Atomki szeminárium - A Wigner Fizikai Kutatóközpont az ELI-ALPS programban

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2013. április 4-én, csütötökön 11:00-kor

Czitrovszky Aladár
(MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)

A Wigner Fizikai Kutatóközpont az ELI-ALPS programban

címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán

Kivonat:
A Szegeden megépülő Szuperlézer kutatási nagyberendezés (az Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source - ELI APLS) lesz Magyarország legnagyobb kutatási infrastruktúrája, amelynek első fázisa várhatóan a következő 3 évben épül fel. Ennek a programnak a kezdeményezője - az ELI-Preparatory Phase magyar koordinátora - a Wigner Fizikai Kutatóközpont (akkor még MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet) volt. Az elmúlt időszakban ebben az intézetben elkezdtük a felkészülést a projekt megvalósítására - létrehoztunk egy femtoszekundumos CPA lézerrendszert, amellyel magas harmonikusokat generáltunk (a 41-ik felharmonikusig) - ezek attoszekundumos impulzussorozatot produkáltak, kifejlesztettünk egy roncsolásmérő berendezést, amellyel optikai vékonyrétegeket vizsgálunk, megépítettünk egy interferometrikus felületminősítő laboratóriumot stb.
Ezekről és még néhány kapcsolódó eredményről ad áttekintést az előadás, felvázolva a további terveket.

2013.04.04. 11:00
Címke: