Simon Ferenc - A spin-relaxáció új, egyesített elmélete

BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék szemináriumá

                                        Simon Ferenc

                                  BME Fizika Tanszék

                          

                               

                      "A spin-relaxáció új, egyesített elmélete"

Az elektronika leváltását ambicionáló terület, a spintronika, központi
problémája a spin-relaxáció elméleti leírása fémekben és félvezetőkben.

A spin-relaxáció elsődleges oka a spin-pálya kölcsönhatás, azonban a 

pontos mechanizmus élesen különbözik akkor amikor a vizsgált anyag 

rendelkezik inverziós szimmetriával és amikor ez sérül. A két esetben 

nem csak az elméleti leírás matematikája különbözik 

(perturbációszámítás illetve spin-kinetikus egyenlet), hanem a spin-

relaxáció függésének jellege a momentum relaxációs időtől (arányos ill. 

fordítottan arányos). Munkánkban megmutattuk [1], hogy lehetőség van 

e két látszólag diszjunkt eset egységes tárgyalására a Mori-Kawasaki 

formula felhasználásával; ez a spin-pálya csatolás okozta kiszélesedés 

kiszámítását jelenti a spinek energiaspektrumában. Amellett, hogy az 

elméletünk visszaadja a szokásosan megfigyelt spin-relaxációs 

viselkedéseket, megjósol a két határeset közti átmeneteket is 

amennyiben a momentum relaxáció változik. Megmutatom, hogy az 

eredmény a spin állapotok energia sémája alapján jól szemléltethető.

Az egységesített elmélet különösen jól alkalmazható olyan anyagok spin-

relaxációs problémáinál ahol a vezetési sáv degenerált (pl. grafén esetén), 

ezért az eddig hagyományos leírás direkt alkalmazása nem volt 

lehetséges.

[1] P. Boross, B. Dóra, A. Kiss, és F. Simon Sci. Rep. 3, 3233 (2013).
http://www.nature.com/srep/2013/131120/srep03233

 

 

    Helye:  BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
               Budafoki út 8. F-épület, III lépcsőház
               Szemináriumi szoba
 

    Ideje: 2014. február 28. péntek, 10:15.

2014.02.28. 10:15
Címke: