Szeminárium

Szemináriumok.

Wigner SZFI szeminárium - Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításával

Dátum: 2013. május 7.
Előadó:  Szász Krisztián
Meghívó a Wigner SZFI Szeminárium, Ponthibák azonosítása félvezető szerkezetekben hiperfinom tenzor számításával címmel tartandó.

Címke: 

RMI Elméleti Osztály Szemináriuma - Perturbative spectra of gauge theories with gravity duals

Dátum: 2013. május 3.
Előadó: Christoph Sieg
In the talk I will review some aspects of perturbation theory that have been used in order to test the conjectured dualities between string theories and gauge theories and the integrability found in some of these setups.

Címke: 

Atomki szeminárium - Magyarország energiapolitikája, a nukleáris energia szerepe

Dátum: 2013. április 26.
Előadó: Kovács Pál
Pillanatfelvétel Magyarország energetikai és erőművi helyzetéről, a piaci környezet változásáról A magyar energiapolitika eredményei a Nemzeti Energiastratégia eszközrendszerén keresztül

Címke: 

Ortvay Kollokvium - Nehézionfizika a CMS kísérletben

Dátum: 2013. április 25. 15:00
Előadó: Veres Gábor
Áttekintjük a Nagy Hadronütköztetőnél működő CMS kísérlet nehézion-programjának néhány eredményét, melyeket Pb+Pb és p+Pb ütközések vizsgálatában értünk el, 2,76 illetve 5,02 TeV nukleonpáronkénti tömegközépponti energián.

ELTE Nanofizika Szeminarium - Végtelenül rendezetlen kritikus viselkedés

Dátum: 2013. aprilis 22.
Előadó: Kovács István
Fázisátalakulások vizsgálata során általában nem feledkezhetünk meg a gyakorlatban mindenütt jelen lévő zaj, rendezetlenség, vagy éppen szennyezések hatásáról. A kémiai reakciókat leíró reakció-diffúzió rendszerek, járványterjedési és felületnövekedési modellek, illetve klasszikus és kvantum spin-rendszerek arra világítanak rá, hogy akár a leggyengébb időfüggetlen, befagyott rendezetlenség is drasztikusan megváltoztathatja a kritikus viselkedést.

Címke: 

ELTE TTK Fizikai Intézet - Hidrodinamikai leírásmód a nagyenergiás nehézionfizikában

Dátum: 2013. április 24. 11:00
Előadó: Nagy Márton
A nehézionfizikai kutatás célja az erősen kölcsönható anyag kollektív tulajdonságainak, fázisszerkezetének vizsgálata. Előadásomban bemutatom azokat az alapvető (jórészt a brookhaveni RHIC gyorsítóból származó, majd az LHC-nál megerősített) kísérleti eredményeket, amelyek alapján arra következtetünk, hogy az ütközésekben erősen csatolt tökéletes kvarkfolyadék jön létre.

Címke: 

ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék tea - Two examples of quantitative analysis of social systems

Dátum: 2013 április 23.
Előadó: Rosario Nunzio Mantegna
In the first example [1] I present an empirical investigation of the political profile of candidates and elected of the last parliamentary elections in Finland, based on their answers to a questionnaire proposed by one of the leading Finnish newspapers. The survey is analyzed as a bipartite network in which individual respondents are linked to the actual answers they provide.
 

Címke: 

Oldalak