Kórádi Zoltán - Elektronállapotok szén nanoszerkezetekben

ELTE TTK Fizikai Intézet STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

2013. június 19. szerda, 11 óra
Kórádi Zoltán ELTE, BSc hallgató (Témavezető: Pályi András, ELTE, Anyagfizikai Tanszék) "Elektronállapotok szén nanoszerkezetekben" (szakdolgozati előadás próbája)

Szakdolgozatomban a grafén elektronszerkezetének elméleti leírását fogjuk tárgyalni szoros kötés (tight binding) közelítésben. A módszer rövid ismertetése után az irodalomban is megtalálható sávszerkezeti eredményeket reprodukáljuk tömbi grafénre és nanoszalagokra (armchair, zigzag), majd a spin-pálya kölcsönhatással kiegészített modellel leírjuk az élállapotok megjelenését szalagokban, és röviden tárgyaljuk azok jelentőségét.

Az előadás anyaga elérhető innen:
http://glu.elte.hu/~statfiz/eloadasok/Koradi_Zoltan_szakdolgozat_2013.pdf

2013.06.19. 11:00
Címke: