Borkovits Tamás - Édes hármasban - avagy szoros, gyengén hierarchikus hármas csillagrendszerek a Kepler-mezőben

MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM

Előadó: Borkovits Tamás (BKM Csillagvizsgáló Intézet Baja; ELTE GAO MKK Szombathely )

Előadás címe: Édes hármasban - avagy szoros, gyengén hierarchikus hármas csillagrendszerek a Kepler-mezőben

Kivonat:
A Kepler űrtávcső nagypontosságú és hosszan tartó fotometriai mérései csaknem háromezer új fedési kettőscsillag felfedezéséhez vezettek, amelyek közül több tucat olyan, dinamikailag erősen kölcsönható, szoros, hierarchikus hármas csillagrendszer tagjának bizonyult, amely égitest típus korábban teljesen ismeretlen volt, és amelynek léte alaposan megkérdőjelezheti a jelenleg elfogadott, a szoros kettőscsillagok (és esetleg a bolygórendszerek) keletkezését leíró elméleteket, illetve átformálhatja, vagy legalábbis kiegészítheti a csillagok végállapotaival kapcsolatos képünket. Ezen túlmenően, e fedési kettősök fénygörbéje, az erős gravitációs perturbációk miatt keringésről keringésre jelentősen változik. Továbbá, egyes hármasok esetében a távolabbi komponens fedéseit is megfigyelhetjük. Mindez egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy a rendszerek térbeli konfigurációját, illetve az egyes komponensek paramétereit egy komplex dinamikai, geometriai és asztrofizikai modell segítségével nagy pontossággal meghatározhassuk.

Előadás időpontja: 2014. február 20. (csütörtök), 14:00

Előadás helyszíne: MTA CSFK CSI Előadóterme
1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.

2014.02.20. 14:00
Címke: