Kollokvium

Jannik Meyer - Exploring low-dimensional materials by high-resolution microscopy

2014. február 20.
MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emelet
The microscopic characterization of two-dimensional materials, and low-dimensional matter in general, poses unique challenges but also opens unique new avenues that are not available with 3-D bulk structures or on he surfaces of 3D crystals.

Címke: 

Ortvay Kollokvium - Nehézionfizika a CMS kísérletben

Dátum: 2013. április 25. 15:00
Előadó: Veres Gábor
Áttekintjük a Nagy Hadronütköztetőnél működő CMS kísérlet nehézion-programjának néhány eredményét, melyeket Pb+Pb és p+Pb ütközések vizsgálatában értünk el, 2,76 illetve 5,02 TeV nukleonpáronkénti tömegközépponti energián.

Ortvay Kollokvium - Elemi részecske-e a Higgs-bozon?

Dátum: 2013. április 11. 15:00
Előadó: Nógrádi Dániel
A CERN-beli LHC részecskegyorsító 2012. júliusi bejelentese szerint egy relatíve könnyű, 125 GeV-es új részecskét fedeztek fel. Az új részecske eddig megmért tulajdonságai úgy tűnik nagyjából megfelelnek a Standard Modell jóslatainak, de van néhány olyan jel, mely attól való eltérést mutat.

Címke: 

ELTE Fizikai Intézet Ortvay Kollikvium - Topologikus fázisok a kvantumos bolyongásban

Dátum: 2013. március 14.
Előadó:  Asbóth János
A "kvantumos bolyongás" a véletlen bolyongás kvantummechanikai általánosítása, amelyet 1993-as definíciója óta növekvő érdeklődés övez. A ,,bolyongó" egy belső szerkezettel (,,spinnel") rendelkező részecske, amely egy diszkrét rácson lakik. A rács egy pontjáról indítjuk, majd felváltva forgatjuk a spinjét, és a rácson egy spinfüggő irányban eltoljuk. Az eltolást és a forgatást is koherens műveletként valósítjuk meg, mérés nélkül, így azok a részecskét szuperponált állapotba viszik.

Címke: 

Ortvay Kollokvium - Vékonyrétegek és hordozóra helyezett atomfürtök mágneses szerkezetének ab-initio vizsgálata

Dátum: 2012. március 7.
Előadó: Udvardi László
A mágneses vékonyrétegek fontos szerepet töltenek be napjaink információ-technológiájában. Alkalmazásuk a hosszútávú adattárolásban mindennapos, gondoljunk csak a gigantikus mágneses ellenálláson (GMR) alapuló olvasófejekre, amelyek lehetővé tették a terabyte méretű merevlemezek elterjedését. Amint az 1 bitnyi információt tároló elemek mérete megközelíti az atomi méreteket, egyre hangsúlyozottabbá válnak a kvantumos jelenségek, amelyek megértése nélkülözhetetlen az alkalmazások további fejlődéséhez.

Címke: