ÖSSZEFOGLALÁSOK

Hermecz István: Gyógyszerkutatás az alapoktól a kockázati tõkéig 

Az elmúlt 10 évben alapvetõ változások játszódtak le a világ gyógyszeripari szektorában. Ez döntõen befolyásolja az innovatív magyar gyógyszergyárak kutatás-fejlesztési tevékenységét. A szerzõ példákon keresztül mutatja be a magyar gyógyszerkutatás alkalmazkodását ezekhez az új trendekhez.

[Magy. Kém. Lapja, 53, 563 (1998)]

 

Deák Gyula: Mûszaki újdonságok a szénhidrogén-feldolgozásban a 15. Kõolaj Világkongresszus tükrében

A közlemény áttekinti a 15. Kõolaj Világkongresszuson a kõolaj termékekkel, kõolajfeldolgozással kapcsolatos elõadásokban ismertetett legújabb kutatás-fejlesztési eredményeket.

 [Magy. Kém. Lapja, 53, 569 (1998)]

Keresztes János: Hõfényképezés

A hõfényképezés (termográfia) a testek felületérõl kibocsátott infravörös sugárzás láthatóvá tétele. A felületen mért folytonos hõmérséklet-eloszlás információt szolgáltat a berendezéseknek a hõmérséklettõl függõ, illetve azzal jellemzett állapotáról, ezért a hõfényképezés specifikus diagnosztikai módszer. A külsõ falhõmérséklet elemzésével egyrészt a berendezésekben lejátszódó, a hõmérséklettel összefüggõ folyamatokat, másrészt a berendezés állapotát (pl. a hõálló falazat, hõszigetelés kopása, sérülése) lehet figyelemmel kísérni és a normális állapottól való eltéréseket felismerni. 

[Magy. Kém. Lapja, 53, 575 (1998)]

Czermann János: Termikus mûveletek I. Hõcserélõk

Az “Újdonságok az ACHEMA ‘97-en” címû sorozat koncepciójának megfelelõen, a közlemény a megjelölt témakörben néhány jellegzetes és általános érdeklõdésre számottartó készülék szerkezetét, mûködési elvét és alkalmazását ismerteti.

[Magy. Kém Lapja, 53, 580 (1998)]


Vissza