Ortvay Kollokvium - Vékonyrétegek és hordozóra helyezett atomfürtök mágneses szerkezetének ab-initio vizsgálata

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2013. március 7., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Udvardi László (BME, Elméleti Fizika Tanszék)

"Vékonyrétegek és hordozóra helyezett atomfürtök
mágneses szerkezetének ab-initio vizsgálata"

Kivonatos ismertetés:

A mágneses vékonyrétegek fontos szerepet töltenek be napjaink
információ-technológiájában. Alkalmazásuk a hosszútávú adattárolásban
mindennapos, gondoljunk csak a gigantikus mágneses ellenálláson (GMR)
alapuló olvasófejekre, amelyek lehetővé tették a terabyte méretű
merevlemezek elterjedését. Amint az 1 bitnyi információt tároló elemek
mérete megközelíti az atomi méreteket, egyre hangsúlyozottabbá válnak a
kvantumos jelenségek, amelyek megértése nélkülözhetetlen az alkalmazások
további fejlődéséhez. Ennek megfelelően a mágneses nanoszerkezetek
kísérleti és elméleti vizsgálata a szilárdtestfizikai kutatások frontvonalába
került.

A mágneses rendszerek tulajdonságait sikeresen írhatjuk le, még az itineráns
rendszerek esetében is, egy egyszerű klasszikus Heisenberg modell segítségével.
Ha relativisztikus hatásokat is figyelembe akarunk venni, akkor a spinek
közötti skalár csatolás helyett tenzoriális csatolás és más anizotróp tagok
jelennek meg. A csatolásokat és anizotrópia együtthatókat meghatározhatjuk
a sűrűség funkcionál elmélet felhasználásával és a kapott paraméterekkel
alkotott modell segítségével komplex mágneses struktúrákat tárhatunk fel
vagy a rendszer véges hőmérsékletű viselkedését vizsgálhatjuk.

Atomfürtök esetében a transzlációs szimmetria hiányában nagyszámú paramétert
kell meghatároznunk, ha egy Heisenberg modellt szeretnénk felépíteni.
A paraméterek kiszámítása helyett meghatározhatjuk a spinek mozgását
irányító erőket közvetlenül a sűrűség funkcionál elmélet keretein belül,
hasonlóan molekuláris dinamikához.

Az előadás során mindkét módszert szeretném néhány példán keresztül
illusztrálni: Monte-Carlo és atomisztikus spin dinamika szimulációk
klasszikus Heisenberg modellen valamint ab-initio spin dinamika kis
méretű atomfürtök esetében.

2013.03.07. 15:00
Címke: