Nagy Márton - Hidrodinamikai leírásmód a nagyenergiás nehézionfizikában II.

A nehézionfizikai kutatás célja az erősen kölcsönható anyag kollektív tulajdonságainak, fázisszerkezetének vizsgálata. Előadásomban bemutatom azokat az alapvető (jórészt a brookhaveni RHIC gyorsítóból származó, majd az LHC-nál megerősített) kísérleti eredményeket, amelyek alapján arra következtetünk, hogy az ütközésekben erősen csatolt tökéletes kvarkfolyadék jön létre. Áttekintem a fenomenológiában használt hidrodinamikai modellezés módszerét, és azt, hogy az ilyen modelleken alapuló leírásból milyen következtetések vonhatók le a létrejött anyagra. Honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

2013.05.22. 09:00
Címke: