RMI Elméleti Osztály Szemináriuma - Részecske kép kölcsönható rendszerekben

Dátum: 2013. május 17.
Előadó: Jakovác Antal
A részecske interpretációnak kölcsönhatások jelenlétében sok esetben  komoly kihívással kell szembenéznie. Erős kölcsönhatások esetén a  részecskék megkülönböztethetetlensége, kötött állapotok, illetve nulla  tömegű gerjesztések jelenléte teljesen átformálhatja azt a fogalmat, amit  eredetileg "részecskének" neveztünk.
 

Címke: 

ELTE Fizikai Intézet Ortvay Kollokvium - Repedési lavinák dinamikája heterogén anyagok törésében

Dátum: 2013. május 16.
Előadó: Kun Ferenc
A konstans, szubkritikus terhelés alatt bekövetkező törés nemcsak mérnöki konstrukciók összeomlásáért felelős, de természeti katasztrófák, mint a földcsuszamlások, hó- és kőlavinák, földrengések egyik legfontosabb oka is. Heterogén anyagok törését repedési lavinák kísérik, amelyek akusztikus hullámokat keltve lehetővé teszik a törési folyamat időfejlődésének követését. Az előadásban diszkrét sztochasztikus modellek segítségével ilyen repedési lavinák statisztikus és dinamikai jellemzőit vizsgáljuk.

Címke: 

ELTE TTK Statisztikus Fizikai Szeminárium - A QCD kritikus pont kísérleti kutatása - a RHIC ütközési energia pásztázási program első eredményei

Dátum: 2013. május 15.
Előadó: Csörgő Tamás
Előadásomban bevezetésként áttekintem a RHIC gyorsító eredményeinek főbb mérföldköveit, melyek az erősen kölcsönható és szinte tökéletesen folyó kvarkanyag, azaz az sQGP kísérleti felfedezéséhez vezettek. Kritikus, de egyben áttekintő képet nyújtok azon kísérleti eredményekről is, amelyek a termodinamikai és a hidrodinamikai kép érvényességét alátámasztó, elméletileg is megjósolt és kísérletileg is felfedezett skálaviselkedéseket mutatják, megmutatva a hidrodinamikai kép értelmezési tartományának határait, kísérletileg igazolt korlátait is.

Címke: 

MTA CSFK CSI szeminárium - A Légyszem-kamera projekt: sziderikus követés hexapoddal

Dátum: 2013. május 16.
Előadó: Pál András
2013 május elsején, este 9 óra körül készültek el a Légyszem-kamera projekt "first light" képei. Az előadásban összefoglaljuk a projekt első évének eredményeit - kiemelve a kamera-rendszer mozgatásához használt hexapod építésének bemutatását - melyek egymásra épülve lehetővé teszik ezen prototípus-eszköz működését.

Címke: 

Űrkutatási szeminárium - Űrhajó- leszállóegység- és nappályák a ROSETTA misszióban; fizikai jelenségek közvetett vizsgálatának lehetõségei pályarekonstrukció segítségével

Dátum: 2013. május 8.
Előadó: Balázs András
Meghívó a MTA Wigner FK RMI, Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály,  Űrhajó- leszállóegység- és nappályák a ROSETTA misszióban; fizikai jelenségek közvetett vizsgálatának lehetõségei pályarekonstrukció segítségével címmel tartandó szemináriumára.

Címke: 

Oldalak