Polonyi János - Disszipatív erők elektrodinamikában és ideális gázokban

RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

Polonyi János (Université de Strasbourg)
"Disszipatív erők elektrodinamikában és ideális gázokban"

Kivonat:

A klasszikus mechnika hatás elvét általánositom nyilt rendszerekre, mely lehetővé teszi disszipatív erők leírását alkalmasan választott effektív hatás segitségével. Ez a leirás természetes módon általánosítható kvantum rendszerekre, ahol a Schwinger által annakidején bevezetett CTP formalizmusnak felel meg. Klasszikus fizikából választott példaként a pontöltés effektiv Lagrange függvényét említem, amely az Abraham-Lorentz erőt, a sugárzási tér surlódási erejét is tartalmazza. Két példát említek a kvantummechanika köréből. Először egy részecskét tekintünk, amely kölcsönhat egy ideális fermion gázzal és az effektív Lagrange függvényben találunk egy, a Newton surlódási erőt leiró tagot. Második példaként egy ideális fermion gáz Noether áram várhatóértékének mozgásegyenletét említem, melynek infravörös határesetében a viszkozitásra emlékeztető disszipatív tagokat találunk. Mindkét esetben dekoherencia kiséri a disszipativ erők megjelenését.

Helye: Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Ideje: 2014. október 31. péntek du. 14:00 óra

2014.10.31. 14:00
Címke: