Dr. Hegedűs Zoltán Alapítvány

Az alapítvány célkitűzései:

Dr. Hegedűs Zoltán 1991-ben egy alapítványt hozott létre, amelynek célja:

A fizikai tudomány fejlődésének, a tudományos szemléletnek, a csúcstechnológia-szellemű gondolkodásmódnak a fejlesztése; a Fizikai Tudományok Osztálya eredményes munkájának támogatása; az említett területeken szerzett kiemelkedő szakmai érdemek, az ilyen jellegű kiemelkedő közéleti tevékenység ösztönzése és jutalmazása, a kiemelkedő tehetségű fiatal kutatók és egyetemi hallgatók tevékenységének támogatása, különösen

  • a kimagasló színvonalú szakmai és közéleti munkásság, életmű díjazása;
  • értekezések, könyvek, folyóiratcikkek díjazása;
  • tudományos művek elkészítésére pályázatok kiírása;
  • tudományos művek megjelentetésének támogatása;
  • kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő fizikus egyetemi hallgatók ösztöndíjban vagy jutalomban részesítése;
  • fiatal fizikus kutatók meghatározott ideig tartó támogatása ösztöndíj formájában, valamely kutatás elvégzése, tudományos fokozat elérése, tudományos mű elkészítésének elősegítésére;
  • fizikusok külföldi tudományos útjainak a támogatása;
  • hazai és nemzetközi szakmai összejövetelek megrendezésének a támogatása;
  • e támogatások elnyeréséhez, elbírálásához szükséges pályázatok meghirdetése.

Az alapítvány részletes ismertetése az Alapító Okiratban található. Meg kell még említeni, hogy Dr. Hegedűs Zoltán jelentős pénzbeli hagyatéka mellett az Alapítványra hagyta lakását. Ez képezte az Alapítvány fő vagyonát. Ennek értékesítése ad lehetőséget arra, hogy a következő években a Fizikai Díjakat az alapítvány anyagilag támogassa.

Fizikai Díjak:

Dr. Hegedűs Zoltán kezdeményezése alapján és pénzbeli hozzájárulásával, 1988-ban a MTA Elnöksége az akkor még Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya előterjesztése alapján a magyar fizikai kutatások fejlesztésére és támogatására alapította a Fizikai Díjat.

Jelenleg a Fizikai Díjat a Fizikai Tudományok Osztálya felügyeli, átadására minden év tavaszán a MTA Közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülésszakon a "Fizika fejlődési irányai" előadássorozat alkalmával kerül sor.

Évente egy Fődíj és 3 Díj adható ki. A díjak odaítélésének részletes feltételeit az alapító levél tartalmazza.

A kuratóriumról:

Kuratórium elnöke:

Faigel Gyula
az MTA rendes tagja

Kuratórium tagjai:

Katz Sándorra
az MTA levelezős tagja

Lovas Rezső
az MTA rendes tagja

Támogatás:

Kérünk mindenkit, aki az alapítvány céljaival egyetért és lehetősége van támogatni az alapítványt, az ezt tegye meg. A támogatás lehetséges direkt pénzbeli formában az alapítvány számlájára való utalással, tárgyi adományozással, illetve hagyatékként. Ezen túl kérjük, segítse alapítványunkat az éves adójának 1 %-val. Ezt az adóbevalláskor a bevallási csomagban kapott nyilatkozat kitöltésével teheti meg. Adószámunk: 19670027-1-41


Levelezési cím: Adó- és bankszámlaszám:
Faigel Gyula Adószám: 19670027-1-41
Wigner Fizikai Kutatóközpont - SZFI, 1525 Budapest Pf. 49. Bankszámlaszám: 11712004-20189206
email: gf@szfki.hu
telefon: +36-1-3922222/3371
fax: +36-1-3922219
Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU12 1171 2004 2018 9206 0000 0000