Dr. Bozzay József
(19231998)

Elhunyt Dr. Bozzay József, a mûszaki és jogtudományok doktora.

1923-ban Budapesten született. A Madách gimnázium elvégzése után a Pázmány Péter Jogtudományi Egyetemen szerzett jogi diplomát. Vegyészmérnöki diplomáját, majd a Gyógyszerkémia és Technológia Szaktudomány mûszaki doktori fokozatát (dr. techn.) a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte. Együttes mûszaki és jogi képzettségét a KERMI-ben hasznosította. 1960-ban a Budapesti Mûszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológiai Tanszékére helyezték át.

Egyetemi tevékenysége alatt az oktatás mellett több mint 20 szolgálati és egyéb szabadalmazott találmány kidolgozásában volt integráns része. Tanszéki munkatársain kívül a CHINOIN-nal, ÉMV-vel, TVK-val és PHYLAXIÁ-val tartott kooperációs kapcsolatokat. Munkássága kiterjedt a kolloidkémia fõleg reológiai, továbbá a gyógyszerkémia technológiai vonatkozásaira is. E tárgykörben bel- és külföldön számos publikációja jelent meg.

1983-ban vonult nyugállományba.

Élete és munkássága igazolja, hogy a magyar mérnök a szerény hazai lehetõségek mellett is képes újat és jelentõset alkotni.

1998. szeptember 28-án, hamvainak elhelyezésekor a BME Szerves Kémiai Technológiai Tanszék vezetõje, számos munkatárs és barát osztozott a hozzátartozók gyászában.


Vissza