirág. Finom, sublimált kénpor.

Fulmen. Szószerint villám. Erôteljesen tisztító tûz, amely a közönséges kénesôt [higanyt] úgy megmossa, hogy az fixálható lesz. (Glauber, De Purgatorio. 35.)

Fulminatio, fulguratio. Alkémiai mûvelet, amidôn a fémeket úgy hevítették; hogy elillantak, pl. ólom, cink. Néha robbanás kíséretében létrejött vegyfolyamat. Aurum fulminans.

Fumigatio. Alkémiai mûvelet. A testek elmállásztása, nedvességgel, gôzzel, füsttel, fôleg a felületen. Kétfélé fumigatio volt, nedves és száraz. Ha pl. ecettel történt, akkor nedves, ha kénesôgôzzel, akkor száraz volt a fumigatio.

Furnus. Kemence. Ezek szerkesztésében az alkémisták nagy leleményességet mutattak. A kemencét szénnel, fával fûtötték rendesen egyhuzamban éjjel-nappal. Egyes fajtái: Furnus anemicus, Windofen, Furnus fusorius, Furnus conflatorius.

Fusio. Fémek és ásványok összeolvasztása erôs tûzben (amely egyben a fémek vizsgálata is volt) és utána kiöntés. Argentum fusum, Cuprum fusum.


AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/