Szeminárium

Szemináriumok.

Rendkívüli Intézeti Szeminárium: Željko Ivezić - Opening Up Astronomy with AstroML

2013. június 18. (kedd), 14:00
MTA CSFK CSI Előadóterme 1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.
Across many disciplines, the size and scope of data are quickly outpacing traditional methods of analysis and visualization. Increasingly, new discoveries and results depend on sophisticated statistical analysis of large datasets, which can be difficult for others to reproduce.

Címke: 

Horváth Ferenc - A lemeztektonikától az új globális geodinamikáig

2013. május 29. 11:00
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
A földtudományokat forradalmasító lemeztektonikai elmélet 50 évvel ezelőtt általánosan elfogadottá vált, mert nagytömegű megfigyelést egységes elmélettel volt képes magyarázni.
Az előadás összefoglalja a részlegesen olvadt asztenoszférán mozgó és egymással kölcsönhatásban lévő kőzetlemezek koncepcióját, és az azt bizonyító földmágneses, szeizmológiai és vulkanológiai adatokat.

Címke: 

Oldalak