Kroó Norbert - Erős plazmonika

Intenzív, femtoszekundumos lézerimpulzusok egy 80GW/cm2 körüli, mintegy 40GW/cm2-es tartományban olyan anomáliákat okoznak, amelyek elektronpár képződésre, Meissner-effektusra és anomális Faraday-forgatásra utalnak.

A méréseket egy felületi plazmon közeli tér pásztázó alagútmikroszkóppal végeztük 50nm-es arany filmeken. Vizsgáltuk továbbá az ugyanazokból a filmekből multiplazmon közvetítéssel kilépő elektronok spektrumát repülési idő mérő analizátor segítségével.

Az eredmények értelmezését analóg jelenségekhez kapcsolódó modellszámítások és más alacsonyabb hőmérsékletű szupravezetők eredményeivel való összehasonlítás útján végeztük. Konklúzióként végső állításunk, hogy a megfigyelt jelenségek felületi plazmonok által indukált szobahőmérsékletű szupravezetés fellépésére utalnak.

2014.11.27. 15:00