Szalai Tamás - Rejtélyes csillagrobbanások - a szupernóvák homogenitása és változatossága

MTA CSFK CSI
INTÉZETI SZEMINÁRIUM

Előadó: Szalai Tamás (SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)

Előadás címe: Rejtélyes csillagrobbanások - a szupernóvák homogenitása és változatossága

Kivonat:
A különböző égboltfelmérő és tranzienskereső programoknak köszönhetően a kozmikus csillagrobbanásokat is egyre kiterjedtebben lehet monitorozni. Úgy tűnik, a felfedezett szupernóvák számának növekedésével párhuzamosan ezen objektumok diverzitása is egyre nagyobb mértékűvé válik. Ez igaz mind a korábban nagyjából homogénnek gondolt, termonukleáris (Ia típusú) robbanásokra, mind a nagy tömegű csillagok vasmagjának gravitációs összeomlása során bekövetkező, ún. kollapszár szupernóva-robbanásokra is. Az előbbi csoport kapcsán a talán legfontosabb kérdés, hogy a jelenlegi modellek (normál társkomponensrol anyagot akkretáló fehér törpecsillagok végső robbanásai: 'single-degenerate' modell; fehértörpe-kettősök összeolvadása: 'double-degenerate' modell) közül melyik szolgál valódi magyarázatként az Ia típusú szupernóvák eredetére, vagy mindkettő az, esetleg további lehetőségeket is figyelembe kell-e venni. A kollapszár szupernóvák esetében az egyes típusok és a robbanások tulajdonságai elsősorban attól függnek, mekkora része dobódott le a szülőcsillagnak a robbanás elotti anyagvesztési folyamatok során (ami a csillag kezdeti tömegével van közvetlen összefüggésben); ugyanakkor kérdéses, hogy pontosan hogyan befolyásolja ezt és a robbanás menetét a csillagkörüli anyaggal való kölcsönhatás vagy egy esetleges társkomponens jelenléte. Az SZTE-n működő asztrofizikai kutatócsoportban elsősorban közeli, fényes szupernóvák fotometriai és spektroszkópiai monitororozása, illetve a hazai és külföldi távcsövekkel végzett mérésekre és űrtávcsöves adatsorokra épülő, részletes analízisek révén keressük a válaszokat a nyitott kérdésekre. Előadásomban kutatásaink általános bemutatása mellett részletesen is ismertetem a nemrég definiált, ún. Iax típusba tartozó SN 2011ay, valamint a ritka IIb típusba tartozó SN 2013df szupernóvákkal kapcsolatos eredményeinket.

Előadás időpontja: 2014. április 10. (csütörtök), 14:00

Előadás helyszíne: MTA CSFK CSI Előadóterme
1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.

2014.04.10. 14:00
Címke: