Jannik Meyer - Exploring low-dimensional materials by high-resolution microscopy

2014. február 20.
MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emelet
The microscopic characterization of two-dimensional materials, and low-dimensional matter in general, poses unique challenges but also opens unique new avenues that are not available with 3-D bulk structures or on he surfaces of 3D crystals.

Címke: 

Borkovits Tamás - Édes hármasban - avagy szoros, gyengén hierarchikus hármas csillagrendszerek a Kepler-mezőben

2014. február 20.
MTA CSFK CSI Előadóterme 1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.
A Kepler űrtávcső nagypontosságú és hosszan tartó fotometriai mérései csaknem háromezer új fedési kettőscsillag felfedezéséhez vezettek, amelyek közül több tucat olyan, dinamikailag erősen kölcsönható, szoros, hierarchikus hármas csillagrendszer tagjának bizonyult, amely égitest típus korábban teljesen ismeretlen volt, és amelynek léte alaposan megkérdőjelezheti a jelenleg elfogadott, a szoros kettőscsillagok (és esetleg a bolygórendszerek) keletkezését leíró elméleteket, illetve átformálhatja, vagy legalábbis kiegészítheti a csillagok végállapotaival kapcsolatos képünket.

Címke: 

Kanász-Nagy Márton - Theory of confinement-induced interlayer molecular resonances

2014. február 18.
MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emelet
We study theoretically the interaction between two species of bosons confined parabolically in one transverse direction but with a finite separation between the centers of the confining potentials.

Címke: 

NJSZT ITF - Országos Számítógéptechnikai Vállalat

2014. feb. 12.
Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) és az Óbudai Egyetem a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó Nagy Számítástechnikai Műhelyek sorozat következőrendezvénye.

Címke: 

Polgári Márta - Kőkészítő és kőfaló mikroorganizmusok - amiről a kövek beszélnek

2014. jaunár 30.
1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17. MTA CSFK CSI Előadóterme
Az előadásban érintett témakörök az alábbiak: A mikrobiális tevékenység földtani vonatkozásai – általános áttekintés a teljesség igénye nélkül - A mikrobák tevékenységének nyomai a Föld történetében.

Címke: 

Pages