Hírek az iparból

EGIS Gyógyszergyár Rt. A Környezettudatos Irányítási Rendszer kiépítésében befejezõdött a minõségpolitika kidolgozása és az állapotfelmérés. Az eljárási utasítások formáját meghatározták, ezek igen nagy mértékben támaszkodnak majd a technológiákban eddig is meglévõ környezetvédelmi fejezetekre.

1998 áprilisában volt öt éves az EGIS-nek a Bökényföldi úton lévõ kutatóközpontja. Ez akkori áron 1 Mrd forintba került, melyet saját forrás, világbanki hitel és a Japan Tobacco-val megkötött K+F együttmûködési szerzõdés finanszírozott.

Phylaxia Pharma Rt. Sanopharma Rt. A Sanopharma Rt.-nél Békéscsabán új üzemet avattak 1998 szeptember közepén. Eddig itt humán gyógyszereket gyártottak, pl. a Richter Rt.-nek bérmunkában. Most állatgyógyászati termelés kezdõdik. A cégnek 99 MFt az alaptõkéje (tulajdonos a Phylaxia Pharma), 400 MFt-nyi a teljes vagyona. Az 1998. évi árbevétele 4 milliárd Ft, ennek 20%-a export. A tulajdonos közel 1 milliárd forintot költött a Sanopharma reorganizációjára, hiteleinek átvállalására, a gyógyszergyártás kiépítésére és beindítására.

A Phylaxia Pharma többszáz millió forint elmaradt megrendelést reklamál 37,5%-os tulajdonosán, a Bábolna Rt.-n, állatgyógyászati termékekben.

Reanal Rt. Üzemszerûen folyik a gyártás a dializáló üzemben. A Fresenius folyamatosan veszi át a jelenleg még egy mûszakban gyártott termékeket. Az üzem most a kapacitásának felsõ határán heti 2–2,5 MFt bevételt termel. Az éves bevétel 1998-ra 80 MFt lehet, jóval kevesebb, mint a tervezett, amiatt, hogy a Fresenius biztonságból készletezett az év elején a saját termelésébõl és késõn indultak meg a kiszállítások.

Sikeresen zárult a TÜV Euroqua ellenõrzõ felülvizsgálata a minõségbiztosítási rendszerre, és hasonlóan sikeresen esett át a cég az Abbott, a Hoechst, a Polypeptide és a Mallinckrodt vevõi auditjain is.

Richter Gedeon Rt. Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a cég Szabadalmi Osztálya (egyébként maga a Richter 2001-ben lesz 100 éves). Néhány adat: alapításától az 1948-as államosításig 86 szabadalmat szerzett a Richter, az elsõt 1905-ben maga Richter Gedeon a bróm- és a jód-lecitinek elõállítására. Az államosítás után szereztek szabadalmat néhány eredeti új gyógyszerre, mint a Phlogosam, a Depersolon és a Mydeton. A tevékenységnek megfelelõen nagy jelentõségûek voltak a B12-re és a szteroidokra vonatkozó szabadalmak (40 ill. 108 db.). Az 1968-ban megalakult önálló Szabadalmi Osztály elsõ fõ feladata az új, nagysikerû gyógyszer, a Cavinton egész világon történõ szabadalmaztatása volt. Ebben a témakörben (új termékek ill. új elõállítási eljárások) itthon 54, külföldön 263 szabadalmat tud magáénak a Richter. Az összes “richteres” szabadalmak száma 1108, ezek megalkotásában 1200 feltaláló vett részt. 1996-ban az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete, mint az egyik legaktívabb hazai bejelentõt, a Richtert aranyéremmel tüntette ki.

MBA (Master of Business Administra-tion) diplomát szerzett dr. Greiner István, a Kutatás-Fejlesztési Központ igazgatója, a Szabadalmi Osztály vezetõje.

A Richter Gedeon Rt.-ben munkacsoport alakult Szûcs Imre informatikai igazgató vezetésével “2000. év” néven a számítógépek évezredváltási problémájának kezelésére. Mivel a Richterben négyjegyû számokat használó SAP rendszer üzemel, mint fõ adatkezelõ, a gépeket, a beszállítókat és az egyéb programokat kell a csoportnak átvizsgálnia. Ehhez egy kockázatviselési tanácsadó cég módszerét választották ki.

Hazai és importgyógyszerek. Az alábbi táblázatban néhány számot adunk meg annak a – sajnos csak a szakemberek számára egyértelmû – ténynek a bizonyítására, hogy az elmúlt évtizedben igen elõnytelenül változott a hazai gyártású gyógyszerek súlya, támogatottsága a 176 milliárd forint forgalmú hazai gyógyszerpiacon:

Látható, hogy az összes betegség kezelését lefedõ, ún. normatív támogatású gyógyszereket egyre kevésbé támogatja a társadalombiztosítás, és egyre több pénz megy el a külföldi, import gyógyszerekre, még akkor is, ha van ugyanolyan hatóanyagú hazai elõállítású szer. Jellemzõ szám, hogy a hazai gyógyszerek ára 302 Ft/doboz, míg az importé 1024 Ft/doboz.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. A cégen belül a Mûanyag Szolgáltató Részlegben, illetve az Rt. által alapított két leányvállalatnál, az Ecocenter és a ReMat Kft.-ben évi 3000 tonna polietilén, polipropilén és mûanyag hulladékot dolgoznak vissza. Ez az országosan érvényes 10–15 ezer tonnás visszadolgozásban nem elhanyagolható tétel. Sajnos a hazánkban keletkezõ évi 200 kt mûanyaghulladékot véve egyik szám sem elegendõen nagy a nyugati, nagyságrendekkel nagyobb visszadolgozási arányokhoz viszonyítva.

Budapesti Vegyimûvek Rt. Eladta a nagytétényi gyártelepét a cég a Storechem Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek. Ez a telep 1954-ben került a Budapesti Kénsavgyárhoz, az utolsó telepvezetõ Veréb Lajos volt, aki – a dolgozókkal együtt – az új tulajdonosnál is továbbviszi a Formulin gyártást.

A BV Rt. is – folytatva a Chinoin és az EGIS “hagyományát”–, berendezkedett a palládium saját házon belüli regenerálására. Ez azt jelenti, hogy a már használt 5–10% palládium-tartalmú aktív szenet vízgõzös szervesanyag-mentesítés után elhamvasztják, a hamuból a palládiumot kioldják, majd friss aktív szénre a palládium-klorid oldatból a fémet hidrogénezés közben kicsapják. A technológiát a Chinoin szolgáltatta, de természetesen az alapvetõen eltérõ minõségû használt Pd/C katalizátor következtében azt tovább kellett fejleszteni gyáron belül. Mint ismeretes a BV Rt. egyik fõ terméke, a 3-amino-benzo-trifluorid is a megfelelõ nitroszármazék katalitikus hidrogénezésével készül, melyhez jelentõs mennyiségû Pd/C katalizátort használnak fel. Az új technológia próbaüzeme kora õsszel fejezõdött be.

A Novartis gyógyszeripari óriáscég vevõi auditot tartott a BV Rt.-nél. Ennek rövid eredménye: a Budapesti Vegyimûvek Rt. megfelel az elvárt szigorú mûködési feltételeknek. Áttekintették a gyártást, csomagolást és a raktározást és a fejlesztések irányára ajánlásokat is megfogalmaztak.

Nitrogénmûvek Rt. Évek óta nehezményezik az orosz mûtrágyaimportot a cégnél. Az dömpingáron érkezik, tekintettel arra, hogy a költség meghatározó elemét, a földgáz árát, szemben az itthoni gyakorlattal, nem világpiaci áron számolják el ott keleten. Jellemzõ, hogy az EU 26,3 ECU-s pótvám kiszabását vezette be, ugyanilyen okból. Most a téma újból feléledt, mivel a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az orosz államadósság ellentételezéseként több százezer tonna mûtrágya importját tervezi.

Zoltek Rt. Sikeresen zárult az 1998. év folyamán az egyes üzletágak minõségbiztosítási rendszerének ellenõrzõ tanúsítása. Most folyik a még nem tanúsított, új Szénszál Üzletág felkészítése, év végi határidõvel. Ezzel összefüggésben az egyes üzletágak egységes rendszert alakítottak ki a vevõi visszajelzések regisztrálására és kiértékelésére. Ennek célja – a reklamációk kezelésén túl – a piac jobb megismerése, az igények színvonalasabb kielégítése. Új szárító beüzemelésével a karboximetil-cellulóz (CMC) kapacitás 30%-kal nõtt. Erre szükség is van, mert a keresletet még így sem tudják mindig kielégíteni.

Gyógyszerkutató Intézet Kft. Már beszámoltunk róla, hogy az új amerikai tulajdonos átszervezte az Intézet vezetését és dr. Steve Kanzer lett az ügyvezetõ igazgató. További változásként új mûködési, gazdasági és jogi igazgatói posztot létesítettek, az elsõt foglalta el dr. Galamb Vilmos. Az igazgatóhelyettesi funkciók és az azokat betöltõ személyek változatlanok.

SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutató Intézet Rt. Sikeresen zárta le a cég az OMFB-vel kötött szerzõdést, melynek tárgya a félüzemi és kísérleti üzemi rektifikáló berendezések kialakítása volt. A 130 literes kísérleti üzemi berendezés a rendezett töltetû oszloppal képes volt 2-alkénsav-észterek cisz- és transz-izomerjeinek a szétválasztására úgy, hogy az izomer tisztaság jobb lett, mint 98%. Hasonlóan felhasználták a berendezést feromonintermedierek elõállításához bérmunka desztillációk végzésére.

Magyar Tudományos Akadémia kémiai kutatóintézetei. 1998. május 7-én az Akadémia elnöke, Glatz Ferenc találkozott az intézetek vezetõivel. A látogatás célja az volt, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a megváltozott tulajdonú vegyipari vállalatok és az MTA intézetek között jelentõsen visszaesett kapcsolatok megújítására. Elhatározták, hogy mely vállalatokat, tárcákat és szövetségeket keresnek fel és hogy milyen információs anyagokat készítenek a tevékenység bemutatására. Megtárgyalták, hogy az uniós csatlakozás milyen változásokra és ennek kapcsán fõként környezetvédelemmel kapcsolatos megbízásokra fogja ösztönözni az iparvállalatokat. Szóba került a kockázati tõke, mint a K+F finanszírozásának lehetséges eszköze, a kormányzat által létrehozott alapként.

A magyarországi MICHELIN Csoport (Michelin Magyarország Kft., Taurus Carbonpack Kft., Taurus Mezõgazdasági Abroncs Kft., Taurus Teherabroncsgyártó és Kereskedelmi Kft., Taurus Rt.) az 1998. szeptember 30. és október 4. közötti Automobil '98 szakkiállításon mutatta be az úgynevezett “Bibendum” elmúlt 100 évét szemléltetõ kiállítását. A Bibendum – mint ismeretes – a világcég logója vagy kabalababája, amelynek jelentését, fogalmát és jelentõségét László Géza lapunk ez évi 8–9-es számában közölt interjúja tartalmazza (Magy. Kém. Lapja. 53, 365 /1998/). Az 1387 m2 felületû, nagystílû és didaktikus kiállítás a gumiipar fejlõdése mellett a kerék és a közlekedés történetébe is betekintést nyújtott és lehetõséget adott a gumiabroncs ipar technikai csúcsteljesítményének nyomonkövetésére a cég elmúlt 100 évének áttekintése útján.

A kiállítás alkalmából a MICHELIN Csoport és magyarországi vezetõi tájékoztatást adtak magyarországi szervezeteik jelenlegi helyzetérõl és azok fejlesztési terveirõl a közeljövõben.

A Taurus Mezõgazdasági Abroncs Kft.-nél még korábban egy több mint 30 millió USD költségigényû beruházási programcsomagot dolgoztak ki, melynek révén bõvül a mezõgazdasági radiálabroncs- és tömlõgyártás, de más különbözõ típusú abroncskapacitások fejlesztésére is sor kerül a nyíregyházi gyárban. Az 1997–2000. között megvalósuló programcsomag alapkõletételére 1997. szeptember 9-én került sor. A fejlesztés megvalósulása nyomán megduplázódhat a nyíregyházi gyár exportja, miközben a program a minõség és a vevõkiszolgálás korszerûsítését is szolgálja. Jelenleg a beruházási munkák végsõ szakaszában tartanak és rendkívül intenzív módon folytatják a termékkísérleteket is. Az a cél, hogy 2000-re teljes kapacitásra felfuttassák a termelést. Nyíregyházán a fejlesztésekhez eddig közel 200 fõt alkalmaztak.

A Taurus Teherabroncsgyártó és Kereskedelmi Kft.-nél, Budapesten 1998. év végén átadják az újrafutózó üzemet. Három éven belül a 10 000 db/év termelési szintet szeretnék elérni. Az üzemben kizárólag Taurus karkaszokat futóznak újra. Komplett újrafutózott abroncsokat értékesítenek, de terveik között szerepel bérfutózás szervezése is, melynek során a felhasználó által átadott Taurus abroncsokat újítják fel.

Az üzemben Recamic hidegfutózási eljárást alkalmaznak, mely megfelel mind a minõségi, mind a vevõi elvárásoknak. Az üzem elindításakor négy méret (315/80 R 22,5 – 385/65 R 22,5 – 295/80 R 22,5 és 12 R 22,5) újrafutózását tervezik országúti és terepjáró mintázatokkal, de ajánlanak az autóbuszvállalatok speciális igényeinek megfelelõ futómintázatot is.

A Taurus Rt., mint a Michelin csoport tagja, fel kíván építeni a 60-as évek óta birtokában lévõ váci telephelyén egy új logisztikai központot a Michelin családba tartozó termékek, de különösen a Taurus termékek raktározására és a belföldi disztribúció, valamint az export lebonyolítására. Ebben a raktárban valamennyi abroncsipari termék, azaz személy-, teher-, mezõgazdasági abroncs és egyéb abroncsfajta tárolható.

A váci Logisztikai Projekt keretében egy 10 000 m2 alapterületû új raktár épül fel, továbbá raktározásra használják majd fel a telepen lévõ 1990-ben épített 2000 m2-es üzemcsarnokot is. Az új raktárépület ki fogja elégíteni a legkorszerûbb raktározási igényeket. A váci logisztikai központot 1999. I. negyedévében fogják megnyitni és mûködésbe hozni.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Augusztus 11-én a MOL Rt. és az Equistar cég képviselõi szerzõdést írtak alá egy Százhalombattán felépítendõ bázisolaj-hidrokrakkoló üzem létesítésérõl. A beruházás befejezésének határideje 2000. II. negyedév, a tervezett költség 7,6 milliárd forint.

Az új üzem a Dunai Finomító területén épül fel. A technológia 200–220 bar nyomás alkalmazását írja elõ, hidrogén jelenlétében, viszonylag magas, 350–400 °C hõmérsékleten. Az új üzem 100 ezer tonna bázisolajat fog gyártani orosz közép- és nehézpárlatból, maradékból.

Hamarosan beérkezik az Equistartól 50 kilogramm katalizátor és a kutatási egységeknél a nagy nyomású reaktorban kísérleti próbagyártást folytatnak.

A tervezett fejlesztést az teszi szükségessé, hogy a motorgyártás egyre magasabb teljesítményigényeket támaszt a kenõolajokkal szemben. Nõ a motorok élettartama, meghosszabbodik az olajcsere-periódus idõtartama, például 5–10 ezerrõl 20–30 ezer kilométerre vagy még többre, de vannak olyan szerkezeti helyek, ahol a berendezés teljes élettartamára. A ma is használt, jól bevált oldószeres extrakciós eljárással gazdaságosan csak a 85–100 viszkozitási indexû olajokat lehet gyártani. A közönséges motorokhoz ez megfelelõ, azonban egyre inkább növekszik az igény a magasabb, a 110-es és a 130-as viszkozitási indexû olajok iránt. Kiváló tulajdonságokkal bíró kenõ- és motorolajokat csak hasonlóan jó minõségû bázisolajokból lehet gyártani.

Hidrokrakkolással az olajok szerkezete olyan módon alakítható át, hogy annak eredményeképpen a viszkozitási index nõ. Ha az algyõi kõolaj fogyása miatt nem kényszerülnénk az orosz kõolaj hidrokrakkolására, a magasabb viszkozitási index elérése végett az algyõi bázisolajat akkor is hidrokrakkolni kellene.

Körtvélyessy Gyula


Üzemavatás a BorsodChem-nél

Ez év október 2-án avatták fel a BorsodChem Rt. ipari parkjában létesült 40 kt/év kapacitású 37%-os formaldehidet és a 35 kt/év kapacitású karbamid-formaldehid gyantát gyártó üzemeket. Ebbõl az alkalomból az avatást 1 nappal megelõzve, a létesítésben érdekelt 3 cég (Krems Chemie AG, Neste Oy és a BorsodChem) elsõ számú vezetõi sajtótájékoztatót tartottak Budapesten.

A BorsodChem Rt. és a Krems Chemie AG 1997. február 17-én többségi BorsodChem Rt. tulajdonnal alapította meg a BC–KC Formalin Kft.-t, a formalinüzem létesítésére és üzemeltetésére. Ezzel egyidejûleg az alapítók döntöttek egy formaldehid alapú gyantát elõállító, 100%-ban Krems Chemie AG. tulajdonú üzem és szervezet (KC Magyar Gyanta Kft.) létrehozásáról. A Krems Chemie AG 95%-ban a finn Neste Oy tulajdona; ez magyarázza a finn cég érdekeltségét az üzem létesítésében és képviselõjének részvételét az avatáson.

A két új üzem a Krems Chemie AG eljárása alapján a BorsodChem Rt. ipari parkjában mintegy 1,5 milliárd forint költséggel (melybõl 950 MFt a formalin üzem költsége) egy évnél rövidebb idõ alatt épült fel.

A formalin és a gyanta üzem kulcskészülékeit a Krems Chemie AG szállította, a kivitelezési munkákat magyar cégek, köztük a BorsodChem Rt. szolgáltató Kft.-i végezték.

Mindkét üzem az ismert klasszikus technológiával dolgozik. A gyanta üzemben a formaldehid és a karbamid szakaszos kondenzációját valósítják meg; a formaldehidet metanolból rézhálóhordozós ezüst katalizátorral állítják elõ 99%-os konverzióval, 98%-os kitermeléssel, atmoszférikus nyomáson, 700 °C-on. A képzõdött formaldehidet adszorpciós tornyokban vízzel nyeletik el és így kapják a 37%-os formaldehid oldatot (formalin).

A BC-KC Formalin Kft. által gyártott formalin jelentõs részét a BorsodChem Rt. MDI üzeme, illetve a KC Magyar Gyanta Kft. gyanta üzeme használja fel. A fennmaradó mennyiséget a Kft. belföldi és külföldi piacokon értékesíti formaldehid alapú gyanták gyártásához, valamint a cukor- és gyógyszeripar számára.

A két üzem egymás mellé telepítésének gazdasági és környezetvédelmi elõnyei vannak. Ez egyrészt az energiafelhasználás racionalizálását, és a szállítási költségek csökkenését jelenti, másrészt lehetõvé teszi a szennyvízkibocsátás minimális értékre való leszorítását.

Az ez év március 30-tól június 30-ig próbaüzemelt létesítmények ma már folyamatos mûszakban, teljes kapacitással mûködnek:

– a BC–KC Formalin Kft. létszáma 16 fõ, s ebbõl 12 fõ végez termeléssel kapcsolatos tevékenységet,

– a KC Magyar Gyanta Kft. pedig 17 fõvel mûködik, s ebbõl 12 fõ közvetlenül a termelésben vesz részt.

A két termelõ egység számára a BorsodChem Rt. biztosítja a mûködéshez szükséges energiahordozókat és az egyéb szolgáltatásokat.

A tulajdonosok a közép-kelet-európai közös jövõ tervezését a sikeres projekt megvalósításával erõsítik.

Ahogy a sajtótájékoztatón elmondták, a Krems Chemie AG számára a magyarországi jelenlét egyrészt azért fontos, mert ezáltal számukra kelet-európai piaci lehetõség nyílik, másrészt jelenlétük a korszerû üzemek létesítésével növeli a cég goodwille-jét. Kovács F. László, a BorsodChem elnök-vezérigazgatója a cég számára nyíló elõnyöket abban jelölte meg, hogy az erõsíti az MDI termékük költségversenyképességét, másrészt a jövõ szempontjából a formaldehid–MDI kapcsolat ez utóbbin keresztül lehetõséget ad a cég árbevételének növelésére.

Sz. G.


A partner vállalatok igen nagy számban képviselt vezetõi, de meglepõ módon több külföldi is részt vett az EVI Rt. 50 éves jubileumi ünnepségén 1998 szeptemberében. A történet 1948 szeptemberében az Elsõ Vegyi Ktsz. megalakulásával kezdõdött, majd 1961-ben fúzióra léptek az Industria Ktsz.-szel. így alakult ki a ma is érvényes név. Ezt 1993. január 1-tõl a részvénytársasággá való alakulás módosította csak. A kezdeti ktsz-szintû kémiai tevékenység mára már egy évi 1,6 Mrd forint termelési értéket felmutató és igen sokoldalú tevékenységgé nõtt. Ezen belül – tudatos stratégiai váltás révén – a gyógyszer és szerves szintetikus tevékenység képviseli a legnagyobb, 29%-os részarányt, a közismert hûtõfolyadék, hûtõgáz, háztartásvegyipari és egyéb tevékenység mellett. A cég 1994-ben elnyerte az ISO 9001 szerinti tanúsítást és ez meghozta gyümölcsét nemcsak abban, hogy a hazai gyógyszergyárak elfogadták az EVI Rt.-t beszállítójuknak, hanem a növekvõ keleti és nyugati exportban is. Ennek aránya már eléri a bevétel 30%-át.

Talán éppen az 50 éves jubileumi ünnepségekre idõzítve jelentették be a Wacker Chemie-vel lefolytatott sikeres tárgyalások eredményét: a két cég jelentõsen bõvíti együttmûködését. A SZEVIKI Rt. technológiájára és ROTOINJECTR gáz-folyadék érintkeztetõjére alapozva az EVI Rt. évek óta sikeresen valósít meg metil-, és etil-kloridos alkilezéseket (veratrol, 1,2-dietoxi-benzol, izohomogenol). A Wacker Chemie-vel való eddigi együttmûködés is ennek a meglévõ berendezés-együttesnek és szakmai tapasztalatnak a folyománya: az EVI Rt. a ciklodextrin-molekulát metilezi metil-kloriddal nagy volumenben, 3000 literes reaktorban metilezett ciklodextrinné. Ezt a sikeres együttmûködést fogják most a megállapodás alapján bõvíteni, ahogy ezt az ünnepségen megjelent Wacker képviselõk is megerõsítették.

Sikeres fejlesztések eredményeként több “zöld” terméket is magáénak mondhat az EVI Rt. Ilyen a nitrát- és foszfátmentes fagyálló folyadék, melynek egyik változata a mérgezõ etilén-glikol helyett propilén-glikolt tartalmaz. Világbanki hitelbõl freon-regenerálót építettek és foglalkoznak a fagyálló folyadékok regenerálásával is.

Körtvélyessy Gyula


Vissza