Lukács Árpád (RMI) - Lehetséges-e a vonósugár, azaz mikor negatív a sugárzási nyomás?

2013. május 24. 14:00
Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Megmutatjuk, hogy többcsatornás szórás esetén a szórócentrumra sok esetben nem a szokásos sugárzási nyomásnak megfelelő toló, hanem egy, a bejövő hullám terjedési irányával ellentétes, húzó erő hat.

Címke: 

Mikhail Shaposhnikov (EPFL, Lausanne, CH) - Sterile neutrinos as the origin of dark and baryonic matter

2013. május 23. 15:00
ELTE Pázmány Péter s. 1/A, FSZ 0.81 előadó
The lecture will discuss how three sterile neutrinos alone can simultaneously explain neutrino oscillations, the observed dark matter and the baryon asymmetry of the Universe without new physics above the Fermi scale.

MFA Nyári Iskola 2013

Dátum: 2013. június 24-28.
Az MTA TTK MFA (MTA TTK Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Itézet) idén is megszervezi középiskolás nyári tudományos táborát (az "MFA Nyári Iskolát"), idén még nem érettségizõ fiataloknak, az egész Kárpát-medencébõl!

SZTE Elméleti Fizika Tanszék Szemináriuma - Alagút­effektus és Wigner­ idő tegnap és ma

Dátum: 2013. május 16.
Előadó: Varró Sándor
Az előadásban az alagút-effektus felfedezésének és kutatásának rövid történeti áttekintését adjuk, Hund (1927), Gamow (1928), Gurney és Condon (1928), Nordheim és Fowler (1928) munkáitól kezdve. Bemutatjuk az elektromágneses hullámterjedésnél és a kvantumos szórásjelenségeknél fellépő fáziskésések és prekurzorok szerepét. Foglalkozunk a Klein-féle paradoxonnal (1929) is, és kitérünk az ún. Eisenbud-Wigner-időre (1948, 1955) valamint a Büttiker-Landauer-féle (1982) áthaladási időre, aktuális kísérleti eredmények (a fotoemissziónál 2010-ben észlelt attoszekundumos időkésés) tükrében.

Címke: 

RMI Elméleti Osztály Szemináriuma - Részecske kép kölcsönható rendszerekben

Dátum: 2013. május 17.
Előadó: Jakovác Antal
A részecske interpretációnak kölcsönhatások jelenlétében sok esetben  komoly kihívással kell szembenéznie. Erős kölcsönhatások esetén a  részecskék megkülönböztethetetlensége, kötött állapotok, illetve nulla  tömegű gerjesztések jelenléte teljesen átformálhatja azt a fogalmat, amit  eredetileg "részecskének" neveztünk.
 

Címke: 

ELTE Fizikai Intézet Ortvay Kollokvium - Repedési lavinák dinamikája heterogén anyagok törésében

Dátum: 2013. május 16.
Előadó: Kun Ferenc
A konstans, szubkritikus terhelés alatt bekövetkező törés nemcsak mérnöki konstrukciók összeomlásáért felelős, de természeti katasztrófák, mint a földcsuszamlások, hó- és kőlavinák, földrengések egyik legfontosabb oka is. Heterogén anyagok törését repedési lavinák kísérik, amelyek akusztikus hullámokat keltve lehetővé teszik a törési folyamat időfejlődésének követését. Az előadásban diszkrét sztochasztikus modellek segítségével ilyen repedési lavinák statisztikus és dinamikai jellemzőit vizsgáljuk.

Címke: 

Pages