BEMUTATJUK -- BEMUTATKOZIK

A magyar környezetvédelem ipari háttere
(Bemutatkozik a KÖRTE Környezettechnika Kft.)

A KÖRTE Környezettechnika Kft.1989-ben, a Chemitech GMK-ból kiválva alakult meg. A KÖRTE Kft. és a vele állandó alvállalkozói kapcsolatban lévô cégek 70--100 fôt foglalkoztatnak, közülük 20 fô mérnök és közgazdász. Éves árbevételünk kb. 400 millió Ft. Vállalkozásunk a hazai ipari környezetvédelmi szolgáltatásokra szakosodott cégek között az egyik legnagyobb.

A KÖRTE fô tevékenységi körébe ipari szennyvíztisztítók és szennyvíziszap-kezelôk tervezése és létesítése, régi szennyvíztisztítók felújítása, a hatékonyságuk fokozása, kapacitásuk növelése, a szennyvíztisztításhoz kapcsolódó gépek és berendezések gyártása, fejlesztése, vízkezelô szerek kifejlesztése és gyártása, kárelhárítási tanulmányok készítése, vízjogi engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, kutatási és fejlesztési munkák elvégzése és komplex ipari hulladékgazdálkodási feladatok tartoznak.

Ipari szennyvíztisztítás

Az ipari szennyvíztisztítók létesítését, illetôleg a meglévôk felújítását a helyszínen és laboratóriumunkban végzett kísérletekre alapozzuk. Rendelkezünk félüzemi méretû (1--2 m$^3$/h) kísérletek elvégzésére alkalmas, mobilizálható berendezéssel, amely segítségével megvalósítható a labortesztek utáni méretnövelés.

Számos ilyen munka közül néhány jellemzô:

Gépek, berendezések

Az általunk tervezett és kivitelezett szennyvíztisztító rendszerekben túlnyomórészt a saját készítésû gépeinket, berendezéseinket használjuk.

Egyik legjelentôsebb ezek közül a mûanyagkamrás szûrôprés, amely két alapváltozatban készül. A kisebb berendezéssel egy sarzsban 92 l, a nagyobbal 420 l víztelenített iszap nyerhetô, amelynek szárazanyagtartalma (az iszap jellegétôl függôen) a 30--40%-ot is elérheti. Az alaptípusok különbözô üzemelésbiztonsági ill. mûködtetést komfortosító opciós tartozékokkal egészíthetôk ki, például: infrakapu, gépi lapmozgató, iszapkihordó csiga, igény esetén nagyobb kamraméretû, akár membrán lapokkal szerelt szûrôpréseket is készítünk. Az eddig beépített kb. 80 db berendezés, a folyamatos fejlesztés eredményeként, hatékonyan és megbízhatóan üzemel.

Az iszapkezelési technológiánk az iszapszárítóval tehetô kompletté. A licencet az amerikai MET-Chem cégtôl vásároltuk. Három méretben, elektromos, illetve gôzfûtéssel készítjük ezeket a berendezéseket. Alkalmazásukkal jelentôs, mintegy 60--80%-os térfogatcsökkenés érhetô el, ami a veszélyes hulladékok ártalmatlanításakor jelentôs költségmegtakarítást eredményez.

Az AUTOTREAT márkanevû berendezésünket az autómosói szennyvizek tisztítására fejlesztettük ki. Konténerszerû kialakítása és automatizálása révén gyorsan, egyszerûen telepíthetô és üzemeltethetô. A szükséges kiegészítésekkel szerelve (pl. pH- és/vagy rH-elektródok, sav- vagy lúgadagoló stb.) alkalmas 1--2 m3/h kapacitással különbözô ipari szennyvizek kezelésére. Ilyen berendezésünk mûködik pl. festékgyárakban, galvánüzemekben is.

Vízkezelô szerek

A sajátos víztisztítási feladatok arra serkentették fejlesztô mérnökeinket, hogy saját, speciális szennyvízkezelô szereket dolgozzanak ki, nagyrészt hazai alapanyagokból. A munka eredményeként jött létre a poralakú FLOKO szennyvízkezelôszer család. Jelenleg kb. 20 vállalat használja ezt az általunk gyártott vegyszert, melynek elônye, hogy a KÖRTE képes az adott üzemi szennyvízhez alkalmazkodva változtatni az összetételen, ill. annak arányán.

A szennyvíz- és iszapkezelésben fontos a szerves flokkulánsok és a polielektrolitok helyes megválasztása. A piac nagy kínálatából laboratóriumi kísérletsorozattal választjuk ki a gazdaságilag és mûszakilag legmegfelelôbb vegyszereket. Több nemzetközi hírû cég teljes szennyvízkezelô vegyszer-kollekciója áll rendelkezésünkre ehhez a munkához.

Komplex környezetvédelmi szolgáltatás

Megbízóink számára egy ma még kevésbé elterjedt lehetôséget kínálunk azzal, hogy szolgáltatás formájában üzemeltetjük a szennyvízkezelô rendszerünket ill. vállalkozunk a komplex hulladékgazdálkodási feladataik ellátására.

Az OPEL Hungary Jármûgyártó Kft. szentgotthárdi gyáregységében immár negyedik éve üzemeltetjük az általunk tervezett és megvalósított technológiát az olajos emulziós szennyvizekre. A mi szolgáltatásunkban mûködik a lakk- és festéktartalmú szennyvizek tisztítása és a teljes gyári hulladékkezelés és hulladékhasznosítás lebonyolítása alvállalkozók bevonásával. A LINDE GÁZ Magyarország Rt. répcelaki telephelyén szintén alkalmazottaink mûködtetik a KÖRTE Kft. fôvállakozásában épült szennyvíztisztítót.

Sass Lóránt , Bôhm János


P. E. Schall Messeunternehmen GmbH

A magánkézben lévô német P. E. Schall Messeunternehmen GmbH 1962 óta szervez Németországban, Finnországban és Svédországban ipari témájú szakvásárokat, valamint szakmai kongresszusokat. Mûködésének 3 évtizede alatt jelentôs rendezvényeket hozott létre, amelyek mint technológiai, mind gazdasági területen sikeres piaci kirakatokká váltak. A vásárszervezô cég ma már évi 18 szakkiállítást rendez, és jól jelzi e rendezvények keresettségét az a tény, hogy a vállalat évi mintegy 28 millió márkás, azaz közel 3 milliárd forintos forgalmat bonyolít.

A világ vezetô ipari vásárain résztvevô cégek az utóbbi idôben egyre inkább az egy témára fókuszált szakkiállítások felé fordulnak, mivel tapasztalataik azt bizonyítják, hogy ezeken több üzleti kapcsolatot képesek kiépíteni, mint a széles tematikát felölelô vásárokon. Ezt az igényt felismerve a P. E. Schall GmbH hosszú évek óta tudatosan törekszik arra, hogy áttekinthetô, ún. tiszta tematikával rendelkezô szakkiállításokat rendezzen, amelyek hatékony információt és gyors áttekintést nyújtanak elôadók és felhasználók számára egyaránt.

Az utóbbi évtizedben megduplázódott a világban rendezett kiállítások száma, amely tendencia azzal magyarázható, hogy az egyes ágazatokat foglalkoztató globális kérdésekre egyre inkább regionális szinten keresik a választ. Mivel minden szakma igényli a saját témájában rendezett szakkiállításokat, letûnôben van a nagy világvásárok korszaka.

A Schall-rendezvények egyik legjelentôsebbike az idén 11. alkalommal megrendezett CONTROLL -- Nemzetközi Minôségbiztosítási Szakkiállítás a németországi Sinsheimben. A minôségbiztosítás idestova minden területen a legnagyobb jelentôségûvé válik. A CONTROL '97 szakvásáron több mint 600 cég mutatta be fejlesztéseit és termékeit, amely ténynek köszönhetôen az ,,Európa vezetô kiállítása'' címet nyerte el.

Nagyságrendjüket tekintve rangot vívtak ki maguknak a szerelés és karbantartás, a fémmegmunkálási és a mûanyagfeldolgozási témákban rendezett szakkiállítások. A FAKUMA -- Mûanyagfeldolgozási Szakvásár a düsseldorfi "K'' kiállítás után a második legerôsebb Európában. Növekvô érdeklôdés kíséri az optikai és optoelektronikai, valamint a szennyvíz és víztechnológiai témájú rendezvényeket is.

A Schall-szakvásárok árban elérhetôbbek a nagy nemzetközi kiállításoknál, ezért reális alternatívát kínálnak a magyar kis- és középvállalkozók számára a német piacon való bemutatkozáshoz és jelenléthez.

Az Open Gates Hungary Kft. 1997. áprilisától látja el a P. E. Schall GmbH képviseletét. Feladatai közé tartozik a közvetlen kapcsolattartás, valamint az érdeklôdô hazai vállalatok gyors informálása. A Hungexpo Vásár és Reklám Rt.-nél megszerzett ötéves kiállításszervezôi és vásárképviselôi tapasztalataik révén kellô felkészültséggel rendelkeznek hazai látogatók és kiállítók részvételének színvonalas megszervezéséhez a Schall-rendezvényeken.

Azok a hazai vállalatok, amelyek képviseletük közremûködésével kívánják meglátogatni az említett német szakkiállításokat, elôzetes regisztrációval ingyenesen juthatnak katalógushoz és vásári belépôjegyhez, ugyanakkor kiállítóként forintért és kedvezôbb áron vásárolhatják meg részvételüket.


Vissza