A Primo és a Homelab története

Dátum: 2013. április 25. (csütörtök) 
Helyszín: Óbudai Egyetem III. ker. Bécsi út 96/b (F05-ös terem)
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) tisztelettel meghívja a következő rendezvényére.
Témánk ezúttal a teljesen hazai fejlesztésű két ikonikus mikroszámítógép a Primo és aHomelab története.

Címke: 

Ortvay Kollokvium - Nehézionfizika a CMS kísérletben

Dátum: 2013. április 25. 15:00
Előadó: Veres Gábor
Áttekintjük a Nagy Hadronütköztetőnél működő CMS kísérlet nehézion-programjának néhány eredményét, melyeket Pb+Pb és p+Pb ütközések vizsgálatában értünk el, 2,76 illetve 5,02 TeV nukleonpáronkénti tömegközépponti energián.

Kulin György Csillagászati Szabadegyetem előadása - A PANSTARRS-üstökös

Dátum: 2013. árilis 23.
Előadó: Sárneczky Krisztián
Túl vagyunk az év első fényes üstökösén, a PANSTARRS immáron távolodik és halványul, így érdemes visszatekinteni az elmúlt egy hónapra, hogy miként láttuk, mit kaptunk és mit tanultunk tőle, és miben okozott csalódást a csóvás égi vándor.

Címke: 

ELTE Nanofizika Szeminarium - Végtelenül rendezetlen kritikus viselkedés

Dátum: 2013. aprilis 22.
Előadó: Kovács István
Fázisátalakulások vizsgálata során általában nem feledkezhetünk meg a gyakorlatban mindenütt jelen lévő zaj, rendezetlenség, vagy éppen szennyezések hatásáról. A kémiai reakciókat leíró reakció-diffúzió rendszerek, járványterjedési és felületnövekedési modellek, illetve klasszikus és kvantum spin-rendszerek arra világítanak rá, hogy akár a leggyengébb időfüggetlen, befagyott rendezetlenség is drasztikusan megváltoztathatja a kritikus viselkedést.

Címke: 

ELTE TTK Fizikai Intézet - Hidrodinamikai leírásmód a nagyenergiás nehézionfizikában

Dátum: 2013. április 24. 11:00
Előadó: Nagy Márton
A nehézionfizikai kutatás célja az erősen kölcsönható anyag kollektív tulajdonságainak, fázisszerkezetének vizsgálata. Előadásomban bemutatom azokat az alapvető (jórészt a brookhaveni RHIC gyorsítóból származó, majd az LHC-nál megerősített) kísérleti eredményeket, amelyek alapján arra következtetünk, hogy az ütközésekben erősen csatolt tökéletes kvarkfolyadék jön létre.

Címke: 

ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék tea - Two examples of quantitative analysis of social systems

Dátum: 2013 április 23.
Előadó: Rosario Nunzio Mantegna
In the first example [1] I present an empirical investigation of the political profile of candidates and elected of the last parliamentary elections in Finland, based on their answers to a questionnaire proposed by one of the leading Finnish newspapers. The survey is analyzed as a bipartite network in which individual respondents are linked to the actual answers they provide.
 

Címke: 

ELTE Tanszéki szeminárium - Mágneses nanostruktúrák az elektrokémikus szemével

Dátum: 2013. április 16.
Előadó: Péter László
Az elektrokémiai mintakészítési technika egyre nagyobb szerepet játszik a nanoszerkezetek előállításában. Az előadás rendszerezett összefoglalót nyújt arról, hogy az elektrokémiai módszer mely területeken nyert teret az utóbbi évtizedekben. Az elektrokémia mélyebb ismeretét nem igénylő módon igyekszem rávilágítani arra, hogy mely területeken nyújt például az elektrokémiai fémleválasztás a hagyományos fizikai módszereknél jóval több lehetőséget, illetve hol nem lehet egyáltalán más módszerrel kiváltani.

Címke: 

Oldalak