SZTE Elméleti Fizika Tanszék Szemináriuma - Alagút­effektus és Wigner­ idő tegnap és ma

SZTE Elméleti Fizika Tanszék Szemináriuma
Tisztelettel meghívjuk

                                Varró Sándor
                              (Wigner FK, SZFI)

                  "Alagút­effektus és Wigner­ idő tegnap és ma"

                        címmel tartandó szemináriumára.

Helye: SZTE TTIK Elméleti Fizika Tanszék tanterem
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42
Ideje: 2013. május 16. csütörtök de 10.00 óra

Kivonat.
Az előadásban az alagút-effektus felfedezésének és kutatásának rövid
történeti áttekintését adjuk, Hund (1927), Gamow (1928), Gurney és Condon
(1928), Nordheim és Fowler (1928) munkáitól kezdve. Bemutatjuk az
elektromágneses hullámterjedésnél és a kvantumos szórásjelenségeknél
fellépő fáziskésések és prekurzorok szerepét. Foglalkozunk a Klein-féle
paradoxonnal (1929) is, és kitérünk az ún. Eisenbud-Wigner-időre (1948,
1955) valamint a Büttiker-Landauer-féle (1982) áthaladási
időre, aktuális kísérleti eredmények (a fotoemissziónál 2010-ben észlelt
attoszekundumos időkésés) tükrében. Újabb vizsgálataink alapján, az
alagút-effektust a "kvantum fázistéren" definiált Wigner-függvény
felhasználásával is elemezzük.

2013.05.16. 10:00
Címke: