Szathmáry László: Magyar alkémisták

Alkémiai szakkifejezések magyarázata

D

Dealbescio, dealbatio, fehérítés. Alkémiai mûvelet. A tinktúra elérésénél egy fokozat, midôn t. i. a fekete anyag fehéredik; az ezüst színéhez közeledik.

Deliquatio. Saját kristályvizében vagy a levegôbôl magába felvett vízben szétesni, szétfolyni. Innen a kifejezés: "per deliquationem" lett alkalmassá a további alkémiai mûveletre.

Demogorgon. Glauber is említi (De Elia Artista 50. l.). A föld központjában lévô tûz, mely a fémeket, érceket érleli, a növényeket életre kelti. Ezért tekintik, mint a fémek nagyatyját. A szó Paracelsustól ered. Szerinte demogorgon a fekete szénben elôforduló markasit (pirit), amely aranyszínben ragyog.

Depuratio. Tisztítás. Úgynevezett "tökéletlen" testek megtisztítása. A tisztítás módja rendesen az, hogy a porrá zúzott anyagot kemencében hevítették, hogy a nedvesség és romlást elôidézô anyagok elillanjanak.

Descensio. Folyamat, amelynél a kiredukált és megolvadt fém alól a tégelybôl kifolyt egy másik tégelybe, a salak pedig visszamaradt. A készüléket descensoriumnak nevezték.

Despumatio. Alkémiai és gyógyszerészeti mûvelet. Forralás közben a .folyadék felületén összegyûlô hab eltávolítása, lekanalazása.

Destruere, széthúzni, szétrombolni. Az arany és ezüst destruálódott például akkor, ha feloldották. Az arany destruálása az alkémista felfogás szerint igen nehéz feladat. Nehezebb, mint az aranycsinálás.

Destillatio. Alatta sokféle mûveletet értettek: 1. A mai értelemben vett desztillálást. 2. Descensiót. (Lásd ott.) 3. Szûrést, lecsepegtetést. Ez az utóbbi mûvelet rendesen abból állt, hogy a folyadékot ülepítették, azután rongy-, vagy papírszalagot aggattak bele. A folyadék felszívódott és lecsepegett az edénybôl kilógó rongyon. Lásd: colatio.

Detersio. Abwischung. Anyag megtisztítása. Megtörlés, csiszolás.

Diana, Luna, ezüst.

Digestio. Alkémiai mûvelet, amidôn egyenletes melegben, bô folyadék jelenlétében, amelynek pótlásáról gondoskodni kell, hosszú ideig tartjuk a testeket. Bárótzi a szó értelmét "áztató meleg"-gel adja vissza. Basilius Valentinus szerint a "mûvészet legfôbb kulcsa".

Dissolutio. Szilárd anyagot folyadékban kioldani, kilúgozni.

Drachenblut. Gyanta. Már a stockholmi papirusz is említi ez értelemben.

Dreifuss der Philosophen. Mikor az anyagokat alacsony hômérsékleten akarták hevíteni, háromlábra helyezték az edényt és úgy állították be istállótrágyába vagy vízfürdô fölé.

Drei Ohren der Schlange. Füstölôszer, amely kénbôl, arzénbôl és kénesôbôl [higanyból] állt.


AbAl AmAu B C D E F GH IJ
L M N O P QR S TU VWZ


Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjához http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/