Rácz, István

Időtér / Timespace

 ... A modern fizika egyébként már csaknem nyomon van. Az időt térképletekben ki tudja fejezni,
de nemsokára a teret is ki fogják tudni fejezni időképletben. Akkor pedig észre fogják venni,
hogy a kettő egymással felcserélhető. Ha az idő nem egyéb, mint a tér negyedik mérete, akkor
a tér sem egyéb, mint az idő felszínének és mélységének az a viszonya, amit jelennek nevezünk. 
Ez az elmúlhatatlan pillanat. A kettő egy. És ha ezt megtalálják, akkor már csak az imagináció 
tevékenységét kell képletbe foglalni. Tudja, mi ez? Amit az Upanishadok tanítottak. A maya. 
A káprázatot meg fogjuk tudni különböztetni a valóságtól. Fogunk tudni látni –... 			
						Hamvas Béla, Karnevál II. p. 432. (1948-51) 

... Modern physics is almost on the scent. Time has already been recast as part of space, but soon 
they will also be able to characterize space in terms of time. Then they will realize that the two 
are interchangeable. If time is nothing but the fourth dimension of space, then space cannot be
more than the interrelation of the surface and depth of time that is interpreted as present. This will
create an imperishable moment. The two are one. And when they find this, all that remains is to formulate
the process of imagination. Do you know what is that? What the Upanishads taught. The MAYA.
We will be able to distinguish illusion from reality. We will be able to see –... 


Incas regarded space and time as a single concept, named pacha (Quechua: pacha, Aymara: pacha)
			Paul Steele and Catherine J. Allen: Handbook of Inca Mythology, p.86 (2004)

Curriculum Vitae, CV

List of publications, publications

Link to a complete list of publications, publications

Homepage at the University of Warsaw, FUW

Supplemental material, pdf source

 Book: Bevezetés az Einstein-féle gravitációelméletbe
   (Introduction to Einstein's theory of gravity) 
 Monography: Gyenge gravitációs hullámok leírása az általános relativitáselméletben 
       (Weak gravitational waves in general relativity)


"Recent promoting research outside of research community"
 
    Klubrádió (interjú, 2018-03-20): Utópia, hangfájl
    Klubrádió (interjú, 2020-01-20): Ötös, hangfájl

 Address : Wigner RCP, Theoretical Physics Department
      H-1525 Budapest 114, POB. 49, Hungary 
      Phone : (+36) 1 392 2222 / 3694
      Fax  : (+36) 1 392 2598 
      E-mail : racz.istvan@wigner.hu

"Feketelyukak a gravitáció geometrizált elméleteiben" 

   Doktori értekezés, DSc, pdf
   Doktori értekezés tézisei: pdf
   Szakmai tudományos életrajz: pdf

  Az opponensek bírálatai, valamint a rájuk adott válaszok:

   Bírálat: E. Szabó László, pdf, válasz: pdf 
   Bírálat: Szenthe János, pdf, válasz: pdf
   Bírálat: Gergely Árpád László, pdf, válasz: pdf
RMKI-VIRGO Research Group, web
VIRGO - EGO Scientific Forum (VESF), MoU
Speciálkollégiumok 
	Bevezetés az általános relativitáselméletbe I. vizsgakérdések 

        Hallgatói értékelés értékelés 
	Bevezetés az általános relativitáselméletbe II.vizsgakérdések

"Einstein befejezetlen szimfóniája" (52 perces film)

	Kiegészítések a filmhez: 

		Hogyan hallgatható meg az Univerzum zenéje pdf file 
		Természet Világa, interjú és részlet
		OTKA, a hónap kutatója (2006. április), interjú

Go back to the WWW Home Page of the Theoretical Department of Wigner RCP