Pekker Sándor - Konjugált kötésű polimerek és szén-nanoszerkezetek

Wigner SZFI Szeminárium

PEKKER SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI): "Konjugált kötésű polimerek és szén-nanoszerkezetek"

Időpont: 2014. július 16. (szerda) 13:00

Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Kivonat: A konjugált kötésű szénszármazékok az allil kationtól a grafitig számos olyan anyagcsaládot tartalmznak, melyek a szerves kémia és az anyagtudomány területén egyaránt kiemelt jelentőséggel bírnak. Értékes vegyipari alapanyagok mellett különleges optikai és elektromos tulajdonságú kristályokat és fémes polimereket is találhatunk közöttük. Ebbe a tágas családba tartoznak a szén molekuláris módosulatai, a fullerének és a szén nanocsövek, valamint a grafén, melyek előállításuk óta mindvégig a kémiai és fizikai anyagtudomány legintenzívebben vizsgált anyagai közé tartoznak. A tanulószeminárium során elsősorban a téma egyes részterületeivel foglalkozó fiatal kutatók számára szeretnénk bevezető jellegű ismereteket nyújtani. Legfőbb célkitűzésünk a konjugált szénszerkezetek közös szerkezeti sajátosságainak bemutatása, annak hangsúlyozásával, hogy pl. mind a fullerének, mind pedig a grafén tulajdonságainak megértéséhez elengedhetetlen olyan egyszerű molekulák ismerete, mint a butadién, vagy a benzol. A témát több, egymással összefüggő részterületre osztottuk, melyket az érdeklődéstől függően két-három előadásba szeretnénk besűríteni.

 

Részletes információ (tartalmi kivonat): http://www.szfki.hu/seminar

2014.07.16. 13:00
Címke: