Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

E

Ebullitio. Élénk forralás. Mikor a folyadékból élénken gôzbuborékok szállanak fel. Ebullitio volt az is, amidôn valamely test vegyszer hatására pezsgés közben gázt fejlesztett, pl. savak hatása fémre, gázfejlôdés mellett.

Effusio. Laboratóriumi mûvelet. Megfelel a mai iszapolásnak. Kiöntés.

Ein Ei in einem anderen. Két egymásban fekvô tojásalakú fôzôedény. Alkémiai laboratóriumokban használták.

Elementa simpticia. Elementa elementata. A négy elem, a víz, tûz, levegô, föld. Ezek azonban összetettek, mert a vízbôl föld is, lég is keletkezhet (szárazmaradék, gôz). Az alkémista felfogású mercurius, sulfur és só már jobban megközelítette a mai elem fogalmát. Ezeket azonban principiumoknak nevezték.

Elektron, Elektrum. Arany-ezüst ötvözet. Az egyiptomiaknál asem, asemu, ismu, usem volt a neve. Görög szó. Nem tévesztendô össze a borostyánkôvel.

Elixir. Az arab aliksir szóból származik, bár sokan a latin elixumból vezetik le. Szószerint vízben kifôtt. Az alkémisták tinktúrát értettek alatta, amely a fémeket nemessé tette. Lásd: Iapis philosophorum.

Examen, examinatio. Az a mûvelet, amikor az izzás alatt álló anyagot megvizsgálták, vajjon átalakult-e.

Excrementum, Stercus. Alkémisták szerint trágya, váladék.

Exscoriatio (scoria). A fémek salakja. A megolvasztott fémek felületén képzôdô burok eltávolítása. Fôleg ólom esetében.

Exsiccatio. A folyadéknak szárazra való bepárolása.

Extensio. Fémek, különösen az arany nyujthatósága. Alkémiai felfogás szerint azok a fémek, amelyek sok "mercurius"-t tartalmaznak, nyujthatóbbak, mint azok, amelyekben sok "sulfur" van.

Exstinctio. Izzó testek lehûtése folyadékban. Kioltás. Tüzet eloltani. Átvitt értelemben halál. Ha kénesôt száraz anyaggal vagy zsírral eldörzsöltek, azt mondták, exstinctum est, ami alatt értendô: vivum mercurium mortificatum est.

Extractio, kivonás, kioldás.

Evaporatio. Eredetileg természetes kigôzölés, pl. a földé. Alkémistáknál az oldószer mesterséges bepáralása.


AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/