Horváth Ferenc - A lemeztektonikától az új globális geodinamikáig

A földtudományokat forradalmasító lemeztektonikai elmélet 50 évvel 

ezelőtt általánosan elfogadottá vált, mert nagytömegű megfigyelést
egységes elmélettel volt képes magyarázni. Az előadás összefoglalja a
részlegesen olvadt asztenoszférán mozgó és egymással kölcsönhatásban
lévő kőzetlemezek koncepcióját, és az azt bizonyító földmágneses,
szeizmológiai és vulkanológiai adatokat. Ezt követően a Föld
finomszerkezetét leképező szeizmikus tomográfia új eredményeit tekintem
át. Az új adatok, a jobb fizikai modellek és a számítástechnika
fejlődése lehetővé teszi a Föld belsejében zajló termikus konvekciók
szimulálását, és annak megértését, hogy a lemezek mozgása csak felszíni
megnyilvánulása a globális földi energia- és anyagáramlásnak. A jövő
nagy kihívása egy a teljes Földre és a földtörténet minél hosszabb
időszakára érvényes dinamikus modell kifejlesztése, amelynek eddigi
eredményeit és fő dilemmáit foglalom össze befejezésként.

Összefoglaló cikk:
http://glu.elte.hu/~statfiz/eloadasok/2013-05-22-Horvath-MagyGeofWegener.pdf
Honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

2013.05.29. 11:00
Címke: