Rácz, István

Curriculum Vitae, CV

List of publications, Publ.list

Link to a complete list of publications

Supplemental material, pdf source

 Klubrádió Utópia (interjú): Találkozás Hawkinggal, hangfájl
 Book: Bevezetés az Einstein-féle gravitációelméletbe
   (Introduction to Einstein's theory of gravity) 
 Monography: Gyenge gravitációs hullámok leírása az általános relativitáselméletben 
       (Weak gravitational waves in general relativity)

 Address : MTA Wigner RCP, Theoretical Department
      H-1525 Budapest 114, POB. 49, Hungary 
 Phone  : (+36) 1 392 2222 / 3694
 Fax   : (+36) 1 392 2598 
 E-mail : racz.istvan@wigner.mta.hu

"Feketelyukak a gravitáció geometrizált elméleteiben" 

   Doktori értekezés, DSc, pdf
   Doktori értekezés tézisei: pdf
   Szakmai tudományos életrajz: pdf

  Az opponensek bírálatai, valamint a rájuk adott válaszok:

   Bírálat: E. Szabó László, pdf, válasz: pdf 
   Bírálat: Szenthe János, pdf, válasz: pdf
   Bírálat: Gergely Árpád László, pdf, válasz: pdf
RMKI-VIRGO Research Group, web
VIRGO - EGO Scientific Forum (VESF), MoU

Speciálkollégiumok 
	Bevezetés az általános relativitáselméletbe I. vizsgakérdések 

        Hallgatói értékelés értékelés 
	Bevezetés az általános relativitáselméletbe II.vizsgakérdések

"Einstein befejezetlen szimfóniája" (52 perces film)

	Kiegészítések a filmhez: 

		Hogyan hallgatható meg az Univerzum zenéje pdf file 
		Természet Világa, interjú és részlet
		OTKA, a hónap kutatója (2006. április), interjú

Go back to the WWW Home Page of the Theoretical Departmentof Wigner RCP