Atomki szeminárium - Magyarország energiapolitikája, a nukleáris energia szerepe

Dátum: 2013. április 26.
Előadó: Kovács Pál
Pillanatfelvétel Magyarország energetikai és erőművi helyzetéről, a piaci környezet változásáról A magyar energiapolitika eredményei a Nemzeti Energiastratégia eszközrendszerén keresztül

Címke: 

Virágvásár a telephelyen

Idén is megrendezésre kerül a KFKI telephelyen a virág és növényvásár két alkalommal a tavalyi árakon és kibővült választékkal. A katalógusban szereplő virágokon felül kapható lesz több fajta évelő és díszcserje, valamint díszfa is. Előrendelés nélkül is van lehetőség a vásárlásra. Ha valakinek nem jut a kívánt növényből, a helyszínen előrendelhet a második vásárra.

Címke: 

A Primo és a Homelab története

Dátum: 2013. április 25. (csütörtök) 
Helyszín: Óbudai Egyetem III. ker. Bécsi út 96/b (F05-ös terem)
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) tisztelettel meghívja a következő rendezvényére.
Témánk ezúttal a teljesen hazai fejlesztésű két ikonikus mikroszámítógép a Primo és aHomelab története.

Címke: 

Ortvay Kollokvium - Nehézionfizika a CMS kísérletben

Dátum: 2013. április 25. 15:00
Előadó: Veres Gábor
Áttekintjük a Nagy Hadronütköztetőnél működő CMS kísérlet nehézion-programjának néhány eredményét, melyeket Pb+Pb és p+Pb ütközések vizsgálatában értünk el, 2,76 illetve 5,02 TeV nukleonpáronkénti tömegközépponti energián.

Kulin György Csillagászati Szabadegyetem előadása - A PANSTARRS-üstökös

Dátum: 2013. árilis 23.
Előadó: Sárneczky Krisztián
Túl vagyunk az év első fényes üstökösén, a PANSTARRS immáron távolodik és halványul, így érdemes visszatekinteni az elmúlt egy hónapra, hogy miként láttuk, mit kaptunk és mit tanultunk tőle, és miben okozott csalódást a csóvás égi vándor.

Címke: 

ELTE Nanofizika Szeminarium - Végtelenül rendezetlen kritikus viselkedés

Dátum: 2013. aprilis 22.
Előadó: Kovács István
Fázisátalakulások vizsgálata során általában nem feledkezhetünk meg a gyakorlatban mindenütt jelen lévő zaj, rendezetlenség, vagy éppen szennyezések hatásáról. A kémiai reakciókat leíró reakció-diffúzió rendszerek, járványterjedési és felületnövekedési modellek, illetve klasszikus és kvantum spin-rendszerek arra világítanak rá, hogy akár a leggyengébb időfüggetlen, befagyott rendezetlenség is drasztikusan megváltoztathatja a kritikus viselkedést.

Címke: 

ELTE TTK Fizikai Intézet - Hidrodinamikai leírásmód a nagyenergiás nehézionfizikában

Dátum: 2013. április 24. 11:00
Előadó: Nagy Márton
A nehézionfizikai kutatás célja az erősen kölcsönható anyag kollektív tulajdonságainak, fázisszerkezetének vizsgálata. Előadásomban bemutatom azokat az alapvető (jórészt a brookhaveni RHIC gyorsítóból származó, majd az LHC-nál megerősített) kísérleti eredményeket, amelyek alapján arra következtetünk, hogy az ütközésekben erősen csatolt tökéletes kvarkfolyadék jön létre.

Címke: 

Oldalak