Magyar Kémikusok Lapja Hungarian Chemical Journal
T A R T A L O M C O N T E N T S

Mizsey Péter -- Fonyó Zsolt: Hulladékcsökkentési stratégiák a vegyiparban
P. Mizsey -- Zs. Fonyó: Waste Reduction Strategies in the Chemical Industry

Miháltz Pál -- Csikor Zsolt -- Siska József -- Czakó Lajos:
Iszapszerû és folyékony hulladékok kezelésének idôszerû problémái és újabb eredményei
P. Miháltz -- Zs. Csikor -- J. Siska -- L. Czakó:
Actual Problems and Recent Developments in the Treatment of Sludge-like and Liquid Wastes

Kovács László: Illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátásának csökkentési lehetôségei
L. Kovács: The Possibilities of VOC Emission Reduction

Körtvélyessy Gyula -- Czermann János:
Szennyvizek szervesanyag-tartalmának lebontása szuperkritikus vizes oxidációval
Gy. Körtvélyessy -- J. Czermann:
Supercritical Water Oxidation of the Organic Content in Waste Waters

Földiák Gábor: A környezetvédelem korszerû sugártechnológiai módszerei
G. Földiák: Radiation Technology and Environmental Protection

Kárpáti Attila: Környezetvédelmi irányítási rendszer a MOL Rt. Tiszai Finomítójában
A. Kárpáti: Environmental Management System at the Tisza Refinery of MOL Rt.

Eifert Gyula -- Házi Imre:
Klórozott benzolszármazékokkal szennyezett talaj- és talajvíz-tisztítás lehetôségei
Gy. Eifert -- I. Házi:
Cleaning Methods of Subsurface-water and Soil Contaminated with Polychlorinated Benzenes

Bucsky György -- Ujhidy Aurél -- Kápolnai Dezsô -- Borbély László -- Végh Ferenc:
Gyártásközi anyalúgok peroxidos oxidációja a Richter Gedeon Rt. Dorogi Fióktelepén
Gy. Bucsky -- A. Ujhidy -- D. Kápolnai -- L. Borbély -- F. Végh:
Peroxide Oxidation of Intermediary Mother Liquors in the Dorog Branch Plant of Richter PLC

Cserfalvi Tamás: Új analitikai módszer szennyvizek fémtartalmának automatikus ellenôrzésére.
Az ELCAD-elv és szennyvíz-monitor
T. Cserfalvi: New Analytical Method for Automatic Measurement of Metals in Waste Waters.
The ELCAD Principle and ELCAD Metal Monitor

Kiss Imre: Új hulladékégetô Tiszaújvárosban
I. Kiss: A New Waste Incinerator in Tiszaújváros

Linnhoff, B. -- Tainsch, R. H. -- Kumara, J. D.: Szennyvízáramok ésszerû összekapcsolása.
Pinch-technika a szennyvízkezelésben
B. Linnhoff -- R. H. Tainsch -- J. D. Kumara: Rational Combination of Sewage Flows.
Pinch Technology in Regeneration of Sewage

A magyar vegyipar és kémiatudomány
The Hungarian Chemical Industry and Science

Egyesületi élet
The Society' Life

Szemle ... Szemle ... Szemle ...
Review ... Review ... Review ...

Jelen környezetvédelmi célszámnak tartalmi szerkesztését Olessák Dénes (1085 Budapest, Mária u. 8.) végezte. A célszám megjelenését az "Ipar a Környezetért" Alapítvány anyagilag támogatta.


Vissza