Professzor Kroo Norbert - Erős tér plazmonika

 SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Szeminárium

 Eloado: Professzor Kroo Norbert, akademikus
 Magyar Tudomanyos Akademia Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet

 Cim: EROS TÉR PLAZMONIKA (elektron pár képződés, Meissner effektus és magneto-optikai anomália szobahomérsékleten, aranyban)

 Idopont: 2015. február 18. 14:00 h
 Helyszin: MTA Székház 110-es terem, 6720 Szeged, Somogyi u. 7.

 Absztrakt:
Intenzív, femtoszekundumos lézerimpulzusok egy 80GW/cm^2 körüli, mintegy 40GW/cm^2-es tartományban olyan anomáliákat okoznak, amelyek elektron pár képződésre, Meissner effektusra és anomális Faraday-forgatásra utalnak.  A méréseket egy felületi plazmon közeli tér pásztázó alagútmikroszkóppal végeztük 50nm-es arany filmeken. Vizsgáltuk továbbá az ugyanazokból a filmekbol multiplazmon közvetítéssel kilépo elektronok spektrumát repülési ido méro analizátor segítségével. Az eredmények értelmezését analóg jelenségekhez kapcsolódó modelszámítások és más alacsonyabb homérsékletu szupravezetok eredményeivel való összehasonlítás útján végeztük. Konkúzióként végso állításunk, hogy a megfigyelt jelenségek felületi plazmonok által indukált szobahomérsékletu szupravezetés fellépésére utalnak.

2015.02.18. 14:00
Címke: