A magyar vegyipar és kémiatudomány


Ettre László 75 éves

Dr. Ettre László (Professor Leslie S. Ettre) 1922. szeptember 16-án született Szombathelyen. Iskolai tanulmányait Szentgotthárdon végezte. Szakmai karrierjének kezdete a Budapesti Mûszaki Egyetemhez, vegyészmérnöki tanulmányaihoz nyúlik vissza (1945-ben kapta meg oklevelét). Alkotó munkájának egyes színhelyei a Nehézvegyipari Kutató Intézet (Veszprém), Mûanyagipari Kutatóintézet (Budapest), Lurgi Vegyimûvek (Frankfurt am Main, Németország), John Wiley & Sons (New York, NY, USA) és a Perkin Elmer Corporation (Norwalk, CT, USA).

Munkásságának elemzését bonyolítja tevékenységének sokrétûsége. Tudományos és tudományos-népszerûsítô munkájában különösen jelentôsek a '60-as és '70-es évek, amikor a gázkromatográfia, késôbb a kapilláris gázkromatográfia megértését és elterjesztését kezdte el. A kromatográfia történetével kapcsolatos számos elôadása, cikke és könyvfejezete egyedülálló módon támaszkodik eredeti forrásokra. Egyike volt azoknak, akik a kettôs (hômérséklet és áramlási sebesség) programozású gázkromatográfia jelentôségét korán felismerték. Népszerûsítette a Kováts-féle retenciós indexet, bemutatva annak nagy jelentôségét a retenciós adatok rendszerezésében. Kiváló ismerôje és szakavatott elemzôje a folyadékkromatográfiának is, ideértve mind a rétegkromatográfiát, mind pedig a HPLC-t. Néhány évvel ezelôtt jelent meg a Horváth Csaba és Ettre László által szerkesztett, alapvetô jelentôségû könyv a kromatográfia biotechnológiában való alkalmazásáról (Cs. Horváth and L. S. Ettre (Eds.): Chromatography in Biotechnology, ACS Symposium Series, American Chemical Society, Washington, DC., 1993). Tevékenysége töretlen, a Chromatographia c. folyóirat legutóbbi számaiban is megtalálhatók érdekfeszítô írásai, a Pittsburgh Conference on Analitical Chemistry and Applied Spectroscopy rendezvényen (Atlanta, Georgia, USA, 1997 márciusa) hallgattam meg a gázkromatográfiáról szóló, nagy sikerû elemzését.

Szerkesztôi tevékenysége szinte egyedülálló, 1968 és 1972 között szerkesztette a 20 kötetes Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis sorozatot, a Chromatographia, a Journal of Chromatographic Sciences, Journal of Liquid Chromatography szerkesztôbizottságának tagja. A hazai nemzetközi kromatográfiás kongresszusok elôadásainak közreadásában ( Chromatography, the State of Art; Chromatography '84; Chromatography '85; Chromatography '87; New Approaches in Chromatograph '93) igen aktív társszerkesztôként vett részt.

Ettre László munkáját, szakmai tevékenységét számos rangos nemzetközi kitüntetés fémjelzi. Jelen írás terjedelme sem teszi lehetôvé ezek felsorolását, néhány ilyen kitüntetés, és az adományozás helyének megemlítése azonban Ettre dr. elismertségét jelzi számos kitüntetése és szerkesztôbizottsági tagsága: M. S. Tswett Award in Chromatography (International Symposium on Advances in Chromatography, 1978), Chromatography Anniversary Medal (Scientific Council of Chromatography, USSR Academy of Sciencies, 1979), L. S. Palamer Award (Minnesota Chromatography Forum, 1980), A. J. P. Martin Award (The Chromatography Society, 1982), National Award in Chromatography (American Chemical Society, 1985), M. S. Tswett Medal (Chromatography Association of the USSR, 1991), M. J. E. Golay Award (International Symposium on Capillary Chromatography, 1992).

Ettre dr. mintegy 200 közleménye, számos könyvszerkesztése és egyetemi oktatói tevékenysége (Adjunkt Professor, Department of Chemical Engineering, Yale University, New Haven, CT, USA és Department of Chemistry, University of Houston, Houston, TX, USA) csupán részben tükrözi szakmai tevékenységét. Ettre Laci korántsem befejezett életmûvébôl én két további jellegzetességet is kiemelnék:

Ettre Laci köszöntése nemcsak a tudósnak, a kiemelkedô szakembernek, hanem a társadalmi aktívának, "néptribunnak" is szól, aki pályája kezdetén a Mérnökszervezetben, késôbb a Magyar Kémikusok Egyesületében gyakran vállalta magára az igazság bajnokának háládatlan szerepét. Azt teszi most is mint a Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztôbizottságának tagja. Kívánjuk, hogy még sokáig gyakorolja ezt a funkcióját.

Ettre Lacinak 75. születésnapján sok boldogságot és jó egészséget kívánunk.

Kalász Huba


Vissza