KÜLÖNLENYOMATOK
magyar kémikusok lapja


52. ÉVFOLYAM 10-11. SZÁM

Tartalom Milyen legyen a Magyar Kémikusok Lapja?
Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából Összefoglalások
Ettre László 75 éves A nemzetközi kapcsolatok hírei
Tájékoztatók rendezvényekrôl Beszámolók rendezvényekrôl
Bemutatjuk a P. E. Schall Messeunternehmen GmbH-t Bemutatkozik a KÖRTE Környezettechnika Kft.
Kilencven éves a Komárom-környéki kôolajfeldolgozás és kenôanyaggyártás 2--3%-os vegyipari termelésnövekedéssel számolnak 1997-re
Hírek, adatok, információk A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. környezetvédelmi politikája
Szemle


Vissza