A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

A TVK Rt. vezetése korán felismerte a környezetvédelem fontosságát, azt, hogy a környezet védelme, környezetbarát termékek fejlesztése, minôségük folyamatos javítása a vállalati tevékenység környezeti hatásainak tényleges csökkentésén túlmenôen kedvezôen befolyásolja a hatékonyságot, javítja a cég megítélését, végsô soron az eredményesség és versenyképesség biztosításának fontos feltétele.

A környezeti hatások csökkentése érdekében eddig is számos fejlesztést hajtottunk végre, javítottuk dolgozóink környezeti tudatát, igyekeztünk a közvéleményt reálisan tájékoztatni környezeti helyzetünkrôl, a szennyezôanyag-kibocsátások csökkentése érdekében végrehajtott és tervezett intézkedéseinkrôl.

A Társaság vezetése elkötelezett a környezetvédelem iránt, amelytôl az emberiség életfeltételeinek megôrzése, a túléléshez nélkülözhetetlen egészséges természeti környezet fennmaradása függ.

Ebbôl az elkötelezettségbôl eredôen kinyilvánítjuk szándékunkat

Ezen politika konkrét, hatékony megvalósítása érdekében a nemzetközi szabványoknak megfelelôen kiépítjük a vállalati Környezetvédelmi Irányítási Rendszert és ezt mûködtetve a cég környezeti teljesítményét folyamatosan javítjuk és ellenôrizzük.

Környezetvédelmi politikánk konkrét programjáról és eredményeirôl folyamatosan tájékoztatjuk a tevékenységünk által érintett környezô települések lakosságát, a tágabb nyilvánosságot, továbbá az illetékes hatóságokat.

Várhegyi Miklós
vezérigazgató
az igazgatóság elnöke


Vissza