Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

P

Panacea. Gyógyszer. Szélesebb értelemben örök életet biztosító gyógyszer. Lásd: lapis philosophorum.

Panax. Többféle gyógyfû neve. Egyiknek, másiknak varázsereje is volt, pl. érintésétôl meghasadt a karbunkulus, a másik elûzte a kígyókat stb. Így lett a panacea minden betegség orvossága.

Parapsis, Paropsis. Tál. Fémtál, tányér, melyen a kihûlt éteI felmelegedett. Paropteris, enyhe melegítés.

Particularis transmutatio. A fémátalakítás egyik módja, amidôn csak egy bizonyos fém alakul át a "medicina" hatására kis mennyiségû arannyá. Ellentéte az univerzál átalakulás. Bárótzi így írja: "viae particularés", "via universalis". Lásd ott.

Pasta. A "tökéletlen" fémekbôl készült, tészta állományú preparátum, amelyet a fermentum arannyá, ezüstté alakít. Pasta alba ólom- és ónpasztát jelent, Pasta rubea ólom- és rézpasztát.

Pelecanus. Pelikán. Az alkémisták egyik készüléke, amelynek két nyílása volt két fogantyúval. Alakját a pelikánmadártól vette. A circulatio mûveletét ebben végezték, ezért pelicanatio.

Phalaja. Univerzális titkos gyógyszer, amely belsôlég adagolandó. (Basilius Valentinus.)

Phiala. Phyala. Fiola. Hosszú, vékóny nyakú palackocska. Kovács így nevezi: szélke. Nyulas szerint haskó: Lásd: Fiola.

Philosophus. Az alkémisták azon csoportja, akik elméleti alapon kutatják az aranycsinálás módjait.

Philosophi Hermetici. A misztikus, titkos tudományok filozófusai.

Phlegma. 1. A testekben található nedvesség, amely minden testbôl elsônek jelentkezett, mikor a tûz megfogta. (Lefeburé: Chem. Handl.) 2. A desztillációnál visszamaradó salak, fôleg a szeszes, illékony anyagokból.

Plumbum sacrum, Plumbum philosophorum. Lemery szerint antimonit.

Plusquamperfecta tinktura. Glaubertôl származó kifejezés (De igne secr). A régiek tinktúrája.

Pneuma, amit a görögök pneuma névvel jelöltek, azt a késôbbiek spiritus, lélek, utóbb szellem (Geist) szavakkal pótolták. A smaragdtáblán taIálható kifejezés alatt: "a szél hordta magában", szellemet kell érteni. Zozimos mondja: "a húshoz láncolt isteni pneuma".

Praeparatio. Elôkészítés a további mûveletre. Csapadék leválasztás.

Prima ens. Az arany és ezüst, hogy a természetben képzôdjék, táplálékra szorul, miként a gyermek az anyatejre. Ez a táplálék a prima ens. (Glauber: De Elia Artista.)

Principium. Ôsanyagok: a mercurius, a sulfur és a sal.

Principium activum. Az aristotelesi elemek közül a levegô (Kunckel).

Principia naturalia. Ôsalkotórészek együtt, pl. a tûz, víz, föld, levegô, vagy késôbb a mercurius, sulfur, sal. Megfelel a mai elemeknek.

Principium passivum. Az aristotelesi elemek közül a föld és víz (Kunckel).

Projectio. A módszer, amellyeI a lapis philosophorumot az átalakítandó fémre dobták.

Protheus. Alakját, színét, állományát stb. könnyen változtató anyag. A mythosi Protheus tengeri istentôl nyerte a nevét. Lemery szerint antimonit.

Proté hylé. Szószerint az elsô fa (materia). Aristotelesnél ôsanyag.

Pugillus (pugnus szónak kicsinyítô formája). Az az anyagmennyiség, amely három ujjal megfogható. Semi pugillus. Csipet. Két ujjal felvehetô anyag mennyisége.

Pulverisatio, Contusio. Mozsárban széttörni anyagokat, vagy fémek porítása calcinatióval (oxidatióval).

Pulvis algaroti, bázikus antimonylklórid (2SbOCl, Sb2O4). E port a XVI. század végén használta Algarotus veronai orvos gyógyszernek. Hívták mercurius vitaenek is.

Putrefactio, rothadás. Tulajdonképen szétbomlás, oldás, kezelés meleg által, ami után a separatio jön. Alkémiai mûvelet.

Pyromantia. Tûzmûvészet. Paracelsustól származik. Az a tudomány, amely a tûzzel való bánást tanítja meg és abból esetleg jósol.

Pyrotechnica. Régente kémia, alkémia értelemben használták, mert a kémiai vegyfolyamatok elvégzésénél a tûz játszotta a legnevezetesebb szerepet. (Lemery: Cursus Chym. 1754, 2. l.) Ma a tûzijáték neve.


AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/