Rózsa Levente - Nemkollineáris spinkonfigurációk mágneses vékonyrétegekben

Wigner SZFI szeminárium

Rózsa Levente

(BME, Elméleti Fizika Tanszék, vendéglátó: Újfalussy Balázs)

"Nemkollineáris spinkonfigurációk mágneses vékonyrétegekben"

Időpont: 2015. július 14. (kedd) 10:00 (1 óra)
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Összefoglaló:

Az utóbbi években sikerült különbözõ nem mágneses tömbi anyagok felületén kialakított egy és két atomsor vastag mágneses vékonyrétegekben a mágneses rendezõdés speciális fajtáit kimutatni. Ilyenek például a spinspirálok és a skyrmionrács. Az elõadás során ilyen rendszereket vizsgálunk klasszikus spinmodellek használatával, amelyekben a csatolási állandókat ab initio elektronszerkezet-számításokból kapjuk. A véges hõmérsékletû spindinamikai, illetve Monte Carlo-számításokat összehasonlítjuk az elméletileg kiszámított spinhullámspektrummal. A Fe/Ta(110) rendszer esetén különbözõ spinspirál fázisok figyelhetõk meg. A Pd/Fe/Ir(111) rendszerben megvizsgáljuk a spinspirál, a skyrmionrács és a kollineáris állapotok viszonyát zérus homérsékleten, illetve a skyrmionok élettartamának változását véges hõmérsékleten.

Részletes információ: http://www.szfki.hu/seminar

2015.07.14. 10:00
Címke: