Iglói Ferenc - Végtelenül rendezetlen kvantumos fázisátalakulások

Kvantumos fázisátalakulások T=0 hőmérsékleten következnek be, amikor egy paraméter (pl. külső mágneses tér) hangolásakor a rendszer alapállapota éles változást mutat. A kvantumos fázisátalakulásokat kísérő szingularitások a rendszerek alacsonyhőmérsékletű tulajdonságaira is komoly hatással vannak. A mintába befagyott (időfüggetlen) rendezetlenség, mely minden valós anyag elkerülhetetlen velejárója, a fázisátalakulások tulajdonságait drasztikusan megváltoztathatja. Bizonyos esetekben a rendezetlenség által generált kritikus fluktuációk a fázisátalakulás tulajdonságait teljes mértékben meghatározzák, melyet így végtelenül rendezetlennek nevezünk. Végtelenül rendezetlen fixpont írja le, többek között bizonyos rendezetlen kvantumos mágnesek kritikus viselkedését is, mely rendszerek prototípusa a kvantumos Ising-modell véletlen csatolásokkal. A fenti modell kritikus tulajdonságai aszimptotikusan egzaktul vizsgálhatók egy speciális renormálási csoport módszer segítségével.
 

2015.11.05. 15:00