KÜLÖNLENYOMATOK
magyar kémikusok lapja


53. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

Összefoglalások A nemzetközi kapcsolatok hírei
Osztrovszki György arcképének leleplezése Beszámoló rendezvényekrôl
Hírek az iparból Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából
Szemle Dr. Bozzay József (19231998)


Vissza